<Licencia/Iné>

Zadajte nastavenia pre registráciu licencií a pre softvér, ktorý možno používať v zariadení.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Registrovať licenciu>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Zadajte licenčný kľúč pre systémovú možnosť, ktorú možno použiť v zariadení. Inštalácia volieb systému
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Registrovať licenciu>
maximálne 24 znakov
Nie
Nie
Nie
Nie

<Nastavenia AddOn>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Zadajte nastavenia doplnkov aplikácií.

<Nastavenia vzdialeného UR>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Vyberte, či chcete použiť Remote UI (Vzdialené PR) na používanie zariadenia a zmenu nastavení.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia vzdialeného UR>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Použiť TLS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Zmazať obsah vývesky hlásení>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Výberom odstránite hlásenia od správcu, ktoré sa zobrazia na ovládacom paneli.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Zmazať obsah vývesky hlásení>
<Áno>, <Nie>
Nie
Nie
Nie
Nie
Keď sa na paneli hlásení zobrazí hodnota <OK>, stlačením tlačidla <OK> môžete začať používať zariadenie. Ak chcete vymazať panel hlásení bez zobrazenia možnosti <OK>, bude potrebné použiť Remote UI (Vzdialené PR).

<Visual Message Settings>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Zadajte nastavenia vizuálneho hlásenia. Konfigurácia funkcie Vizuálna správa
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Časovanie displeja: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Obsah: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Keď je vybratá položka <SMB>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
Keď je vybratá položka <HTTP/WebDAV>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: Zap., Vyp.
<Add CN to Verification Items>: Zap., Vyp.
Nie
Nie
Áno
C
Visual Message Settings
<Content to Display When an Error Occurs>: <Display an error message, but do not display Visual Message content>, <Do not display an error message or Visual Message content>
Nie
Nie
Áno
C
Visual Message Settings
<Proxy Settings>
<Address Without Using Proxy:>: (Maximálne 255 znakov)
Nie
Nie
Áno
C
Visual Message Settings
<Security Settings>
<Notify Server of Login Information When Content Is Displayed>: Zap., Vyp.
Keď je vybratá možnosť „Zap.“:
<Address of Server Allowed to Receive Login Information:>: (Maximálne 255 znakov)
Nie
Nie
Áno
C
Visual Message Settings
<Allow Printing from Content>: Zap., Vyp.
Nie
Nie
Áno
C
Visual Message Settings
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).

<Nastavenia diaľkovej operácie>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Vyberte, či chcete aktivovať funkciu vzdialeného ovládania. Táto funkcia umožňuje zadať nastavenia a spracovať úlohy z počítača zobrazením obrazovky displeja dotykového panela na obrazovke počítača.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia diaľkovej operácie>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Heslo>: Max. 8 znakov (iba alfanumerické znaky)
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď vykonávate vzdialené operácie, nasledujúce nastavenia nie je možné zmeniť ani spustiť.

<Použiť voľbu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Vyberte, či chcete použiť ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (SYSTÉM RIADENIA PRÍSTUPU). Používanie systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť voľbu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Registrovať/Aktualizovať softvér>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Do zariadenia môžete nainštalovať voľby systému alebo doplnku. Inštalácia volieb systému
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Registrovať/Aktualizovať softvér>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nie
Nie
Áno
Nie

<Spustiť inštalačného sprievodcu>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Na konfiguráciu úvodných nastavení zariadenia môžete postupovať podľa pokynov sprievodcu. Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Spustiť inštalačného sprievodcu>
<Štart>
Nie
Nie
Nie
Nie

<Povoliť použitie funkcie tlače z mobil.>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Ak nakonfigurujete toto nastavenie na hodnotu <Zap.>, operácie môžete vykonávať z mobilného zariadenia v prípade dokumentov uložených v časti <Tlač>.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Povoliť použitie funkcie tlače z mobil.>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Nie
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Iba pre zariadenia, ktoré podporujú funkciu Nútené podržanie.

<Povoliť vykonávanie úloh z mobilného zariadenia>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Licencia/Iné>
Ak nastavíte na možnosť <Zap.>, môžete skenovať dokumenty z mobilného zariadenia a odosielať naskenované údaje e-mailom, kopírovať alebo faxovať.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Povoliť vykonávanie úloh z mobilného zariadenia>
<Zap.>, <Vyp.>
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Overiť pomocou kódu PIN pre úlohy skenovania>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
A13Y-0K5