<Běžná nastavení>

Zadejte nastavení společná pro funkci příjmu a přesměrování.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Tisk na obě strany>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby lze vybrat, zda má stroj tisknout přijaté dokumenty oboustranně.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Tisk na obě strany>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací

<Zmenšit velikost fax. PŘ.>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda má stroj přijaté dokumenty automaticky zmenšovat, aby se vytiskl celý dokument v rámci tisknutelné oblasti papíru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zmenšit velikost fax. PŘ.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
<Režim zmenšení>: <Auto>, <Pevné>
<Poměr zmenšení>: 75 až 90 % až 97 %
<Směr zmenšení>: <Vertikální a Horizontální>, <Jen vertikální>
Pokud je nastavení v pozici <Vyp>, nebude velikost obrázku v přijatém souboru zmenšena za účelem dosažení vhodnosti pro velikost papíru. Přesahuje-li velikost přijatého souboru tisknutelnou oblast papíru, obraz se rozdělí na stejné části a vytiskne se na samostatné listy papíru.
Pokud zvolíte <Auto> v <Režim zmenšení>, obraz se zmenší automaticky ve vhodném poměru zmenšení. Tento poměr se může pohybovat v rozsahu od hodnoty nastavené pro <Poměr zmenšení> až po 100 % velikosti přijatého dokumentu.

<Tisknout patičku PŘ. stránky>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda v dolní části přijatých dokumentů tisknout informace, jako je čas příjmu a počet stran.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Tisknout patičku PŘ. stránky>
<Tisk>, <Netisknout>
Ano
Ano
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
Když přijde e-mail neobsahující žádnou zprávu, nahoře na první stránce souboru přílohy se vytisknou informace o odesílateli a předmětu (vždy max. 24 znaků).

<Přerušit a Tisknout úlohy PŘ.>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete stroj nastavit tak, aby pozastavil zpracování jiných úloh za účelem tisku přijatých faxů/I-faxů.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Přerušit a Tisknout úlohy PŘ.>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací

<Použít nastavení přesměrování>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda má stroj přesměrovávat přijaté dokumenty na jiná místa určení, jako je například důvěrná faxová schránka stroje a externí souborový server. Vyberete-li <Zap>, zadejte podmínkám přesměrování v <Nastavení přesměrování>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít nastavení přesměrování>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací

<Pracovat se soubory s chybami přesměrování>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete na stroji nastavit způsob, jak bude zpracovávat dokumenty, které se nepodaří přesměrovat.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Pracovat se soubory s chybami přesměrování>
<Vždy tisknout>, <Uložit/Tisk>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
Stisknete-li <Běžná nastavení>  s nastavením <Smazat chybné úlohy VYS.> na <Vyp>, dokumenty s chybami přesměrování se uloží na obrazovce <Monitor stavu> a dokumenty nebudou zpracovány podle nastavení, která jste zadali zde.
Pokud zvolíte <Uložit/Tisk>, když je uzamčen Zámek paměti, budou uloženy dokumenty s chybou přesměrování.
Pokud zvolíte <Uložit/Tisk>, když je uzamčen Zámek paměti, budou vytištěny dokumenty s chybou přesměrování.

<Nastavení přesměrování>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete zadat podmínky pro přesměrování přijatých dokumentů. Můžete také zadat nastavení, při němž se budou všechny příchozí dokumenty přesměrovávat na zadané místo určení bez zadání jakýchkoliv podmínek. Automatické přesměrování přijatých dokumentů
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení přesměrování>
<Způsob příjmu:>, <Platné/Neplatné>, <Smazat>, <Uložit>, <Jiné operace> (<Přesměrovat bez podmínek>, <Detaily/Editovat>, <Tisknout seznam>, <Priorita e-mailu>), <Hledat>
Ano
Ne
Ano
Ne*1
Nastavení přesměrování
*1 <Uložit>, <Přesměrovat bez podmínek>, <Detaily/Editovat>: C

<Nastavit fax./I-fax. schránku>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
Zadejte nastavení pro faxovou/I-faxovou schránku.

<Vždy odeslat hlášení o chybném PŘ.>

 (Nastav./Uložit)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda odesilateli oznamovat, že příjem I-faxu neproběhl úspěšně.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vždy odeslat hlášení o chybném PŘ.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
C
Nastavení/Uložení základních informací
A12Y-0JA