Problemy z wydrukami

Wydrukowany obraz jest przesunięty lub przekrzywiony.

Czy prowadnice papieru są niewyrównane?

Dopasować prowadnice papieru do papieru załadowanego w źródle papieru.

Pojawiają się smugi/wydruk jest nierówny

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Dostępny papier
Ładowanie papieru

Czy oczyszczono zespół utrwalający?

Wyczyść moduł utrwalający
<Wycz. rolkę dociskową aby przepr. utrwalanie>

Czy ilość pozostałego tonera w kasecie jest niska?

Sprawdź pozostałą ilość toneru i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobnika z tonerem

Czy nadszedł czas na wymianę kasety z tonerem?

Materiały wewnątrz kasety z tonerem mogły ulec degradacji. Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem

Czy urządzenie jest używane w środowisku o wysokiej wilgotności?

Zmień ustawienia <Tryb wilgotnego środowiska>. Ustawienie <Wysoka wilgotność> może dodatkowo poprawić sytuację.
Ustawienia zarządzania typem papieru
Ustawienie <Wysoka wilgotność> może spowodować rozmycie drukowanego obrazu lub tekstu w przypadku używania w środowisku o niskiej wilgotności.

Czy korekcja niedopasowania kolorów lub korekcja odcienia została wykonana prawidłowo?

Jeśli efekt niedopasowania kolorów lub kolorowych smug (linii) jest niedopuszczalnie silny, należy przeprowadzić kalibrację.
Automatyczna regulacja rejestracji i intensywności kolorów

Czy tylko kolor na końcu drukowanego obrazu jest gęsty?

Zmień ustawienia <Korekcja utrwal. na końcu podczas używ. zwykł. pap.>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
<Regulacja Jakości Obrazu>
Ustawienie <Włącz> zmniejsza prędkość drukowania.

Pojawiają się czarne smugi.

Czy obszar podawania dokumentów do skanowania jest brudny?

Wyczyścić obszar podawania dokumentów do skanowania.
Czyszczenie podajnika

Występuje przebijanie.

Czy zabarwienie kolorów tła zostało poprawnie skonfigurowane?

Jeżeli wydruk przebija na drugą stronę, dostosowanie zabarwienia kolorów tła może pomóc usunąć ten problem i uzyskać wydruk o odpowiedniej jakości.
Podstawowe działania związane z kopiowaniem
Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
Regulacja zabarwienia

Obrazy nie są drukowane na właściwej stronie papieru.

Czy orientacja załadowanego papieru jest prawidłowa?

Sprawdzić orientację i stronę papieru, która jest skierowana do góry. Załadować papier ponownie, jeśli jest nieprawidłowo ukierunkowany.
Ładowanie papieru

Obrazy nie są drukowane w określonym przez użytkownika rozmiarze.

Czy rozmiar oryginału i rozmiar załadowanego papieru są takie same?

Wymienić załadowany papier na papier o rozmiarze, jaki ma być użyty do druku.
Dopasować ustawienie [Rozmiar wyjściowy] w sterowniku drukarki do rozmiaru papieru przeznaczonego do druku.

Orientacja nie zgadza się po obu stronach papieru przy drukowaniu dwustronnym.

Czy ustawienia dla drukowania dwustronnego są prawidłowe?

Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby sprawdzić ustawienia wydruku.
1
Wybierz orientację oryginału na ekranie ustawień wydruku aplikacji.
2
Na ekranie [Ustawienia podstawowe] sterownika dla opcji [Orientacja] wybierz taką samą orientację, jaka została ustawiona w kroku 1.
3
Sprawdzając podgląd wydruku, ustaw kolejno opcje [Układ strony] [Kolejność stron] [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] [Miejsce szycia].
Opcja [Kolejność stron] jest wyświetlana, jeśli dla opcji [Układ strony] ustawiono co najmniej wartość [2 na 1].

Na wydrukach widoczne są smugi

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Dostępny papier
Ładowanie papieru

Czy na wydrukach pojawiają się smugi, gdy urządzenie jest używane w środowisku o niskiej wilgotności?

Zmień wybrane ustawienia w opcji <Tryb wilgotnego środowiska>. Ustawienie pozycji <Niska wilgotność 1> może rozwiązać problem.
Ustawienia zarządzania typem papieru
W przypadku wybrania opcji <Niska wilgotność 1> i korzystania z urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności gęstość wydruku może stać się mniejsza lub nierówna.

Czy na wydrukach pojawiają się smugi w zależności od rodzaju papieru lub środowiska pracy?

