Drukowanie przy użyciu usługi w chmurze firmy Microsoft (Uniwersalny wydruk)

Universal Print jest usługą firmy Microsoft, która umożliwia drukowanie dokumentów za pośrednictwem chmury. Nie ma potrzeby instalowania sterownika drukarki, aby drukować dokumenty z poziomu komputera. Można również drukować dokumenty zdalnie, jeśli komputer jest połączony z internetem.
Warunki korzystania
Aby korzystać z usługi Universal Print, należy uprzednio zarejestrować się jako użytkownik usługi Microsoft 365 i użyć usługi Azure Active Directory Service.
Nie można używać funkcji drukowania uniwersalnego do komunikacji za pomocą linii podrzędnej.
Wymagane ustawienia
Ustawienia administratora
Użyj Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby zarejestrować to urządzenie w usłudze Azure Active Directory. Rejestrowanie tego urządzenia w usłudze Azure Active Directory
Ustawienia użytkownika
Skonfiguruj komputer, aby możliwe było użycie usługi Universal Print. Konfigurowanie drukarki zarejestrowanej w usłudze Azure Active Directory na komputerze
Kiedy używany jest serwer proxy
Aby skorzystać z usługi Universal Print za pośrednictwem serwera proxy, należy również skonfigurować ustawienia serwera proxy na komputerze.
Powiązywanie użytkowników i zadania drukowania usługi Uniwersalny wydruk
Możesz powiązać zadania drukowania usługi Universal Print z użytkownikami zatwierdzonymi poprzez Uwierzytelnienie użytkownika. Nadal możesz korzystać z usługi Universal Print bez konfigurowania tych ustawień. Konfigurowanie ustawień użytkownika usługi Uniwersalny wydruk
Drukowanie za pomocą usługi Uniwersalny wydruk
Sprawdź witrynę firmy Microsoft, aby dowiedzieć się o drukowaniu za pomocą usługi Universal Print.
W niektórych systemach operacyjnych mogą pojawić się błędy druku lub problemy z wydrukiem. Aby sprawdzić kompatybilność z posiadanym systemem operacyjnym, zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów z usługą Universal Print w witrynie firmy Microsoft.
Jeśli aktywowano drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, zadania drukowania usługi Universal Print będą wykonywane zgodnie z ustawieniami określonymi w opcji <Wymuszone zatrzymanie>. <Wymuszone zatrzymanie>

Rejestrowanie tego urządzenia w usłudze Azure Active Directory

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia Universal Print].
4
Kliknij polecenie [Edytuj] dla opcji [Ustawienia Podstawowe].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj Universal Print] i wprowadź nazwę drukarki w polu [Nazwa drukarki].
Aby zweryfikować certyfikat serwera wysłany z serwera, zaznacz pole wyboru [Zweryfikuj certyfikat serwera].
Aby dodać CN (Common Name) elementom do zweryfikowania, zaznacz pole wyboru [Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych].
Zmień ustawienia [ID aplikacji], [Adres URL uwierzytelniania Azure Active Directory] lub [Adres URL rejestracji Azure Active Directory] stosownie do środowiska chmurowego.
6
Kliknij [OK].
7
Kliknij element [Zarejestruj] znajdujący się w sekcji [Stan rejestracji].
8
Poczekaj kilka sekund i kliknij [].
9
Kliknij łącze URL wyświetlane dla opcji [Adres URL strony rejestracji].
10
W celu zarejestrowania urządzenia postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
11
Poczekaj kilka minut i kliknij [] na ekranie Remote UI (Zdalnego interfejsu użytkownika).
Gdy rejestracja dobiegnie końca, [Zarejestrowano] pojawi się w miejscu [Stan rejestracji].
12
Wyświetl ekran zarządzania usługą Universal Print z Azure Active Directory w przeglądarce internetowej.
13
Zaznacz zarejestrowane urządzenie i kliknij przycisk [Udostępnij drukarkę
].
Aby zmienić nazwę wyświetlaną na komputerze, wprowadź nową nazwę w polu [Nazwa udziału drukarki], a następnie kliknij [Udostępnij drukarkę
].
[Drukarka została udostępniona.] wyświetlone zostanie w prawym górnym rogu ekranu.
14
Kliknij [Członkowie], a następnie [Dodaj].
15
Wybierz członków i grupy korzystające z zarejestrowanej drukarki z listy.
Wybrani użytkownicy i grupy będą mogli korzystać z drukarki.

Aby usunąć zarejestrowaną drukarkę

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [Ustawienia Sieciowe]  [Ustawienia Universal Print].
4
Kliknij polecenie [Stan rejestracji] dla opcji [Rozłącz].
5
Kliknij [OK].
6
Wyświetl ekran zarządzania urządzeniem Azure Active Directory w przeglądarce internetowej.
7
Wybierz model do usunięcia i kliknij [Usuń].

Konfigurowanie drukarki zarejestrowanej w usłudze Azure Active Directory na komputerze

1
Kliknij na [] [ Ustawienia]  [Konta].
2
Kliknij [Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki]  [Połącz].
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Microsoft 365.
4
Kliknij [Strona główna]  [Urządzenia].
5
Kliknij [Drukarki i skanery]  [Dodaj drukarkę lub skaner].
6
Wybierz zarejestrowaną drukarkę z listy.
A13R-07U