Katram kļūdas kodam atbilstošās darbības

Ja drukāšana vai skenēšana nav pabeigta pareizi vai neizdodas faksa ziņojumu sūtīšana vai saņemšana, uzdevuma žurnāla ekrānā detalizācijas sadaļā vai sakaru pārvaldības atskaitē tiek parādīts numurs, kas sākas ar “#” (kļūdas kods) (Pārskatu un sarakstu drukāšana). Veiciet kļūdas kodam atbilstošu novēršanas pasākumu.
Atkarībā no jūsu iekārtas atsevišķi kļūdu kodi var netikt parādīti.

No 001 līdz 800

No 801 līdz 999

#001

Ir iestrēdzis papīrs.
Kad iestrēgušais papīrs ir izņemts, pārbaudiet dokumentus un iestatījumus un pēc tam skenējiet vēlreiz.

#003

Saziņa, kas pārsniedz norādīto laiku (64 minūtes), rada kļūdu.
Samaziniet izšķirtspēju un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības
Saņemot dokumentu, palūdziet otrai iesaistītajai pusei skenēšanas laikā samazināt izšķirtspēju vai sadalīt dokumentu vairākās daļās.

#005

Ir pagājušas 35 sekundes, un no adresāta nav atbildes.
Pārbaudiet, vai adresāts ir pieejams saziņai, un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Adresāta izmantotā ierīce ir modelis, kas neatbalsta G3.
Pārbaudiet adresāta ierīci.

#009

Ir izbeidzies papīrs.
Ievietojiet papīru.
Papīra ievietošana
Iekārtā nav pareizi iestumta papīra atvilktne.
Ievietojiet papīra atvilktni līdz galam.
Galvenā papīra ievietošanas metode

#010

Ir izbeidzies papīrs.
Ievietojiet papīru.
Papīra ievietošana

#011

Sūtāmais dokuments nebija pareizi novietots.
Novietojiet oriģinālu pareizi un mēģiniet sūtīt vēlreiz, veicot visas darbības no sākuma.

#012

Neizdevās nosūtīt, jo adresāta ierīcei nav papīra.
Lūdziet adresātam ievietot papīru.

#018

Atkārtotas numura sastādīšanas laikā nebija atbildes.
Pārbaudiet, vai adresāts ir pieejams saziņai, un mēģiniet sastādīt numuru vēlreiz.
Neizdevās nosūtīt, jo adresāts veica zvanu vai tml.
Pārbaudiet, vai adresāts ir pieejams saziņai, un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Neizdevās nosūtīt, jo adresāta ierīces iestatījumi nesakrīt.
Pārbaudiet adresāta iestatījumus un mēģiniet nosūtīt vēlreiz.

#019

Sūtot faksu no attālā faksa klienta iekārtas, sūtīšana neizdevās, jo attālā faksa serveriekārtas atmiņa kļuva pilna.
Kad sūtīšana uz attālā faksa serveriekārtu ir pabeigta, mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Lai atbrīvotu vietu, izdzēsiet nevajadzīgos dokumentus un kļūdu dokumentus no attālā faksa serveriekārtas.
Nevarēja nosūtīt dokumentu, jo iekārtas atmiņa ir pilna.
Lai atbrīvotu vairāk vietas atmiņā, izdzēsiet nevajadzīgos dokumentus un dokumentus ar kļūdām.
Veicot atmiņas sūtīšanu, attēlu neizdevās saglabāt atmiņā.
Veiciet atmiņas sūtīšanu vēlreiz.
Sūtiet dokumentu, izmantojot tiešo sūtīšanu.
Veicot tiešo sūtīšanu, radās problēma ar skenēto attēlu.
Veiciet tiešo sūtīšanu vēlreiz.