Zmień wybrane ustawienia w opcji <Korekcja utrwal. na końcu podczas używ. zwykł. pap.>. Ustawienie pozycji <Włącz> może rozwiązać problem.
<Regulacja Jakości Obrazu>
W przypadku wybrania opcji <Włącz> prędkość drukowania będzie mniejsza.

Smugi i odpryski tonera widoczne na wydrukach

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Dostępny papier
Ładowanie papieru

Czy drukujesz w warunkach niskiej wilgotności?

Zmień ustawienia <Tryb wilgotnego środowiska>. Ustawienie <Niska wilgotność 2> może dodatkowo poprawić sytuację.
Ustawienia zarządzania typem papieru

Powidoki pojawiają się w pustych obszarach

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Dostępny papier
Ładowanie papieru

Czy ilość pozostałego tonera w kasecie jest niska?

Sprawdź pozostałą ilość toneru i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobnika z tonerem

Czy nadszedł czas na wymianę kasety z tonerem?

Materiały wewnątrz kasety z tonerem mogły ulec degradacji. Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem

Czy temperatura utrwalania jest odpowiednia?

Zmień ustawienia <Regulacja temperatury utrwalania>. Ustawienie <Niskie> może dodatkowo poprawić sytuację.
<Regulacja Jakości Obrazu>

Wydruki są niewyraźne lub pojawiają się na nich smugi

Czy ilość pozostałego tonera w kasecie jest niska?

Sprawdź pozostałą ilość toneru i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobnika z tonerem

Czy nadszedł czas na wymianę kasety z tonerem?

Materiały wewnątrz kasety z tonerem mogły ulec degradacji. Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto określ właściwy format papieru i wprowadź ustawienia.
Dostępny papier
Ładowanie papieru
Określanie formatu i typu papieru

Czy używasz papieru z dużą ilością pyłu papierowego?

Zmień ustawienie <Zmn def obr pow przez pył pap>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
Ustawienia zarządzania typem papieru
Ustawienie <Włącz> może zmniejszać prędkość drukowania.

Białe smugi na wydrukach

Czy używany papier wchłonął wilgoć?

Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Dostępny papier
Ładowanie papieru

Czy ilość pozostałego tonera w kasecie jest niska?

Sprawdź pozostałą ilość toneru i wymień zasobnik z tonerem, jeśli to konieczne.
Wymiana zasobnika z tonerem

Czy nadszedł czas na wymianę kasety z tonerem?

Materiały wewnątrz kasety z tonerem mogły ulec degradacji. Wymień zasobnik z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem

Czy drukujesz w warunkach niskiej wilgotności?

Zmień ustawienia <Tryb wilgotnego środowiska>. Ustawienie <Niska wilgotność 2> może dodatkowo poprawić sytuację.
<Regulacja Jakości Obrazu>

Czy podczas druku dwustronnego pojawiają się białe smugi?

Zmień ustawienia <Tryb zapobiegający powstawaniu wzoru kropel wody>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
<Regulacja Jakości Obrazu>
Ustawienie <Włącz> zmniejsza prędkość drukowania.

Czarne smugi na wydrukach

Czy oczyszczono zespół utrwalający?

Wyczyść moduł utrwalający
<Wycz. rolkę dociskową aby przepr. utrwalanie>

Odwrotna strona papieru jest rozmazana

Czy załadowano papier o rozmiarze mniejszym niż rozmiar danych drukowania?

Upewnij się, że rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi danych drukowania.

Czy oczyszczono zespół utrwalający?

Wyczyść moduł utrwalający
<Wycz. rolkę dociskową aby przepr. utrwalanie>

Czy oczyszczono dodatkowy wałek przenoszący?

Zmień ustawienia <Autom. czyszczenie pomocniczej rolki transferowej>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
<Regulacja Jakości Obrazu>
Ustawienie <Włącz> może zmniejszać prędkość drukowania.

Wypełnione obszary nie są drukowane poprawnie

Wypełnione obszary nie są drukowane poprawnie

Zmień ustawienia <Tryb wypełn. obsz. dopas. obrazu dla zwykłego pap.>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
<Regulacja Jakości Obrazu>
Ustawienie <Włącz> należy zmienić tylko w przypadku korzystania z papieru o błyszczącej powierzchni. Mogą wystąpić problemy z drukowaniem.

Czy używasz (grubego) papieru o błyszczącej powierzchni?

Zmień ustawienia <Tryb wypełn. obsz. dopas. obrazu dla grubego pap.>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
<Regulacja Jakości Obrazu>
Ustawienie <Włącz> należy zmienić tylko w przypadku korzystania z grubego papieru o błyszczącej powierzchni. Mogą wystąpić problemy z drukowaniem.

Pojawiają się plamy przypominające krople wody lub smugi

Czy papier brudzi się podczas drukowania po obu stronach?

