Powiadomienie przez e-mail o zakończeniu wysyłania/zapisywania

Możesz otrzymać e-mail z informacją o zakończeniu wysyłania/zapisywania dokumentów. Nawet, jeżeli dokumenty oczekują na wysłanie/zapisanie możesz za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego sprawdzić, czy wysyłanie zostało zakończone. W razie wystąpienia błędów, dostaniesz informację o odbiorcach, do których nie udało się wysłać dokumentów lub zapisać ich.
Aby wybrać odbiorcę, który zostanie powiadomiony z <Książka Adresowa>, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie odbiorcy. Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
Aby wybrać <Wyślij do Siebie> jako odbiorcę, który zostanie powiadomiony, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie adresu e-mail w informacjach o użytkowniku, a następnie zalogowanie się z wykorzystaniem zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji skanowania. Ekran Podstawowych funkcji skanowania
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów
5
Naciśnij <Opcje>  <Powiad. o Wykon Zadania>.
6
Określ warunek powiadomienia i odbiorcę do powiadomienia.
W przypadku wybrania opcji <Powiado. dla dowol. wyniku> wiadomość e-mail z powiadomieniem jest wysyłana dla każdego zadania wysyłania. W przypadku wybrania opcji <Pow. Tylko Przy Błędz.> wiadomość e-mail z powiadomieniem jest wysyłana tylko wtedy, gdy wystąpi błąd.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania i korzystania z Książki adresowej, patrz Książka adresowa.
Aby sprawdzić zawartość wysłanego dokumentu, wybierz <Załącz obraz TX>, aby załączyć pierwszą stronę dokumentu jako plik PDF do wiadomości e-mail z powiadomieniem.
7
Naciśnij przycisk <OK> <Zamknij>.
8
Naciśnij  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie/zapisywanie. Po zakończeniu wysyłania/zapisywania, wiadomość e-mail z powiadomieniem zostanie przesłana na określony adres.
A13R-08F