<Přijmout/Přesměrovat>

Zadejte nastavení pro funkci příjmu a přesměrování.

<Výstup hlášení>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>
Tímto se vytiskne seznam údajů o registraci pro nastavení odesílání/příjmu a faxu.

<Běžná nastavení>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>
Zadejte nastavení společná pro funkci příjmu a přesměrování.

<Nastavení faxu>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>
Zadejte nastavení pro příjem a předávání faxů.
A12Y-0J8