Konfigurácia systémovej dátovej konfigurácie

Nastavenia popisované v tejto časti sú potrebné, aby bolo možné používať vedľajšiu linku na poskytovanie názvov DNS a dátovú komunikáciu prostredníctvom servera proxy. Na určenie týchto nastavení sú potrebné oprávnenia správcu alebo správcu siete (NetworkAdmin).
Nastavenie adresy servera DNS a nastavenia servera proxy pre vedľajšiu linku možno používať iba na špecifickú systémovú dátovú komunikáciu, napríklad použitie vedľajšej linky na prístup k serveru na distribúciu firmvéru. Nedajú sa použiť na bežné internetové pripojenie. Ak používate server DNS alebo proxy pre vedľajšiu linku na iné účely než systémovú dátovú komunikáciu, v nastaveniach hlavnej linky zaregistrujte adresy a čísla portov na použitie s vedľajšou linkou.
Môžete tiež vykonávať určité typy systémovej dátovej komunikácie s hlavnou linkou.

Nastavenie DNS vedľajšej linky

1
Stlačte tlačidlo (Nastav./Uložiť).
2
Stlačte tlačidlo <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia vedľajšej linky>  <Nastavenia pre komunikáciu systémových dát>  <Nastavenia adresy servera DNS>.
3
Špecifikujte potrebné nastavenia.
Zadajte adresu IP servera DNS podľa svojho prostredia.
4
Stlačte tlačidlo <OK>.
5
Stlačte tlačidlo  (Nastav./Uložiť)  <Áno>.

Nastavenia servera proxy vedľajšej linky

1
Stlačte tlačidlo (Nastav./Uložiť).
2
Stlačte tlačidlo <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia vedľajšej linky>  <Nastavenia pre komunikáciu systémových dát>  <Nastavenia Proxy>.
3
Stlačte tlačidlo <Zap.> v položke <Použiť Proxy>  nakonfigurujte požadované nastavenia stlačte tlačidlo <OK>.
<Adresa servera>
Zadajte adresu servera proxy, ktorý chcete používať. Zadajte nastavenia podľa svojho prostredia, napr. IP adresu a hostiteľské meno.
<Číslo portu>
Zadajte číslo portu servera proxy.
<Nastaviť overovanie>
Stlačte toto tlačidlo na nastavenie informácií o overení pri používaní funkcie overovania servera proxy. Stlačte tlačidlo <Zap.> na zobrazenej obrazovke, zadajte meno používateľa a heslo na overenie na serveri proxy a stlačte tlačidlo <OK>.
4
Stlačte tlačidlo  (Nastav./Uložiť)  <Áno>.

Výber tlačiarne, ktorá sa má použiť

1
Stlačte tlačidlo (Nastav./Uložiť).
2
Stlačte tlačidlo <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia vedľajšej linky>  <Nastavenia pre komunikáciu systémových dát>  <Vybrať linku, ktorá sa má použiť>.
3
Vyberte možnosť <Hlavné linka> alebo <Vedľajšia linka> stlačte tlačidlo <OK>.
Ak vyberiete možnosť <Hlavné linka> v položke <Vybrať linku, ktorá sa má použiť>, nastavenia pre položku <Hlavné linka> sa odzrkadlia v položkách <Nastavenia adresy servera DNS> a <Nastavenia Proxy>.
A13Y-03H