Iestatījumu importēšana/eksportēšana atsevišķi

Jūs varat importēt/eksportēt tikai adrešu grāmatā esošos adrešu sarakstus. Lai veiktu šīs darbības, nepieciešamas administratora tiesības.
Informācija par adrešu grāmatas CSV faila rediģēšanu importēšanai pieejama Adrešu grāmatas vienumi.

Iestatījumu eksportēšana atsevišķi

1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā lietotāja interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Data Management] un atlasiet eksportējamos iestatījumus.
Eksportējot adrešu sarakstus
4
Noklikšķiniet uz [Start Exporting].
5
Lai norādītu vietu, kur saglabāt eksportētos datus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Iestatījumu importēšana atsevišķi

1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā lietotāja interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Data Management] un atlasiet importējamos iestatījumus.
Importējot adrešu sarakstus
4
Noklikšķiniet uz [Start Importing]  [OK].
Iespējams, iekārta ir jārestartē atkarībā no importējamajiem iestatījumiem. Iekārtas restartēšana
A13J-0E6