Pārskatu un sarakstu drukāšana

Varat izdrukāt pārskatus un sarakstus, lai pārbaudītu dažādu informāciju, piemēram, kopējo nokopēto lappušu skaitu, saziņas rezultātus un iekārtas iestatījumus.

Kopēto un drukāto lappušu skaita pārskata drukāšana

Skaitītāju atskaite
Varat izdrukāt pārskatu, lai pārbaudītu visu kopēto un drukāto lappušu kopējo skaitu, kā arī skenēto un faksa ziņojumu kopējo lappušu skaitu.
Lappušu skaita saraksts
Varat izdrukāt sarakstu, lai pārbaudītu kopējo kopēto, drukāto un skenēto lappušu* skaitu katram nodaļas ID. Lai izdrukātu šo sarakstu, pierakstieties, izmantojot administratora tiesības. Pieteikšanās iekārtā
* Šajā pārskatā skaitļi tiek balstīti uz nokopētajām vai apdrukātajām lappusēm. Piemēram, skaits ir 1, ja drukājat uz vienas lappuses, un skaits ir 2, ja drukājat uz abām lappusēm.

Lietošanas vēstures saraksta drukāšana

Nospiežot  (Stat.pārraudz.), tiek parādīts statusa pārraudzības ekrāns, kurā varat pārbaudīt lietošanas vēsturi katrai funkcijai, piemēram, kopēšanai, drukāšanai, e-pasta ziņojumu sūtīšanai, faksa/interneta faksa ziņojumu sūtīšanai/saņemšanai. No šī ekrāna arī varat drukāt katras funkcijas lietošanas vēsturi.
Ja drukātā saraksta kolonnā “RESULT” (Rezultāti) tiek parādīti burti “NG”, pārbaudiet trīsciparu skaitli aiz rakstzīmes “#”, lai atrastu iemeslu un risinājumus.
Ja opcijas  (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi> <Ierīces pārvaldība> <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem> iestatījums ir <Iesl.>, uzdevumi, kas nepieder lietotājam, kurš ir pieteicies, tiek rādīti kā “***”, un tos nevar apstrādāt. Ja piesakāties, izmantojot administratora tiesības, tiek parādīti visu lietotāju uzdevumi.
1
Nospiediet  (Stat.pārraudz.).
2
Atveriet katras funkcijas lietošanas vēsturi un izdrukājiet sarakstu.
Kopēšanas/drukāšanas žurnāls
Sūtīšanas/saņemšanas žurnāls
Faksa ziņojumu sūtīšanas/saņemšanas žurnāls
Krātuves žurnāls

