Rejestrowanie odbiorców

Odbiorców wysyłanych faksów i zeskanowanych danych można zarejestrować w Książce adresowej lub pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego.
Książka adresowa
Jeżeli chcesz zarejestrować kilku odbiorców lub sklasyfikować ich zgodnie z działami lub partnerami biznesowymi, zarejestruj ich w Książce adresowej. Książka adresowa umożliwia wyszukiwanie odbiorców zgodnie z pierwszą literą ich nazwy lub zgodnie z wybranym typem odbiorcy (np. faks lub e-mail). Można zarejestrować odbiorców dostępnych dla wszystkich użytkowników, tylko dla siebie oraz odbiorców, których dane mogą być edytowane wyłącznie przez administratora. Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej

Lista rozwijana listy adresowej

Wybierz listę adresową dla wydziału lub partnera biznesowego.

<Wyszukiw. po nazwach>

Wprowadź nazwę odbiorcy.

Przycisk pierwszej litery

Wybierz przycisk alfanumeryczny odpowiadający pierwszej literze nazwy odbiorcy.

Rozwijalna lista typu odbiorcy

Naciśnij ten przycisk, aby filtrować odbiorców według typu (np. faks lub e-mail).
Przycisk wybierania jednoprzyciskowego
Możesz zarejestrować często wybieranych odbiorców pod klawiszami jednoprzyciskowymi, aby ułatwić ich wybór. Klawisze jednoprzyciskowe pod którymi zarejestrowani są odbiorcy są wyświetlane na ekranie dotykowym, co umożliwia ich szybkie wyszukanie i określenie odbiorców za pomocą jednego przycisku. Rejestrowanie odbiorcy pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego

Przycisk wybierania jednoprzyciskowego

Można wybrać danego odbiorcę wyłącznie za pomocą jednego przycisku.

Przycisk jednoprzyciskowego wybierania numeru

Możesz wprowadzić trzycyfrowy numer zarejestrowanego klawisza jednoprzyciskowego, jeżeli nie jest on ukazany na ekranie dotykowym.
Informacja dla administratora
Książka adresowa i klawisze wybierania jednoprzyciskowego mogą być eksportowane/importowane. Funkcja ta umożliwia tworzenie kopii zapasowych upraszczających, w razie usterki, procedurę rejestracji odbiorców w poszczególnych urządzeniach obsługujących te funkcje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Importowanie/eksportowanie ustawień pojedynczo.
Książkę adresową można dostosować do potrzeb każdego z zalogowanych użytkowników (Lista elementów, które można spersonalizować). Dodatkowo dzięki funkcji Synchronizuj ustawienia niestandardowe można włączyć udostępnianie książki adresowej wielu wielofunkcyjnym drukarkom firmy Canon (Synchronizacja ustawień wielu drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon).
Aby zapobiec uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do Książki adresowej, można ją zabezpieczyć hasłem. Ustawienie kodu PIN do książki adresowej
Jeżeli zarejestrowani są odbiorcy, których nie chcesz wyświetlać w Książce adresowej lub jeżeli chcesz ograniczyć dostęp użytkownika do odbiorców, wprowadź kod dostępu podczas rejestrowania danego odbiorcy. Aby korzystać z kodu dostępu konieczne jest wcześniejsze ustawienie funkcji w Ograniczanie dostępu do odbiorców zarejestrowanych w Książce adresowej.
Skonfiguruj listy adresowe grupy użytkowników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). (Rejestracja odbiorców z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika))
A13R-04R