Drukowanie

Możesz drukować dokumenty i obrazy przygotowane na komputerze. W tym rozdziale opisano podstawowe procedury i wygodne funkcje drukowania.

Wstęp do podstawowych działań

W tym rozdziale opisano procedury podstawowej obsługi funkcji drukowania z poziomu komputera.

Zaawansowane funkcje drukowania

W tym rozdziale opisano funkcje umożliwiające drukowanie zestawu próbek oraz edytowanie dokumentów przed wykonaniem dużej liczby wydruków, a także sposoby uniknięcia pozostawienia kopii oraz możliwości kopiowania wydruków itp.

Drukowanie w różnych środowiskach

W tym rozdziale opisano metody drukowania bez wykorzystywania sterownika drukarki, na przykład drukowanie bez użycia komputera podczas podróży służbowych itd.
Możesz drukować fotografie, pliki PDF itd. z poziomu urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Łączenie z urządzeniami mobilnymi.
A13R-076