#022

Pārsūtīšana neizdevās, jo grupas adresāta saturs, kas ir norādīts kā pārsūtīšanas adresāts, tika dzēsts vai tikai iekļauts Mail Box (Pastkaste).
Norādiet citu adresātu un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Veicot sūtīšanu uz adrešu grāmatiņā reģistrētu adresātu, nosūtīšanu nevarēja izpildīt, jo laikā, kad iekārta gaidīja sūtīšanu, adrešu grāmatā saglabātais adresāts tika izdzēsts.
Norādiet citu adresātu un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Ir aizliegta nosūtīšana no faksa draivera.
Norādiet iestatījuma <Atļaut faksa draivera SŪT> vērtību <Iesl.> un mēģiniet sūtīt vēlreiz. Faksa ziņojumu sūtīšanas funkciju ierobežošana

#025

Sūtot faksu no attālā faksa klienta iekārtas, tika norādīta līnija, kas attālā faksa serveriekārtā nepastāv.
Pārbaudiet serveriekārtā esošo līniju skaitu un pēc tam, kad klienta iekārtas attālā faksa sūtīšanas iestatījumi ir saskaņoti ar serveriekārtas līniju skaitu, mēģiniet sūtīt vēlreiz.

#033

Adresāta ierīce neatbalsta konfidenciālu saziņu vai apakšadreses.
Sūtiet, neizmantojot konfidenciālu saziņu vai apakšadreses.

#034

Adresāta ierīcē netika atrasta konfidenciālas saglabāšanas vieta, kas ir norādīta konfidenciālai saziņai.
Pārbaudiet konfidenciālas saglabāšanas vietu adresāta ierīcē un mēģiniet nosūtīt vēlreiz.
Adresāta ierīcē nebija pietiekami daudz brīvas atmiņas.
Palūdziet adresātam atbrīvot vietu.

#035

Adresāta ierīce neatbalsta pārsūtīšanas funkciju vai apakšadreses.
Sūtiet tiešā veidā adresātam.

#037

Nevarēja nokopēt vai saņemt dokumentu, jo nebija pietiekami daudz brīvas atmiņas.
Lai atbrīvotu vairāk vietas atmiņā, organizējiet dokumentus Memory RX Inbox (Atmiņas RX iesūtnē).
Dokumentu izdrukāšana no atmiņas RX iesūtnes
Ja vienas darbības laikā kopējat dokumentu, kam ir vairāk nekā 100 lappuses, vispirms sadaliet dokumentu divās vai vairākās daļās un pēc tam kopējiet.
Tika saņemti dati, kas satur vairāk nekā 1000 lappuses.
Iekārta dzēš lappuses, kas seko pēc 999. lappuses, un drukā vai saglabā atlikušās 999 lappuses. Lūdziet adresātam vēlreiz nosūtīt 1000. lappusi un nākamās lappuses.
Veicot atlikto sūtīšanu vai atkārtoto sūtīšanu, atmiņā netika atrasti sūtāmā attēla dati.
Noskenējiet oriģinālu atkārtoti un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Veicot atkārtotu sūtīšanu, izvēlieties tiešo sūtīšanu.
Neizdevās nosūtīt vairākiem adresātiem, jo iekārtā nebija pietiekami daudz brīvas vietas.
Lai atbrīvotu vietu, izdzēsiet nevajadzīgos dokumentus un kļūdu dokumentus.
Sadaliet dokumentu divās vai vairākās daļās un pēc tam mēģiniet dokumentu nosūtīt vēlreiz.
Samaziniet izšķirtspēju un mēģiniet sūtīt vēlreiz.

#040

Sūtot faksu no attālā faksa klienta iekārtas, sūtīšana neizdevās, jo attālā faksa serveriekārtas atmiņā nebija pietiekami daudz brīvas vietas.
Lai atbrīvotu vietu, izdzēsiet nevajadzīgos dokumentus un kļūdu dokumentus no attālā faksa serveriekārtas.
Sadaliet dokumentu divās vai vairākās daļās un pēc tam mēģiniet dokumentu nosūtīt vēlreiz.
Samaziniet izšķirtspēju un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Nevarēja nosūtīt dokumentu, jo iekārtas atmiņa ir pilna.
Lai atbrīvotu vairāk vietas atmiņā, izdzēsiet nevajadzīgos dokumentus un dokumentus ar kļūdām.
Sadaliet sūtīšanas darbību vairākās partijās, nevis sūtiet dokumentu visiem adresātiem vienlaikus.
Samaziniet izšķirtspēju un pēc tam nosūtiet dokumentu vēlreiz.

