<Nastavenia firewallu>

Zadajte nastavenia filtrovania paketov, čo umožní komunikáciu iba so zariadeniami, ktoré majú konkrétnu adresu IP a adresu MAC.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Filter adries IPv4>

 (Nastav./Uložiť)  <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia firewallu>
Zadajte nastavenie pre filtrovanie adries IPv4.

<Filter adries IPv6>

 (Nastav./Uložiť)  <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia firewallu>
Zadajte nastavenie pre filtrovanie adries IPv6.

<Filter adries MAC>

 (Nastav./Uložiť)  <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia firewallu>
Zadajte nastavenie pre filtrovanie adries MAC.

<Výpis blokovania IP adries>

 (Nastav./Uložiť)  <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia firewallu>
Slúži na zobrazenie denníka na blokovanie použitím filtra IP adries. Špecifikovanie adries IP v nastaveniach brány firewall
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Výpis blokovania IP adries>
<Dátum>, <Typ>, <IP adresa>, <Číslo portu>, <Výsledok>, <Detaily>
Nie
Áno
Áno
Nie
A13Y-0FC