<Bežné>

Zadajte nastavenia, ktoré sú spoločné pre všetky funkcie, napríklad nastavenia podávania papiera, nastavenia výstupu papiera, nastavenia tlače, nastavenia skenovania a generovania súborov.

<Nastavenia podávania papiera>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>
Zadajte nastavenia podávania papiera, ktoré sú spoločné pre všetky funkcie.

<Nastavenia výstupu papiera>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>
Zadajte nastavenia výstupu papiera, ktoré sú spoločné pre všetky funkcie.

<Nastavenia tlače>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>
Zadajte nastavenia tlače, ktoré sú spoločné pre všetky funkcie.

<Nastavenia skenovania>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>
Zadajte nastavenia skenovania, ktoré sú spoločné pre všetky funkcie.

<Vytvoriť súbor>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>
Zadajte nastavenia generovania súborov, ktoré sú spoločné pre všetky funkcie.

<Nastaviť metódu overenia>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>
Zadajte nastavenia pre spôsoby overovania, ktoré sú spoločné pre všetky funkcie.
A13Y-0H6