E-mailové oznámenie pre odosielateľa o dokončení odosielania, resp. ukladania

Môžete dostávať e-mailové oznámenia o dokončení odosielania, resp. ukladania dokumentov. Ak niektoré dokumenty ešte čakajú na odoslanie, pomocou počítača alebo prenosného zariadenia môžete skontrolovať, či sa odosielanie, resp. ukladanie dokumentov dokončilo, takže máte istotu. V prípade výskytu chyby dostanete oznámenie s informáciami o miestach určenia, pre ktoré sa nepodarilo odoslať, resp. uložiť dokumenty.
Aby bolo možné vybrať z položky <Telefónny zoznam> miesto určenia, pre ktoré sa majú zasielať oznámenia, dané miesto určenia je potrebné vopred uložiť. Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname
Aby bolo možné vybrať položku <Odoslať sebe> ako miesto určenia, pre ktoré sa majú zasielať oznámenia, je potrebné vopred uložiť vašu e-mailovú adresu do informácií o používateľovi a prihlásiť sa so správou osobného overovania. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
1
Vložte originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a odoslať>. Obrazovka <Domov>
3
Zadajte miesto určenia na obrazovke základných funkcií skenovania. Obrazovka základných funkcií skenovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie pre naskenované originály
5
Stlačte tlačidlo <Voľby> <Hlásenie o dokončení úlohy>.
6
Špecifikujte podmienku zasielania oznámení a miesto určenia, pre ktoré sa majú zasielať oznámenia.
Ak vyberiete možnosť <Hlásenie pre ľub. výsledok>, e-mailové oznámenie sa zašle pre každú odoslanú úlohu. Ak vyberiete možnosť <Hlás. len pri chybe>, e-mailové oznámenie sa zašle iba v prípade výskytu chyby.
Ďalšie informácie týkajúce sa prezerania a používania adresára nájdete v časti Adresár.
Ak chcete skontrolovať obsah odoslaného dokumentu, vyberte možnosť <Pripojiť obraz VYS.> a prvá strana dokumentu sa odošle vo formáte PDF ako príloha e-mailového oznámenia.
7
Stlačte tlačidlo <OK> <Zatvoriť>.
8
Stlačte tlačidlo (Štart).
Originály sa naskenujú a začne sa odosielanie, resp. ukladanie. Po dokončení odosielania, resp. ukladania sa na špecifikovanú adresu odošle e-mailové oznámenie.
A13Y-08F