<Správa užívateľov>

Zadajte nastavenia pre správu používateľov zariadenia.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Správa overovania>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>
Zadajte nastavenia pre správu používateľov zariadenia používajúcich aplikáciu overovania.

<Nastavenia informácií o správcovi systému>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>
Nastavte informácie o správcovi systému zariadenia. Zmena ID a kódu PIN správcu systému.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia informácií o správcovi systému>
<ID správcu systému>: 7654321 (max. sedem číslic)
<Kód PIN správcu syst.>: 7654321 (max. sedem číslic)
<Meno správcu syst.>
<E-mailová adresa>
<Kontaktné informácie>
<Komentár>
Nie
Nie
Áno
C
Department ID Management Settings

<Správa ID oddelení>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>
Vyberte, či chcete spravovať používateľov v skupinách priradením používateľov k ID oddelenia. Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Správa ID oddelení>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Department ID Management Settings
<Uložiť ID oddelenia>
<Uložiť>, <Editovať>, <Zmazať>, <Obmedzené funkcie>*1
Nie
Nie
Áno
C
Department ID Management Settings
Keď je vybratá položka <Uložiť>/<Editovať>:
<ID oddelenia>, <Kód PIN>, <Zap./Vyp. obmedzenie a nas. limit počtu str.>
Nie
Nie
Áno
C
Department ID Management Settings
Keď je vybratá položka <Zap./Vyp. obmedzenie a nas. limit počtu str.>:
<Limit tlačí spolu>: <Zap.>, <Vyp.>
Limit počtu strán (0 až 999 999)
<Limit farebných tlačí spolu>: <Zap.>, <Vyp.>
Limit počtu strán (0 až 999 999)
<Celkový limit ČB tlače>: <Zap.>, <Vyp.>
Limit počtu strán (0 až 999 999)
Keď je vybratá položka <Nastaviť limit kopírovania>:
<Limit farebných kópií>: <Zap.>, <Vyp.>
Limit počtu strán (0 až 999 999)
<Limit ČB kopírovania>: <Zap.>, <Vyp.>
Limit počtu strán (0 až 999 999)
Keď je vybratá položka <Nastaviť limit skenovania>:
<Limit farebného skenovania>: <Zap.>, <Vyp.>
Limit počtu strán (0 až 999 999)
<Limit ČB skenovania>: <Zap.>, <Vyp.>
Limit počtu strán (0 až 999 999)
Keď je vybratá položka <Nast. detaily limitu tlače>:
<Limit farebných tlačí>: <Zap.>, <Vyp.>
Limit počtu strán (0 až 999 999)
<Limit ČB tlače>: <Zap.>, <Vyp.>
Limit počtu strán (0 až 999 999)
Nie
Nie
Áno
C
Department ID Management Settings
<Spolu strán>
<Vynulov.>, <Tlačiť zoznam>, <Vynul. cel. poč.>
Nie
Nie
Áno
Nie
<Povoliť úlohy tlačiarní s neznámymi ID>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Department ID Management Settings
<Povoliť diaľkové sken. úlohy s neznámymi ID>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Department ID Management Settings
<Povoliť ČB úlohy kopírovania/tlače>*1
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Department ID Management Settings
<Povoliť ČB úlohy tlačiarne>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Department ID Management Settings
*1 Označuje položky, ktoré sa zobrazia iba vtedy, ak je ako prihlasovacia služba nastavené DepartmentID Authentication.
A13Y-0K0