Saziņas rezultātu pārskata izvadīšana

Varat drukāt faksa ziņojumu, e-pasta ziņojumu vai interneta faksa ziņojumu sūtīšanas/saņemšanas rezultātu sarakstu un failu serverī saglabāto vienumu rezultātus. Ir iestatīts, ka pārskats tiek izdrukāts automātiski vai izdrukāts tikai tad, kad rodas kļūda. Tomēr jūs varat mainīt šo iestatījumu, lai pārskatu drukātu tikai noteiktā laikā vai vispār to nedrukātu. Turklāt varat nosūtīt pārskatu konkrētam adresātam kā CSV failu.
Ja drukātā saraksta kolonnā “RESULT” (Rezultāti) tiek parādīti burti “NG”, pārbaudiet trīsciparu skaitli aiz rakstzīmes “#”, lai atrastu iemeslu un risinājumus.
Ja opcijas  (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi> <Ierīces pārvaldība> <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem> iestatījums ir <Iesl.>, uzdevumi, kas nepieder lietotājam, kurš ir pieteicies, tiek rādīti kā “***”, un tos nevar apstrādāt. Ja piesakāties, izmantojot administratora tiesības, tiek parādīti visu lietotāju uzdevumi.
Sakaru pārvaldības atskaite
Iekārtu varat konfigurēt tā, lai iekārta automātiski drukātu pārskatu vai nosūtītu to kā CSV failu adresātiem, kas ir reģistrēti adrešu grāmatā, ja ir sasniegts norādītais saziņas rezultātu skaits, ieskaitot nosūtītos vai saņemtos faksa ziņojumus, e-pasta ziņojumus un interneta faksa ziņojumus, kā arī failu serverī saglabātos vienumus. Turklāt iekārtu varat konfigurēt tā, lai iekārta noteiktā laikā drukātu pārskatu vai nosūtītu to kā CSV failu.
Sūtīšanas rezultātu pārskats
Varat iekārtu konfigurēt tā, lai iekārta automātiski drukātu pārskatu par sūtīšanas rezultātiem, ieskaitot nosūtītos faksa ziņojumus, e-pasta ziņojumus un interneta faksa ziņojumus, kā arī failu serverī saglabātos vienumus. Varat arī konfigurēt iestatījumu, ar kuru saskaņā pārskats tiek drukāts tikai tad, ja rodas kāda kļūda. Lai drukātu šo pārskatu, jums ir jāpiesakās, izmantojot administratora tiesības.
Faksa darbību pārskats
Iekārtu varat konfigurēt tā, lai iekārta automātiski drukātu pārskatu par faksa sūtīšanas un saņemšanas darbībām vai nosūtītu to kā CSV failu adresātiem, kas ir reģistrēti adrešu grāmatā, ja ir sasniegts norādītais nosūtīto vai saņemto faksa ziņojumu skaits. Turklāt iekārtu varat konfigurēt tā, lai iekārta noteiktā laikā drukātu pārskatu vai nosūtītu to kā CSV failu.
Faksa sūtīšanas rezultātu pārskats
Iekārtu varat konfigurēt tā, lai iekārta automātiski drukātu pārskatu katru reizi, kad tiek nosūtīts faksa ziņojums. Varat arī konfigurēt iestatījumu, ar kuru saskaņā pārskats tiek drukāts tikai tad, ja rodas kāda kļūda.
Faksa saņemšanas rezultātu pārskats
Varat iestatīt iekārtu tā, lai faksa saņemšanas rezultātu pārskats tiktu automātiski drukāts katru reizi, kad tiek saņemts faksa ziņojums. Turklāt iekārtu varat iestatīt tā, ka pārskats tiek drukāts tikai tad, ja rodas kāda kļūda.
Konfidenciālās faksa iesūtnes saņemšanas pārskats
Iekārtu varat konfigurēt tā, lai pārskats tiktu drukāts automātiski, ja saņemtais faksa ziņojums tiek saglabāts konfidenciālajā faksa iesūtnē. Šo iestatījumu arī varat konfigurēt tā, lai pārskats netiktu drukāts.
Printera pārskats
Varat drukāt printera funkciju pārskatu, piemēram, fontu sarakstu un statusu.

Iestatījumu saraksta drukāšana

Iekārtā reģistrēto informāciju un iestatījumus, piemēram, reģistrētos adresātus, sūtīšanas/saņemšanas iestatījumus, faksa iestatījumus un pārsūtīšanas nosacījumus, var drukāt kā sarakstu.
Adrešu saraksti
Varat drukāt adrešu grāmatā vai viena pieskāriena pogās reģistrētu adresātu sarakstu.
Lietotāju sūtīšanas/saņemšanas datu saraksts
Iestatījumu/reģistrācijas sadaļā varat drukāt to iestatījumu sarakstu, kuri ir konfigurēti opcijām <Sūtīt> un <Saņemt/pāradresēt>.
Faksa lietotāju datu saraksts
Iestatījumu/reģistrācijas sadaļā varat drukāt to iestatījumu sarakstu, kuri ir konfigurēti faksa funkcijai, izmantojot opcijas <Sūtīt> un <Saņemt/pāradresēt>.
Pāradresācijas iestatījumi
Iestatījumu/reģistrācijas sadaļā varat drukāt to iestatījumu sarakstu, kuri ir konfigurēti faksa un interneta faksa pārsūtīšanas funkcijai, izmantojot opciju <Saņemt/pāradresēt>. Lai drukātu šo sarakstu, jums ir jāpiesakās, izmantojot administratora tiesības.
Tīkla iestatījumu saraksts
Iestatījumu/reģistrācijas sadaļā varat drukāt to iestatījumu sarakstu, kuri ir konfigurēti opcijai <Tīkls> sadaļā <Preferences>.
Sistēmas informācijas saraksts
Varat drukāt pārskatu, kas satur informāciju par lietojumprogrammām un dažām sistēmas lietojumprogrammām, kas ir instalētas iekārtā. Lai drukātu šo sarakstu, jums ir jāpiesakās, izmantojot administratora tiesības.
LDAP servera reģistrācijas saraksts
Varat drukāt iekārtā reģistrēto LDAP servera iestatījumu sarakstu. Lai drukātu šo sarakstu, jums ir jāpiesakās, izmantojot administratora tiesības.
IPSec politiku saraksts
Varat drukāt iekārtā reģistrēto IPSec politikas iestatījumu sarakstu. Lai drukātu šo sarakstu, jums ir jāpiesakās, izmantojot administratora tiesības.
A13J-0EX