Nyomtatás virtuális nyomtató használatával

A virtuális nyomtató lehetővé teszi az LPD-nyomtatás vagy FTP-nyomtatás használatát a virtuális nyomtatóként előzőleg regisztrált nyomtatási beállítások használatával. Például az olyan beállítások, mint a papírtípus, a példányszám vagy a kétoldalas nyomtatás előzetes regisztrálása esetében ezeket nem kell minden nyomtatási feladathoz megadni.
Állítsa a <Kényszerített tartás> beállítást <Ki> értékre. Ha egy feladat végrehajtásakor a <Kényszerített tartás> be van állítva, akkor az eredmény a beállításoktól függően eltérő lehet. A kényszerítetten tartott nyomtatás beállításainak megadása
Ha a feladat teljesíti a <Munkaművelet> és a <Mégse> beállított feltételeit: A feladat törlődik.
Ha a feladat teljesíti a <Munkaművelet> és a <Nyomtatás> beállított feltételeit: A feladat a virtuális nyomtatónak megfelelően lesz kinyomtatva.
Ha a feladat teljesíti a <Munkaművelet> és a <Tart megoszt.munkaként> beállított feltételeit: A rendszer letiltja a virtuális nyomtatót, és a feladat a készüléken lesz tárolva.
Védett nyomtatás és Titkosított, védett nyomtatás esetében a rendszer letiltja a virtuális nyomtatót, és a feladat a készüléken lesz tárolva.
LPD-nyomtatás végrehajtásához az <LPD nyomtatás beállítás> beállításnál válassza a <Be> opciót.
FTP-nyomtatás végrehajtásához az <FTP nyomtatás beállítás> beállításnál válassza a <Be> opciót.
A virtuális nyomtatóval használható oldalleíró nyelv és fájlformátum a PS és a PDF.

Virtuális nyomtató hozzáadása

1
Indítsa el a Távoli felhasználói felületet. A Távvezérlési kezelőfelület elindítása
2
A portáloldalon kattintson a [Beállítás/Bejegyzés] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Nyomtató]  [Virtuális nyomtató kezelése] gombra.
4
Kattintson a [Virtuális nyomtató hozzáadása] lehetőségre.
Egyszerre több böngészőn keresztül nem lehet műveleteket végrehajtani.
5
Írja be a virtuális nyomtató nevét, majd adja meg a kívánt beállításokat.
Ugyanazzal a névvel nem lehet több virtuális nyomtatót regisztrálni.
Legfeljebb 20 virtuális nyomtató regisztrálható.
6
Kattintson a [Hozzáadás] lehetőségre.
A beállítás elvégzéséhez a következő jogosultságok valamelyikével kell a Távvezérlésbe bejelentkezni. További tudnivalókért lásd a [Válassza ki a beállítandó szerepkört:] alatti elemeket a Felhasználói információk bejegyzése a helyi eszközön részben.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Ezt a beállítást olyan modellekbe/modellekből importálhatja/exportálhatja, amelyek támogatják ennek a beállításnak a kötegelt importálását. Beállításadatok importálása/exportálása
Kötegelt exportálás végrehajtásakor ez a beállítás a [Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk] részben szerepel. Az összes beállítás importálása/exportálása

Nyomtatás virtuális nyomtatóval

LPD-nyomtatás esetében
LPR -S [a készülék IP-címe] -P [virtuális nyomtató neve] [fájlnév]
Példa: A „sample.pdf” fájl kinyomtatása egy „001” nevű virtuális nyomtatóval
lpr -S a készülék IP-címe -P 001 sample.pdf
FTP-nyomtatás esetében
put [fájlnév] [virtuális nyomtató neve]
Példa: A „sample.pdf” fájl kinyomtatása egy „001” nevű virtuális nyomtatóval
> put sample.pdf 001
A13C-07R