#054

Sūtīšanas process tika atcelts, jo nebija reģistrēts vienības tālruņa numurs un vienības nosaukums.
Reģistrējiet vienības tālruņa numuru un vienības nosaukumu un mēģiniet nosūtīt vēlreiz.
<Reģistrēt iekārtas tālruņa numuru>
<Reģistrēt iekārtas nosaukumu>

#080

Adresāta ierīcē nav iestatīta apakšadrese.
Pārbaudiet adresāta apakšadresi un mēģiniet nosūtīt vēlreiz.

#081

Adresāta ierīcē nav iestatīta parole.
Pārbaudiet adresāta paroli un mēģiniet nosūtīt vēlreiz.

#082

Adresāta ierīcē nav veikta aptaujas sūtīšanas konfigurācija.
Lūdziet adresātam konfigurēt aptaujas sūtīšanu un veiciet aptaujas saņemšanu vēlreiz.

#083

Veicot aptaujas saņemšanu, adresāta iekārtas apakšadrese un parole neatbilst ierīces apakšadresei un parolei.
Pārbaudiet, ka adresāta iekārtas apakšadrese un parole atbilst ierīces apakšadresei un parolei, un mēģiniet sūtīt vēlreiz.

#084

Nevar veikt aptaujas saņemšanu, jo adresāta ierīce neatbalsta paroli.
Veiciet aptaujas saņemšanu, neizmantojot paroli.

#099

Darbība tika atcelta, pirms tā tika pabeigta.
Veiciet darbību vēlreiz.

#102

Nesakrīt apakšadrese un parole.
Pārbaudiet adresāta apakšadresi un paroli un mēģiniet nosūtīt vēlreiz.
Saņēmēja iekārtā nebija pietiekami daudz brīvas atmiņas.
Lūdziet saņēmējam atbrīvot atmiņā vietu.

#107

Nevarēja nosūtīt dokumentu, jo nebija pietiekami daudz brīvas atmiņas.
Samaziniet izšķirtspēju vai sadaliet dokumentu divās vai vairākās daļās un pēc tam mēģiniet nosūtīt dokumentu vēlreiz.
Izdzēsiet nevajadzīgos dokumentus, lai atbrīvotu vairāk vietas atmiņā.
Saņemto dokumentu saglabāšana iekārtā (saņemšana atmiņā)
Ja šī problēma rodas bieži, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.

#401

Atmiņas nesēja vai failu servera atmiņa ir pilna vai arī tika pārsniegts maksimālais failu skaits, ko iespējams saglabāt saknes direktorijā (atmiņas nesēja augstākā līmeņa mape).
Izdzēsiet no atmiņas nesēja vai failu servera nevajadzīgos failus vai izveidojiet jaunu mapi un pārvietojiet uz to esošos failus, lai atbrīvotu vietu saknes direktorijā.

#402

Veicot sūtīšanu uz atmiņas nesēju, attēla nosūtīšana neizdevās, jo norādītajā faila nosaukumā tika iekļauta nederīga rakstzīme (piem., \).
Nomainiet faila nosaukumu uz pareizu faila nosaukumu.

#403

Failu neizdevās saglabāt, jo jau pastāv fails ar šādu pašu nosaukumu. Ja pastāv fails ar tādu pašu nosaukumu, parasti tiek veikta automātiska pārdēvēšana, lai faila nosaukumam pievienotu skaitli no 1 līdz 999, taču failu nevarēja saglabāt, jo jau pastāv faili, kuru nosaukumiem ir pievienoti skaitļi no 1 līdz 999.
Nomainiet faila nosaukumu un saglabājiet failu vēlreiz.

#404

Rakstīšana neizdevās, jo bija iespējots atmiņas nesēja ieraksta aizsardzības slēdzis.
Atspējojiet atmiņas nesēja ieraksta aizsardzības slēdzi.

