Problémy so skenovaním

Najčastejšie otázky o operáciách

Chcem naskenovať originál.
Zadajte miesto určenia a spustite skenovanie.
Základné operácie pre naskenované originály

Dokumenty sa nedajú odosielať na server pomocou funkcie Skenovať a odoslať.

Sú nastavenia servera, napr. heslo, správne?

Ak sa heslo alebo iné nastavenie servera (počítača) zmenilo, nezabudnite zmeniť aj nastavenia zaregistrované v adresári alebo tlačidlách na jeden dotyk.
Úprava registrovaných miest určenia v telefónnom zozname
Úprava registrovaných miest určenia tlačidiel na jeden dotyk

Naskenované dokumenty nemožno odoslať e-mailom.

Sú údaje o mieste určenia správne?

Zmeňte nastavenia zaregistrované v adresári alebo tlačidlách na jeden dotyk.
Úprava registrovaných miest určenia v telefónnom zozname
Úprava registrovaných miest určenia tlačidiel na jeden dotyk

Sú nastavenia servera SMTP a servera DNS správne?

Ak nie je možné odoslať žiadny e-mail, je potrebné správne nastaviť server SMTP a server DNS. Takisto, ak je číslo portu na odosielanie cez SMTP alebo príjem cez POP odlišné od predvoleného, pod položkou <Špecif. číslo portu pre SMTP VYS./PR. POP> zadajte správne čísla portov.
Nastavenie komunikácie e-mailom/I-faxom
Nastavenia servera DNS

Na naskenovaných dokumentoch sa objavujú čierne pásy.

Nie je skenovacia oblasť podávača znečistená?

Vyčistite skenovaciu oblasť podávača dokumentov.
Čistenie podávača

Na naskenovaných dokumentoch dochádza k presvitaniu.

Je správne nastavená sýtosť pozadia?

Nastavte sýtosť pozadia na možnosť <Auto>.
Nastavenie sýtosti
A13Y-0L4