<TCP/IP beállítás>

Itt adhatja meg azokat a beállításokat, amelyekkel a készüléket TCP-/IP-hálózaton használhatja.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.

<IPv4 beállítások>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Itt adhatja meg azokat a beállításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a készüléket IPv4-környezetben használja.

<IPv6 beállítások>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Itt adhatja meg azokat a beállításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a készüléket IPv6-környezetben használja.

<DNS beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Itt adhatja meg tartománynévrendszer (DNS) beállításait az állomásnevek (tartománynevek) IP-címekké történő átalakításához.

<Számítógépnév/Munkacsoport neve beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A készülék hálózaton használandó nevét adhatja meg, valamint annak a munkacsoportnak a nevét, amelyhez tartozik. Ha a használt környezetben nincsenek munkacsoportok, hozzon létre egy munkacsoportot a Windows rendszerben, és írja be a nevét annak a munkacsoportnak.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Számítógépnév/Munkacsoport neve beállítás>
<Számítógépnév> (legfeljebb 15 karakter): Canon****** (A „******” a MAC-cím utolsó hat karakterét jelenti.)
Nem
Igen
Igen
A
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Munkacsoport> (legfeljebb 15 karakter): MUNKACSOPORT
Nem
Igen
Igen
A
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Megjegyzés> (legfeljebb 48 karakter)
Nem
Igen
Igen
A
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<NetBIOS használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
A
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha a <NetBIOS használata> lehetőséget <Ki> értékűre állítja, a <WINS beállítás> lehetőséget a rendszer letiltja. WINS használatakor ügyeljen rá, hogy a <NetBIOS használata> beállítása <Be> legyen.

<SMB ügyfél beállítások>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Azokat a beállításokat adhatja meg, amelyeket a készüléknek akkor kell használnia, ha SMB-ügyfélként csatlakozik egy hálózathoz. SMB-beállítások elvégzése
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<SMB ügyfél beállítások>
<Hitelesítési típus>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<SMB aláírás szükséges a csatlakozáshoz>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Titkosítás szükséges a csatlakozáshoz>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Időtúllépés>: 3–30–300 mp.
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<SMB ügyfél verzió megadása>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az SMB-ügyféllel használandó SMB-verziót adhatja meg. SMB-beállítások elvégzése
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<SMB ügyfél verzió megadása>
<1.0>: Be, Ki
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<2.0>: Be, Ki
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<3.0>: Be, Ki
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<3.1>: Be, Ki
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Az SMB-ügyfélnél és az SMB-szervernél ugyanazt az SMB-verziót használja. Verzióeltérés esetén az SMB nem használható.

<WINS beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A Windows Internet Name Service (WINS) beállításait adhatja meg. WINS beállítások elvégzése
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<WINS beállítás>
<WINS hozzárendelés>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<WINS szerver cím> (IP-cím)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha a <NetBIOS használata> lehetőséget <Ki> értékűre állítja a <Számítógépnév/Munkacsoport neve beállítás> részben, akkor ezt a beállítást a rendszer letiltja.

<LPD nyomtatás beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az LPD-nyomtatáshoz tartozó beállításokat adhatja meg. LPD-nyomtatás használatához nyomja meg a <Be> gombot, és adja meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a rendszer a munkát automatikusan megszakítja, ha a nyomtatási adatok kommunikációs hiba stb. miatt nem érkeznek meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<LPD nyomtatás beállítás>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<LPD címoldal>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Vételi időtúllépés>: 1–5–60 (perc)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Címoldalak csak akkor adhatók ki, ha telepítve van a PCL vagy a PS nyomtatási funkció. Rendszerkiegészítők
A beállítás szerint a címoldalakat a nyomtatási munkák kiadják. A címoldalak nem kerülnek kiadásra olyan nyomtatási munkáknál, amelyeknél az van beállítva, hogy ne adjanak ki címoldalt, még akkor sem, ha az <LPD címoldal> beállítása <Be>.

