Vypnutí/restartování stroje

S pomocí Remote UI (Vzdálené UR) můžete stroj vypnout nebo restartovat.
Když dojde k vypnutí nebo restartování stroje, všechny aktuálně tištěné nebo odesílané dokumenty se zruší.

Vypnutí stroje

Spusťte Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)  [Nastavení/Uložení]  [Správa zařízení]  [Vzdálené vypnutí]  [Start]

Restartování stroje

Spusťte Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)  [Nastavení/Uložení]  [Restartování zařízení]  [Provést restart]  [OK]
A12Y-0CR