#406

Rakstīšana neizdevās, jo radās kāds no turpmāk minētajiem iemesliem.
Atmiņas nesējs tika noņemts, kamēr tajā rakstīja failu.
Citas tīklā esošas iekārtas Izvērstā telpa tika dzēsts, kamēr tajā rakstīja failu.
Pārliecinieties, ka ir ievietots atmiņas nesējs vai ka ir pieejams citas tīklā esošas iekārtas Izvērstā telpa, un nolasiet failu vēlreiz.
Attēlu pārsūtīšana uz atmiņas ierīci neizdevās, jo radās nenoteikta kļūda. (Pieslēgtais atmiņas nesējs, iespējams, ir formatēts, izmantojot neatbalstītu sistēmu.)
Pārbaudiet atmiņas nesēja statusu un apstipriniet, ka tas ir formatēts, izmantojot failu sistēmu, kuru atbalsta iekārta (FAT32/exFAT). Pēc tam vēlreiz mēģiniet veikt procedūru.
Faila izmērs pārsniedza maksimālo robežu.
Samaziniet izšķirtspēju vai lappušu skaitu un vēlreiz veiciet darbību.

#407

Pilnā ceļa garums uz norādīto failu (vai mapi) pārsniedz maksimālo atbalstīto garumu.
Nomainiet faila nosaukumu tā, lai pilnā ceļa garums nepārsniedz 256 rakstzīmes, vai mainiet galamērķa mapi.

#409

Failu neizdevās saglabāt, jo ir sasniegts maksimālais galamērķī saglabājamo failu skaits.
Lai saglabātu failu, nomainiet galamērķi.

#410

Nevar saglabāt, jo saglabāšanu gaida pārāk daudz uzdevumu.
Kad pārējie uzdevumi ir pabeigti, veiciet darbību vēlreiz.

#411

Citas darbības jau ir bloķējušas failus.
Uzgaidiet mirkli un veiciet darbību vēlreiz.

#701

Department ID (Nodaļas ID) neeksistē vai ir mainīts PIN kods.
Ja izmantojat User Authentication (Lietotāju autentifikācija), piešķiriet lietotājiem Department ID (Nodaļas ID). Ja izmantojat DepartmentID Authentication (Nodaļas ID autentifikācija), ievadiet jauno Department ID (Nodaļas ID) un PIN, lai pieteiktos vēlreiz.
Saņemšanas iestatījumi sadaļā <Atļaut printera darbus ar nezināmiem ID> vai <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> ir iestatīti pozīcijā <Izsl.>.
Iestatiet <Atļaut printera darbus ar nezināmiem ID> un <Atļaut attālās skenēš. darbus ar nezināmiem ID> sadaļā <Nodaļu ID pārvaldība> pozīcijā <Iesl.>.
Nodaļu ID pārvaldības iestatīšana
Nevarēja veikt sūtīšanu, jo neizdevās attālā faksa klienta iekārtas autentifikācija attālā faksa serveriekārtā.
Ja attālā faksa serveriekārtā ir iestatīts Department ID Management (Nodaļas ID pārvaldība), piesakieties attālā faksa klienta iekārtai, izmantojot attālā faksa serveriekārtā iestatīto Department ID (Nodaļas ID) un PIN.

#702

Sūtīšana neizdevās, jo atmiņa ir pilna.
Uzgaidiet brīdi. Kad sūtīšana ir pabeigta, mēģiniet sūtīt vēlreiz.

#703

Konvertējot attēlu, radās kļūda.
Samaziniet izšķirtspēju un pēc tam nosūtiet dokumentu vēlreiz.
Rakstīšana neizdevās, jo atmiņas attēla zona ir pilna.
Kad sūtīšana ir pabeigta, mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Izdzēsiet nevajadzīgos failus, kas atrodas Fax/I-Fax Inbox (Faksa/i-faksa iesūtne). Ja problēma nav novērsta, restartējiet iekārtu.
Iekārtas ieslēgšana

#704

Kamēr no adrešu grāmatas tika izgūta adresātu informācija, notika nezināma kļūda.
Pārbaudiet adresāta iestatījumus. Ja problēma nav novērsta, restartējiet iekārtu.
Iekārtas ieslēgšana

#705

Sūtīšana tika atcelta, jo attēla datu izmērs pārsniedza maksimālo vērtību, kas ir iestatīta sadaļā Settings/Registration (Iestatījumi/reģistrācija).
Pielāgojiet maksimālo datu izmēru nosūtīšanai. Izvēlieties zemāku izšķirtspēju vai samaziniet vienlaikus sūtāmo attēlu skaitu, izmantojot i-faksa funkciju, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts maksimālais datu izmērs sūtīšanai. Sadaliet datus atkarībā no adresāta nosacījumiem.
<Maksimālais datu apjoms sūtīšanai>

#706

Adrešu grāmata tika importēta/eksportēta no Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) vai tika izmantota cita sūtīšanas komponente.
Kad darbība ir pabeigta, mēģiniet sūtīt vēlreiz.

