Adresātu reģistrēšana

Faksa ziņojumus un skenēto datu adresātus var reģistrēt adrešu grāmatā vai viena pieskāriena pogās.
Adrešu grāmata
Ja vēlaties reģistrēt daudzus adresātus vai klasificēt tos pēc nodaļām vai uzņēmuma partneriem, reģistrējiet tos adrešu grāmatā. Adrešu grāmatā varat meklēt adresātus pēc nosaukuma pirmās rakstzīmes vai izvēloties adresāta veidu, piemēram, faksu vai e-pastu. Varat reģistrēt adresātus visiem lietotājiem, adresātus personīgai lietošanai un adresātus, ko var rediģēt tikai administrators. Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā

Adrešu saraksta nolaižamais saraksts

Izvēlieties adrešu sarakstu nodaļai vai uzņēmuma partnerim.

<Meklēt pēc nosaukuma>

Ievadiet adresāta vārdu/uzvārdu vai nosaukumu.

Pirmā burta poga

Izvēlieties adresāta nosaukuma pirmo burtciparu rakstzīmi.

Adresātu veida nolaižamais saraksts

Izvēlieties pogu, lai filtrētu adresātus pēc adresāta veida, piemēram, faksa vai e-pasta.
Viena pieskāriena poga
Bieži izmantotos adresātus varat reģistrēt viena pieskāriena taustiņos, lai vienkāršotu darbības. Viena pieskāriena pogas, kurās ir reģistrēti adresāti, tiek parādītas skāriendisplejā, kas jums ļauj ātri meklēt un norādīt adresātus, vienkārši nospiežot pogu. Adresāta reģistrēšana viena pieskāriena pogā

Viena pieskāriena poga

Varat ērti norādīt vēlamo adresātu, vienkārši nospiežot pogu.

Viena pieskāriena numura poga

Varat ievadīt reģistrētas viena pieskāriena pogas trīsciparu numuru, ja tas netiek parādīts skāriendisplejā.
Administratoram
Adrešu grāmatu un viena pieskāriena pogas var eksportēt/importēt. Šo iespēju var izmantot, lai izveidotu datu dublējumkopiju kļūdas rašanās gadījumā vai lai vienkāršotu adresātu reģistrēšanas procedūru starp atbalstītām iekārtām. Papildinformāciju sk. sadaļā Iestatījumu importēšana/eksportēšana atsevišķi.
Adrešu grāmatu var personalizēt katram pieteiktajam lietotājam atsevišķi (Personalizējamu vienumu saraksts). Turklāt pielāgoto iestatījumu sinhronizēšanas iespēju var izmantot, lai adrešu grāmatu varētu koplietot vairāki Canon daudzfunkciju printeri (Vairāku Canon daudzfunkciju printeru iestatījumu sinhronizēšana).
Varat iestatīt paroli, lai novērstu vienumu nesankcionētu rediģēšanu vai dzēšanu adrešu grāmatā. Adrešu grāmatas PIN iestatīšana
Ja nevēlaties, lai adrešu grāmatā tiktu parādīti noteikti adresāti, vai ja vēlaties ierobežot lietotāju piekļuvi adresātiem, tad, reģistrējot adresātu, ievadiet piekļuves numuru. Lai izmantotu piekļuves numuru, šis iestatījums pirms tam ir jāaktivizē iestatījumos Piekļuves adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem ierobežošana.
Konfigurējiet lietotāju grupas adrešu sarakstus no Remote UI (Attālais interfeiss). (Adresātu reģistrēšana, izmantojot attālo interfeisu)
A13J-04R