<Ustawienia szyfrowania>

Określ ustawienia dla efektywnego szyfrowania zabezpieczającego.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zabroń używania słabego szyfrowania>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia szyfrowania>
Wybierz, czy ograniczać korzystanie z szyfrowania na niskim poziomie lub klucza i certyfikatu zaszyfrowanego na niskim poziomie. Funkcje zarządzania
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zabroń używania słabego szyfrowania>
<Włącz>, <Wyłącz>
Ustawienie <Włącz> zostało wybrane:
<Zabroń używania klucza/certyfikatu ze słabym szyfro.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
To ustawienie dotyczy funkcji, takich jak IPSec, TLS, Kerberos, S/MIME, bezprzewodowa sieć LAN i SNMPv3.
Urządzenie może nie być w stanie nawiązać połączenia z urządzeniami, które korzystają z szyfrowania na niskim poziomie.
Nawet, jeżeli korzystanie z szyfrowania na niskim poziomie zostanie ograniczone, może być dopuszczalne w zależności od certyfikatu (główny).
Informacje na temat algorytmów, które nie mogą być używane, gdy dla bieżącej opcji wybrane jest ustawienie <Włącz>, patrz Specyfikacje systemu.

<Format. Metody Szyfrowania na FIPS 140-2>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia szyfrowania>
Opcja ta umożliwia określenie, czy wymuszana ma być zgodność funkcji używającej szyfrowania ze standardem FIPS 140-2.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Format. Metody Szyfrowania na FIPS 140-2>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
To ustawienie jest dostępne dla TLS i aplikacji AddOn.
To ustawienie jest dostępne tylko dla aplikacji AddOn używających dostawcy zgodnego ze standardem FIPS.
Informacje na temat algorytmów, które nie mogą być używane, gdy dla bieżącej opcji wybrane jest ustawienie <Włącz>, patrz Specyfikacje systemu.
A13R-0KF