#711

Atmiņa ir pilna. Sūtīšanu varat veikt, ja no atmiņas izdzēsīsit nevajadzīgos failus.
Pēc nevajadzīgo failu izdzēšanas no atmiņas, mēģiniet sūtīt vēlreiz.

#712

Atmiņa ir pilna. Pēc nevajadzīgo failu izdzēšanas no atmiņas, mēģiniet izpildīt vēlreiz.
Pēc nevajadzīgo failu izdzēšanas no atmiņas, mēģiniet sūtīt vēlreiz.

#713

Dokuments, kas atrodas Fax/I-Fax Inbox (Faksa/i-faksa iesūtne), tika dzēsts pirms URL nosūtīšanas.
Kad nepieciešamais dokuments ir saglabāts Fax/I-Fax Inbox (Faksa/i-faksa iesūtnē), mēģiniet sūtīt vēlreiz.

#715

Sūtot e-pastu ar pievienotu ciparparakstu, izmantojamais sertifikāts netika atrasts.
Izmantojot ierīces parakstu, iestatiet iekārtas e-pasta adresi (E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana) un izveidojiet sertifikātu ierīces parakstiem (Ierīces paraksta sertifikāta ģenerēšana). Ja sertifikāts ierīces parakstiem jau ir izveidots, izveidojiet to vēlreiz. Izmantojot lietotāja parakstu, vēlreiz reģistrējiet sertifikātu lietotāja parakstiem (Lietotāja paraksta sertifikāta reģistrēšana).
Pārbaudiet, vai netiek izmantots sertifikāts, kam ir beidzies derīguma termiņš, vai atcelts sertifikāts. Papildus pārbaudiet, vai sertifikātu ķēde nav nederīga.

#716

Nevar atrast adresāta publiskās atslēgas sertifikātu.
Reģistrējiet iekārtā adresāta publisko atslēgas sertifikātu.
S/MIME sertifikāta reģistrēšana
Pārbaudiet, vai netiek izmantots sertifikāts, kam ir beidzies derīguma termiņš, vai atcelts sertifikāts. Papildus pārbaudiet, vai sertifikātu ķēde nav nederīga.

#749

Nevarēja izpildīt darbību, jo ir parādīts servisa dienesta izsaukšanas ziņojums.
Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet galveno strāvas padevi. Ja darbību joprojām nevar veikt pareizi, izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet kontaktspraudni no elektrības kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
Iekārtas izslēgšana
Iekārtas ieslēgšana

#751

Serveris nedarbojas vai arī tīkls ir atvienots (jūs nevarējāt savienoties ar adresātu vai arī pirms uzdevuma pabeigšanas pārtrūka pieslēgums).
Pārbaudiet, vai serveris darbojas kā parasti.
Pārbaudiet tīkla statusu.
Ja adresāts izmanto IIS 6.0 ar Windows Server 2003 un īssavilkuma autentifikācija tiek izmantota kā WebDAV servera autentifikācijas metode, iestatiet <Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT> pozīcijā <Iesl.>, lai ar WebDAV sūtītu caur starpniekserveri, izmantojot TLS sakarus.
<Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT>
Nav iestatīta IP adrese.
Pārbaudiet <TCP/IP iestatījumi> sadaļā <Preferences>.
<TCP/IP iestatījumi>
Neizdevās nosūtīt uz SMB serveri (ieskaitot citas imageRUNNER ADVANCE sērijas iekārtas Izvērstā telpa, kas atklāta ar SMB), jo faila serveris tiek pārlūkots, izmantojot Windows (SMB).
Ja rodas kļūda ar aizkavētu sūtīšanu, aizveriet <Pārlūkot> ekrānu, kā arī noskenējiet un nosūtiet dokumentu vēlreiz.
Ja rodas kļūda, kad uz SMB serveri pārsūtāt saņemtu faksa/i-faksa failu, noskenējiet saņemtā faila izdrukāto kopiju un nosūtiet to pārsūtīšanas adresātam.
Dokumentu skenēšanas pamatdarbības
Lai izvairītos no kļūdām, kā protokolu izmantojiet FTP, kad sūtāt uz serveriem.