<RAW nyomtatási beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A RAW-nyomtatáshoz tartozó beállításokat adhatja meg. RAW-nyomtatás használatához nyomja meg a <Be> gombot, és adja meg, hogy kíván-e kétirányú kommunikációt használni, valamint azt az időtartamot, amelynek elteltével a rendszer a munkát automatikusan megszakítja, ha a nyomtatási adatok kommunikációs hiba stb. miatt nem érkeznek meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<RAW nyomtatási beállítás>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Kétirányú kommunikáció>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Vételi időtúllépés>: 1–5–60 (perc)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<SNTP beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az egyszerű hálózatiidő-protokollhoz (Simple Network Time Protocol, SNTP) tartozó beállításokat adhatja meg. SNTP beállítások elvégzése
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<SNTP beállítás>
<SNTP használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Lekérési időköz>: 10–1440–2880 perc
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<NTP szerver cím> (IP-cím vagy állomásnév)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<NTP szerver ellenőrzés>
Nem
Igen
Igen
Nem

<FTP nyomtatás beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az FTP-nyomtatáshoz tartozó beállításokat adhatja meg. FTP-nyomtatás használatához nyomja meg a <Be> gombot, és szükség szerint állítsa be a <Felhasználónév> és a <Jelszó> értékét.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<FTP nyomtatás beállítás>
<FTP nyomtatás használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Felhasználónév>: guest
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Jelszó>: 7654321
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<UTF-8 használata FTP nyomtatási feladat nevéhez>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Azt adhatja meg, hogy FTP-nyomtatás végrehajtásakor a rendszer UTF-8 kódolást használjon-e a fájlnevek megjelenítéséhez.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<UTF-8 használata FTP nyomtatási feladat nevéhez>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<WSD beállítások>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A WSD-beállításokat adhatja meg.
Ha a nyomtatási alkalmazáshoz kíván WSD (Web Service on Devices, webszolgáltatások eszközökön) rendszert használni, állítsa a <WDS nyomtatás használata> lehetőséget <Be> értékűre.
Ha arra kíván WSD rendszert használni, hogy adatokat kérjen le a készülékről, állítsa a <WSD tallózás használata> lehetőséget <Be> értékűre.
A WSD-beolvasási funkció használatához állítsa a <WSD beolvasás használata> lehetőséget <Be> értékűre. A WSD használata
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<WSD beállítások>
<WDS nyomtatás használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<WSD tallózás használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<WSD beolvasás használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha a <WDS nyomtatás használata> lehetőséget <Be> értékűre állítja, akkor a <WSD tallózás használata> és a <HTTP használata> beállítása is <Be> lesz.
Ha a <WSD beolvasás használata> lehetőséget <Be> értékűre állítja, akkor a <HTTP használata> beállítása is <Be> lesz.

<PASV mód használata FTP-hez>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Azt állíthatja be, hogy használni kívánja-e a PASV módot FTP-hez. Az FTP PASV módjának beállítása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<PASV mód használata FTP-hez>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<IPP nyomtatási beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az IPP-nyomtatáshoz tartozó beállításokat adhatja meg. IPP-nyomtatás használatához nyomja meg a <Be> gombot, és állítsa be, hogy csak TLS-protokollal titkosított kommunikációs adatokat engedélyez-e (IPP-nyomtatás), illetve hogy használni kíván-e IPP-hitelesítést.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<IPP nyomtatási beállítás>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Engedélyezés TLS-sel>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hitelesítés használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha ezt <Be> értékűre állítja, akkor a <HTTP használata> beállítása is <Be> lesz.
IPPS-nyomtatás csak kulcspár használatával lehetséges. Használhat előzetesen telepített kulcspárt vagy a készülék által, használandó kulcsként generált eredeti kulcspárt is. A használandó kulccsal és az eredeti kulcspárok generálásának módjával kapcsolatos információkat lásd: Kulcs és tanúsítvány előállítása hálózati kommunikációhoz vagy Kulcs és tanúsítvány bejegyzése hálózati kommunikációhoz. Ha a hálózati kommunikációhoz használandó kulcs generálásakor az <RSA> lehetőséget választja a <Kulcs algoritmus> részben, kulcshosszként legalább <1024-bit> karaktert állítson be. A használt operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy <512-bit> karakteres kulcshossz beállítása esetén az IPPS-nyomtatást nem lehet megfelelően végrehajtani.
Ha a <Hitelesítés használata> lehetőség <Be> értékűre állításával be van állítva az IPP-hitelesítési funkció használata, akkor a rendszer az IPP-hitelesítéshez a készülék felhasználói adatait használja felhasználóként és jelszóként. Az IPP-hitelesítési funkció használata esetén ügyeljen rá, hogy a felhasználói adatok előzetesen be legyenek jegyezve. Felhasználói információk bejegyzése a helyi eszközön

<Multicast Discovery beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A Multicast Discovery (Csoportos felderítés) beállításait adhatja meg. A készülék figyelése az eszközfelügyeleti rendszerekről
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Multicast Discovery beállítás>
<Válasz>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hatókör neve>: alapértelmezett
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Nyugalmi állapot mód értesítések beállításai>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A Nyugalmi állapotra vonatkozó értesítések hálózaton való csoportos küldéséhez tartozó beállításokat adhatja meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Nyugalmi állapot mód értesítések beállításai>
<Értesítés>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Port száma>: 1–11427–65535
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Bejárt útválasztók száma>: 0–3–254
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Értesítési időköz>: 60–600–65535 mp.
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ezt a beállítást csak a Távvezérlésből lehet megadni.

