Nastavenie formátu obrazu

Ak sa formát skopírovaného obrazu výrazne odlišuje od originálu, podľa nasledujúceho postupu jemne upravte formát obrazu. Môžete nastaviť zväčšenie vodorovnej a zvislej šírky.
1
Stlačte tlačidlo  (Nastav./Uložiť)  <Nastavenie/Údržba> <Nastaviť kvalitu obrazu> <Jemné nastavenie zoomu>.
2
Upravte nastavenie formátu obrazu.
Nastavte zväčšenie možnosti <X> na úpravu nastavenia vodorovnej šírky a zväčšenie možnosti <Y> na úpravu nastavenia zvislej šírky.
3
Stlačte tlačidlo <OK>.
A13Y-0KW