<Filter adries IPv4>

Zadajte nastavenie pre filtrovanie adries IPv4.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Odchádzajúci filter>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia firewallu> <Filter adries IPv4>
Zadajte filter odchádzajúcej komunikácie. Špecifikovanie adries IP v nastaveniach brány firewall
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Odchádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné opatrenia>: <Povoliť>, <Odmietnuť>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť> (max. 16 adries IPv4), <Detaily/Upraviť>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť>
<Jedna adresa>, <Adresa rozsahu> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>), <Číslo portu>(<Nešpecifikovať>, <Špecifikovať>)
<Špecifikovať>(<Číslo portu>): <Pridať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Upraviť>
<Jedna adresa>, <Adresa rozsahu> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>), <Číslo portu>(<Nešpecifikovať>, <Špecifikovať>)
<Špecifikovať>(<Číslo portu>): <Pridať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu> (1 až 32)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Prichádzajúci filter>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia firewallu> <Filter adries IPv4>
Zadajte filter prichádzajúcej komunikácie. Špecifikovanie adries IP v nastaveniach brány firewall
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Prichádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné opatrenia>: <Povoliť>, <Odmietnuť>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť> (max. 16 adries IPv4), <Detaily/Upraviť>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť>
<Jedna adresa>, <Adresa rozsahu> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>), <Číslo portu> (<Nešpecifikovať>, <Špecifikovať>)
<Špecifikovať> (<Číslo portu>): <Pridať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Upraviť>
<Jedna adresa>, <Adresa rozsahu> (<Prvá adresa>, <Posledná adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Dĺžka prefixu>), <Číslo portu> (<Nešpecifikovať>, <Špecifikovať>)
<Špecifikovať> (<Číslo portu>): <Pridať>, <Zmazať>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu> (1 až 32)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Vždy povoliť odosielanie/príjem pomocou ICMP>

 (Nastav./Uložiť)  <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia firewallu>  <Filter adries IPv4>
Zadajte, či chcete vždy povoliť komunikáciu ICMP.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Vždy povoliť odosielanie/príjem pomocou ICMP>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
A13Y-0FE