<HTTP használata>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A HTTP-beállítást tilthatja le vagy engedélyezheti.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<HTTP használata>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ezt a beállítást <Be> értékűre állítva megnyithat egy szükséges portot. Ha azonban nem használ egy portot sem, javasolt a <Ki> beállítás. Ha a port nyitva marad, illetéktelen felhasználók is hozzáférhetnek a készülékhez.
Ha ezt <Ki> értékűre állítja, akkor a következő beállítások is <Ki> értékűek lesznek.
<Távvezérlés, RUI beállításai>
<IPP nyomtatási beállítás>
<WSD beolvasás használata> és <WDS nyomtatás használata> a <WSD beállítások> részben

<TLS beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Annak megerősítése után, hogy egy készülék TLS-protokollal titkosított kommunikációt használ, beállíthat egy kulcspárt, a TLS-verziót és a használandó titkosítási algoritmust. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Kulcs és tanúsítvány>
<Beáll. alapértelmzett kulcsként>
Nem
Igen
Igen
Nem
<Tanúsítvány részletek> (<Verzió>, <Sorozatszám>, <Aláírás algoritmus>, <Kibocsát. cél>, <Érvényesség kezdő dátum>, <Érvényesség vége dátum>, <Kibocsátó>, <Nyilvános kulcs>, <Tanúsítv. ujjlenyomat>, <Kibocsát. cél (Altn. név)>, <Tanúsítvány e.ő.>)
Nem
Igen
Igen
Nem
<Haszn. hely megjelenítés> (Azt jeleníti meg, mire van használva a kulcs)
Nem
Igen
Igen
Nem
<Megengedett verzió meghat.>
<Maximális verzió>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Minimális verzió>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Titkosítási algoritmus beállítása>
<AES-CBC (256-bit)>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<AES-GCM (256-bit)>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<3DES-CBC>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<AES-CBC (128-bit)>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<AES-GCM (128-bit)>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<CHACHA20-POLY1305>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Kulcscsere-algoritmus beáll.>
<RSA>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<ECDHE>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<X25519>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Aláírás algoritmus beállítása>
<RSA>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<ECDSA>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<HMAC algoritmus beállítása>
<SHA1>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<SHA256>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<SHA384>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Proxy beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A proxy beállításait adhatja meg. Proxy beállítása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Proxy beállítás>
<Proxy használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Szerver cím> (IP-cím vagy FQDN)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Port száma>: 1–80–65535
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Proxy használata ugyanazon tartományon belül>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hitelesítés beállítás>
<Proxy hitelesítés haszn.>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Felhasználónév> (legfeljebb 24 karakter)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Jelszó> (legfeljebb 24 karakter)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Hitelesítési info. ellenőrzése hitelesítéskezelő módban>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Azt adhatja meg, hogy a készülék ellenőrizze-e a hitelesítési információkat, amikor V4 nyomtató-illesztőprogrammal végez nyomtatást.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Hitelesítési info. ellenőrzése hitelesítéskezelő módban>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha nincs a TLS-kommunikációhoz használandó kulcs, vagy a kulcs sérült, ez a beállítás le van tiltva. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása

<IPSec beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Az IPSec-beállításokat adhatja meg. IPSec-beállítások megadása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<IPSec használata>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<H.rendtől eltérő csomag vétele>
<Enged>, <Elvet>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Házirend Be/Ki>
Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Bejegyzés>
<Házirend név> (legfeljebb 24 karakter)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Választó beállítások>
<Helyi cím> (<Minden IP cím>, <IPv4 cím>, <IPv6 cím>, <IPv4 kézi beállítás>, <IPv6 kézi beállítás>)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<IPv4 kézi beállítás> (<Egyetlen cím>, <Címtartomány> (<Első cím>, <Utolsó cím>), <Alhálózat beállítás> (<Cím>, <Alhálózati maszk>))
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<IPv6 kézi beállítás> (<Egyetlen cím>(<Cím>), <Címtartomány> (<Első cím>, <Utolsó cím>), <Előtag beállítás> (<Cím>, <Előtag hossz>))
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Előtag hossz> (1–64–128)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Távoli cím>(<Minden IP cím>, <Minden IPv4 cím>, <Minden IPv6 cím>, <IPv4 kézi beállítás>, <IPv6 kézi beállítás>)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<IPv4 kézi beállítás>(<Egyetlen cím>, <Címtartomány>(<Első cím>, <Utolsó cím>), <Alhálózat beállítás>(<Cím>, <Alhálózati maszk>))
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<IPv6 kézi beállítás> (<Egyetlen cím>(<Cím>), <Címtartomány> (<Első cím>, <Utolsó cím>), <Előtag beállítás> (<Cím>, <Előtag hossz>))
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Előtag hossz> (1–64–128)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Port> (<Megadás port számával>, <Megadás szolgáltatásnévvel>)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Megadás port számával> (<Helyi port> (<Minden port>, <Egyetlen port>), <Távoli port> (<Minden port>, <Egyetlen port>))
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Egyetlen port> (1–65535)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Megadás szolgáltatásnévvel>
<Szolgáltatás Be/Ki>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<IKE beállítás>
<IKE mód>: <>, <Agresszív>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Érvényesség>: 1–480–65535 perc
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hitelesítési mód>: <Előmegsztott kulcs mód> (<Megosztott kulcs>), <Digitális aláírás mód> (<Kulcs és tanúsítvány>)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Kulcs és tanúsítvány>:
<Beáll. alapértelmzett kulcsként>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Kulcs és tanúsítvány>:
<Tanúsítvány részletek>(<Verzió>, <Sorozatszám>, <Aláírás algoritmus>, <Kibocsát. cél>, <Érvényesség kezdő dátum>, <Érvényesség vége dátum>, <Kibocsátó>, <Nyilvános kulcs>, <Tanúsítv. ujjlenyomat>, <Kibocsát. cél (Altn. név)>, <Tanúsítvány e.ő.>)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Kulcs és tanúsítvány>: <Haszn. hely megjelenítés> (Azt jeleníti meg, mire van használva a kulcs)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hitelesítési/Titkosítási algoritmus> (<Autom.>, <Kézi beállítás>)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hitelesítési/Titkosítási algoritmus>: <Kézi beállítás>
<Hitelesítés>
<SHA1>: Be, Ki
<SHA2>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Titkosítás>
<3DES-CBC>: Be, Ki
<AES-CBC>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<DH csoport>
<Csoport 14 (2048)>: Be, Ki
<ECDH P256>: Be, Ki
<ECDH-P384>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<IPSec hálózati beállítás>
<Érvényesség>
<Idő>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha az <Idő> lehetőség van kiválasztva:
1 – 480 – 65535 perc
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Érvényesség>
<Méret>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha a <Méret> lehetőség van kiválasztva:
0 – 1 – 65535 MB
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<PFS>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hitelesítési/Titkosítási algoritmus>: <Autom.>, <Kézi beállítás>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hitelesítési/Titkosítási algoritmus>: <Kézi beállítás> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<ESP> Beállítások:
<ESP hitelesítés>
<SHA1>: Be, Ki
<NULL>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<ESP titkosítás>
<3DES-CBC>: Be, Ki
<AES-CBC>: Be, Ki
<NULL>: Be, Ki
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<ESP (AES-GCM)> Beállítások: Semmi
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<AH (SHA1)> Beállítások: Semmi
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Csatlakozási mód>:
Átvitel (csak megjelenítés)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Csak 256-bites AES kulcshossz>
Be, Ki
Nem
Igen
Igen
Nem
<Szerkeszt>
Nem
Igen
Igen
Nem
<Töröl>
Nem
Igen
Igen
Nem
<Listát nyomtat>
<Igen>, <Nem>
Nem
Igen
Igen
Nem

<TCP/IP opció beállításai>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
A TCP lehetőség skálatényezőjét és MTU-méretét adhatja meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<TCP/IP opció beállításai>
<Ablak méretezése opció használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<MTU mérete>: 600–1500 bájt (600-1500)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<MSS minimális értéke>: 48 – 560 bájt (48-560)
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ezt a beállítást csak a Távvezérlésből lehet megadni.

<Network Link Scan használata>

 (Beáll./Bejegyzés) <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás>
Itt állíthatja be a Network Link Scan használatát.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Network Link Scan használata>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha az <Be> lehetőség van kiválasztva:
<TLS használata>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A13C-0F7