<Ustawienia Zarządzania>

Określ ustawienia dla obsługiwania i zarządzania urządzeniem, w tym zarządzanie użytkownikiem i sprzętem oraz ustawienia bezpieczeństwa.

<Zarządzanie Użytkownikiem>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>
Określ ustawienia dla zarządzania użytkownikami urządzenia.

<Zarządzanie Urządzeniem>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>
Określ ustawienia dla zarządzania sprzętem i wyposażeniem opcjonalnym.

<Licencja/Inne>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>
Określ ustawienia dla rejestrowania licencji i oprogramowania, które można używać na urządzeniu.

<Zarządzanie Danymi>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>
Określ ustawienia zarządzania danymi, w tym jak importować, eksportować i inicjować dane ustawień.

<Ustaw. zabezpieczeń>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>
Określ ustawienia dla wzmacniania bezpieczeństwa urządzenia.
A13R-0JY