#752

Serveris nedarbojas vai ir atvienots tīkls.
Pārbaudiet, vai SMTP serveris darbojas kā parasti.
Pārbaudiet tīkla statusu.
SMTP servera nosaukuma iestatījumi e-pastam/i-faksam ir nepareizi vai arī nav iestatīta e-pasta adrese vai domēna nosaukums.
Pārbaudiet SMTP servera nosaukuma, e-pasta adreses un domēna nosaukuma iestatījumus sadaļā <Sakaru iestatījumi>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana

#753

Sūtot e-pastu vai faksu no attālā faksa klienta iekārtas, radās TCP/IP kļūda (ligzdas vai izvēles kļūda u. tml.).
Pārbaudiet tīkla kabeļa un savienotāja statusu. Ja problēma nav novērsta, restartējiet iekārtu.
Iekārtas ieslēgšana

#755

Nevarēja nosūtīt faksu no attālā faksa klienta iekārtas, jo TCP/IP nedarbojas pareizi.
Pārbaudiet <TCP/IP iestatījumi> sadaļā <Preferences>.
<TCP/IP iestatījumi>
Nav iestatīta IP adrese.
Pārbaudiet <TCP/IP iestatījumi> sadaļā <Preferences>.
<TCP/IP iestatījumi>
Ja izvēlējāties <Kabeļu LAN + bezvadu LAN> sadaļā <Atlasīt kabeļu/bezvadu LAN>, atzīmējiet arī <Pakārtotās līnijas iestatījumi> sadaļā <Preferences>.
<Pakārtotās līnijas iestatījumi>
Ieslēdzot iekārtu, DHCP vai Auto IP iekārtai nepiešķīra IP adresi.
Pārbaudiet <TCP/IP iestatījumi> sadaļā <Preferences>.
<TCP/IP iestatījumi>
Ja izvēlējāties <Kabeļu LAN + bezvadu LAN> sadaļā <Atlasīt kabeļu/bezvadu LAN>, atzīmējiet arī <Pakārtotās līnijas iestatījumi> sadaļā <Preferences>.
<Pakārtotās līnijas iestatījumi>

#759

Sūtot Mail Box (Pastkaste) URL, kurā tika saglabāts fails, radās kļūda.
Sazinieties ar administratoru.

#761

Sūtot PDF/XPS failu ar ciparparakstu, failu neizdevās nosūtīt, jo ir bojāts vai nav pieejams šajā iekārtā iestatītais sertifikāts vai atslēgu pāris.
Sūtot PDF/XPS failu ar lietotāja parakstu, pārbaudiet, vai nav bojāts lietotāja sertifikāts. Ja ir bojāts lietotāja sertifikāts, instalējiet to vēlreiz.
Digitālā paraksta pievienošana nosūtītajiem failiem
Lietotāja paraksta sertifikāta reģistrēšana
Sūtot PDF/XPS failu ar ierīces parakstu, pārbaudiet, vai nav bojāts ierīces sertifikāts. Ja ir bojāts ierīces sertifikāts, ģenerējiet to vēlreiz.
Ierīces paraksta sertifikāta ģenerēšana

#762

Neizdevās nosūtīt domēnam, kas nav reģistrēts kā atļauts domēns, jo <Ierobežot adresāta domēnu> ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>.
Iestatiet <Ierobežot adresāta domēnu> pozīcijā <Izsl.> vai reģistrējiet domēnu kā atļautu domēnu un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Sūtīšanas adresāta domēna ierobežošana

#766

Ir beidzies sertifikāts, kas tiek izmantots, lai sūtītu PDF/XPS failu ar ciparparakstu.
Atjauniniet sertifikātu vai izmantojiet tādu sertifikātu, kam nav beidzies derīguma termiņš.
Ja sertifikāta termiņš nav beidzies, pareizi iestatiet iekārtas laiku.
Datuma un laika iestatīšana

#769

Sūtīšanas funkcijai atļautais mēģinājumu skaits ir sasniedzis augšējo robežvērtību.
Ja vēlaties turpināt izmantot šo funkciju, iegādājieties oficiālo papildaprīkojumu.

