Idővonal megjelenítésének beállításai

Az idővonalon a következő két információtípus jelenik meg.
Az idővonalon megjelenített ikonokkal és elemekkel kapcsolatos információkért lásd: Az idővonalon megjelenített elemek.
Az idővonal minden bejelentkezett felhasználó számára megjeleníthető. Ha nincs bejelentkezve, egy megosztott idővonal jeleníthető meg a hitelesítést nem használó felhasználók, például a nem hitelesített és vendég felhasználók számára. Szükség szerint változtassa meg az <Idővonal használata nem hitelesített felhasználóknak> és az <Idővonal használatának engedélyezése mindegyik bejelentkezett felhasználónak> beállításokat. A <Főmenü> képernyő személyre szabása
Az idővonal hitelesítést nem használó felhasználók számára, például nem hitelesített felhasználók és vendégfelhasználók számára megmarad, ha az <Áramellátás gyors indítási beállításai> lehetőség a <Be> elemre van állítva, és gyors indítás megy végbe. Ha az <Áramellátás gyors indítási beállításai> lehetőséggel, amely a <Ki> vagy gyors indítás értékre van állítva, kikapcsolja az áramellátást, az idővonal törlődik a hitelesítést nem használó felhasználók – például nem hitelesített felhasználók és vendégfelhasználók – számára.
Az idővonal nem importálható/exportálható. Beállításadatok importálása/exportálása

Beállításelőzmények

Az idővonal egy kényelmi funkció azon felhasználók számára, akik gyakran ugyanazokat a beállításokat és rendeltetési helyeket használják például a „Másolás” és a „Beolvasás és adás” funkciókhoz. A beállításelőzmények automatikusan hozzáadásra kerülnek az idővonalhoz, és azokat megérintve a beállítások előhívhatók.
Az idővonal a következő funkciók beállításait jeleníti meg.
Másolás
Fax
Beolvasás és adás
Beolvasás és tárolás (Hálózat)
Tárolt fájl elérése (Hálózat fájlok nyomtatása)
Az idővonalon kronológiai sorrendben az utolsó 10 előzmény jeleníthető meg. A korábbi feladatok előzménye törlődik az idővonalról. Ha az utolsó előtti feladatot ismét használja, felcserélődik az első két feladat, de a feladatok száma az idővonalon nem változik. Ha módosítja a beállítást a visszahívást követően, akkor azok új beállításnak tekintendők.
Az automatikusan hozzáadott előzmény törléséhez, vagy az előzmény beállításainak a <Főmenü> képernyőn való tárolásához Személyes gombként/Megosztott gombként nyomja meg és tartsa nyomva az előzményt. Azonban a <Jóváhagyási képernyő mutatása újrahíváskor> és <A visszahívási művelet indítása (A művelet a gomb megnyomásakor indul.)> lehetőséget nem állíthatja be a Személyes gomb/Megosztott gomb bejegyzésekor az idővonalról. A Személyes gombok/Megosztott gombok bejegyzése
Ha az <Újraküldés korlátozása naplóból> lehetőség <Be> értékre van állítva, a „Fax” és a „Beolvasás és adás” előzménye nem marad meg az idővonalon.
Az idővonal minden bejelentkezett felhasználó számára a következő jelszavakat tartalmazhatja.
Bejelentkezési jelszavak a rendeltetési fájlszerverekhez a Beolvasás és adás lehetőséghez
Titkosítási jelszavak a Beolvasás és tárolás (<Dok. megnyitásához jelszó szükséges> és <Jelszó kell a jogosultság módosításához.>) lehetőséghez
Azt, hogy a bejelentkezett felhasználó idővonala tartalmazza-e a jelszót, <A hitelesítő jelszó gyorsítótárazásának tiltása> lehetőségnél módosíthatja. Azonban a jelszó a <Jelszó> lehetőségnél a fax funkcióra vonatkozóan megmarad az idővonalon <A hitelesítő jelszó gyorsítótárazásának tiltása> beállításától függetlenül is.
A jelszó nem marad meg a nem hitelesített felhasználók vagy vendégfelhasználók idővonalán <A hitelesítő jelszó gyorsítótárazásának tiltása> beállítástól függetlenül sem. Azonban, ha a <Jelszó> lehetőségnél beállítja a jelszót a faxfunkcióhoz, az nem jelenik meg az idővonalon.
Ha a <Címjegyzék hozzáférési számok kezelése> lehetőség <Be> értékre van állítva, a nem hitelesített felhasználók és vendégfelhasználók küldési naplója („Fax” és „Beolvasás és adás”) nem jelenik meg az idővonalon.
A bejelentkezett felhasználó beállításelőzményei a beállításszinkronizálással személyreszabási adatként több készülék között is megosztható. A személyre szabható elemek listája
A Tárolt fájl elérése funkcióval a fájlok és nyomtatási beállításaik elmentésre kerülnek az idővonalon. A beállításokat csak az adott fájlhoz használhatja fel újra. A vonatkozó idővonal beállítások szintén nem használhatók, ha a fájl törlésre vagy áthelyezésre került.

Értesítések

Az értesítések akkor jelennek meg, ha a bejelentkezett felhasználónak ki nem nyomtatott feladatai vannak. A nyomtatás a nyomtatási képernyő megjelenített idővonalról történő megjelenítésével végezhető el.
Ha a <Munkalista megjelenítés beállítás> menüben a <Személyes> <Ki> értékre van állítva, az értesítések nem jelennek meg az idővonalon.
Ha a <Más felhasználó feladatainak megjelenítése> <Be> értékre van állítva, a bejelentkezett felhasználó és a többi felhasználó ki nem nyomtatott feladatainak száma jelenik meg az értesítésekben.
A13C-03Y