Zmień ustawienia <Tryb zapobiegający powstawaniu wzoru kropel wody>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
<Regulacja Jakości Obrazu>
Ustawienie <Włącz> może zmniejszać prędkość drukowania.

Toner wydrukowanego obrazu odkleja się

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Dostępny papier
Ładowanie papieru

Czy temperatura utrwalania jest odpowiednia?

Zmień ustawienia <Regulacja temperatury utrwalania>. Ustawienie <Wysoka 1> może dodatkowo poprawić sytuację.
<Regulacja Jakości Obrazu>
W przypadku jeśli zmiana na <Wysoka 1> nie rozwiąże problemu, należy ustawić <Wysoka 2>. Zmniejsza się jednak prędkość drukowania.

Zwijanie papieru

Czy papier jest załadowany prawidłowo?

Jeśli papier nie zostanie załadowany poniżej znaku ogranicznika ilości papieru lub prowadnicy ogranicznika ilości papieru lub zostanie załadowany ukośnie, może się pognieść.
Ładowanie papieru

Czy używany papier wchłonął wilgoć?

Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.
Dostępny papier
Ładowanie papieru

Czy podczas drukowania na cienkim papierze tworzą się zagniecenia?

Zmień ustawienie <Redukcja falow. cienk. papieru>. Ustawienie <Włącz> może rozwiązać problem.
Ustawienia zarządzania typem papieru
W przypadku wybrania opcji <Włącz> wydruki mogą być wyblakłe.

Czy podczas drukowania na cienkim lub zwykłym papierze w środowisku o wysokiej wilgotności pojawiają się zmarszczki?

Zmień ustawienia <Red. pomar. cienk./zwykł. pap.>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
Ustawienie <Włącz> zmniejsza prędkość drukowania.
W zależności od warunków otoczenia papier załadowany do szuflady na papier może wchłaniać wilgoć, co może powodować powstawanie zmarszczeń podczas drukowania. W takim przypadku zmniejszenie liczby arkuszy nowego papieru, który zostanie załadowany następnym razem, może zapobiec powstawaniu zmarszczeń.

Czy dzieje się tak podczas drukowania na kopertach?

Zmień ustawienia <Zmniejsz falowanie kopert>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
Ustawienia zarządzania typem papieru
Ustawienie <Włącz> może spowodować, że wydrukowany obraz będzie niewyraźny.

Zawinięcie papieru

Czy używany papier wchłonął wilgoć?

Wymień papier na odpowiedni.
Ładowanie papieru
Jeśli bieżące ustawienie typu papieru to <Zwykły 1>, zmień je na <Zwykły 2>.
Określanie formatu i typu papieru

Czy ten problem występuje podczas drukowania na niektórych rodzajach papieru, takich jak zwykły papier lub cienki papier?

Ustaw <Tryb 1> na <Włącz> w <Tryb zapobiegania zawijaniu>.
<Regulacja Jakości Obrazu>
W przypadku wybrania opcji <Włącz> jakość drukowania będzie niższa.
Jeśli ustawienie opcji <Tryb 1> na <Włącz> nie zmniejsza zwijania, ustaw opcję <Tryb 2> na <Włącz>. Jeśli ustawienie opcji<Tryb 1> i <Tryb 2> na <Włącz> nie zmniejsza zwijania, ustaw opcje <Tryb 1> i <Tryb 2> na <Wyłącz> i ustaw opcję <Przełączanie metody podawania papieru> na <Prioryt. Wydr. Str.>.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ponadto określ właściwy format papieru i wprowadź ustawienia.
Dostępny papier
Ładowanie papieru
Określanie formatu i typu papieru
Odwróć papier (przednią stroną do tyłu), aby zmienić stronę drukowania, a następnie załaduj papier ponownie.
W rzadkich przypadkach objawy mogą się nasilić w zależności od typu używanego papieru. W takim przypadku należy przywrócić oryginalną stronę druku.

Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz

Czy papier jest załadowany prawidłowo?

Przekartkuj dokładnie stos papieru, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.
Ładowanie papieru
Sprawdź, czy w szufladzie znajduje się odpowiednia liczba arkuszy oraz czy załadowano odpowiedni rodzaj papieru.
Dostępny papier
Ładowanie papieru
Sprawdź, czy nie załadowano razem papieru o różnym formacie i typie.

Czy dzieje się tak podczas podawania papieru z tacy MP?

Zmień ustawienia <Reg. przen. pap. w tacy wiel.>. Ustawienie <Włącz> może dodatkowo poprawić sytuację.
Ustawienia zarządzania typem papieru
Ustawienie <Włącz> może zmniejszać prędkość drukowania.
A13R-0L2