<Wyślij>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji wysyłania.

<Raport Wydruków>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>
Drukuje szczegóły listy rejestracji dla ustawień wysyłania/odbierania i ustawienia faksu.

<Wspólne Ustawienia>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>
Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji wysyłania.

<Ustawienia E-mail/I-Faks>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>
Określ ustawienia dla wysyłania wiadomości e-mail oraz I-faksów.

<Ustawienia Faksu>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>
Określ ustawienia wysyłania faksu.
A13R-0J1