Importowanie/eksportowanie ustawień pojedynczo

Można importować/eksportować tylko listy adresowe w książce adresowej. Aby przeprowadzić te działania należy się zalogować jako administrator.
Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania pliku CSV Address Book w celu importowania, patrz Elementy Address Book.

Eksportowanie ustawień pojedynczo

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Naciśnij na [Zarządzanie Danymi] i wybierz ustawienia do eksportowania.
Eksportowanie list adresowych
4
Kliknij [Rozpocz. ekspor.].
5
Postępuj zgodnie z informacji na ekranie, aby określić miejsce zapisania danych.

Import ustawień pojedynczo

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Naciśnij na [Zarządzanie Danymi] i wybierz ustawienia do importowania.
Importowanie list adresowych
4
Kliknij [Rozp. importowa.]  [OK].
Urządzenie może wymagać resetowania, w zależności od importowanych ustawień. Ponownie uruchamianie urządzenia
A13R-0E6