#770

Veicot sūtīšanu ar WebDAV, neizdevās nosūtīt, jo WebDAV serveris vai starpniekserveris neatbalsta TLS sakarus.
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.
Ja sūtīšana tiek veikta caur starpniekserveri, pārbaudiet starpniekserveri.
Sūtīšana neizdevās, jo, veicot sūtīšanu ar WebDAV un pārbaudot TLS servera sertifikātu, radās pārbaudes kļūda, jo <Apstiprināt TLS sertifikātu: WebDAV SŪT> ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>.
Pārbaudiet, vai iekārtā ir reģistrēts CA sertifikāts, kas tika izmantots, lai parakstītu TLS servera sertifikātu WebDAV servera pusē.
Pārbaudiet, vai TLS servera sertifikāts WebDAV servera pusē ir pareizs.
Pārbaudiet, vai TLS servera sertifikāts ir pašparakstīts sertifikāts.
Darbību neizdevās izpildīt, jo, piekļūstot citam serverim un pārbaudot TLS servera sertifikātu, radās pārbaudes kļūda, jo <Apstiprināt TLS sertifikātu tīkla piekļuvei> ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>.
Pārbaudiet, vai iekārtā ir reģistrēts CA sertifikāts, kas tika izmantots, lai parakstītu citas imageRUNNER ADVANCE sērijas iekārtas Izvērstā telpa, kas atklāts kā WebDAV serveris, TLS servera sertifikātu.
Pārbaudiet, vai citas imageRUNNER ADVANCE sērijas iekārtas Izvērstā telpa TLS servera sertifikāts, kas atklāts kā WebDAV serveris, ir pareizs.
Pārbaudiet, vai TLS servera sertifikāts ir pašparakstīts sertifikāts.

#771

Attālā faksa servera adreses iestatījumi ir nepareizi.
Pārbaudiet iestatījumu <Attālā faksa SŪT iestatījumi>.
Attālā faksa serveris nedarbojas.
Pārbaudiet, vai attālā faksa serveris darbojas kā parasti.
Tīkls ir atvienots.
Pārbaudiet tīkla statusu.
Nevarēja izveidot savienojumu ar attālā faksa serveri, jo nevarēja pieslēgties DNS serverim.
Pārbaudiet DNS servera nosaukuma iestatījumus.
DNS iestatījumu veikšana
Pārbaudiet, vai DNS serveris darbojas kā parasti.

#772

Tīkls ir atvienots.
Pārbaudiet tīkla statusu.

#773

Ir atlasītas PDF funkcijas, kas nav pieejamas, ja <Format PDF to PDF/A> ir iestatīts pozīcijā <Iesl. >.
Atceliet Encrypt (Šifrēt) un Visible Signatures (Redzamie paraksti) iestatījumus. Varat arī iestatīt opciju <Format PDF to PDF/A> pozīcijā <Izsl.>.
<Formatēt PDF uz PDF/A>

#801

Kamēr iekārta sazinājās ar SMTP serveri, lai nosūtītu e-pasta ziņojumu, nosūtītu vai saņemtu i-faksu, radās taimauta kļūda pasta servera problēmas dēļ.
Pārbaudiet, vai SMTP serveris darbojas kā parasti.
Pārbaudiet tīkla statusu.
Saziņas laikā ar SMTP no SMTP servera tika saņemta kļūda. Adreses iestatījumi ir nepareizi. Veicot sūtīšanu uz failu serveri, radās kļūda servera problēmas dēļ.
Pārbaudiet, vai SMTP darbojas kā parasti, tīkla statusu, adresāta iestatījumus, kā arī failu servera statusu un iestatījumus.
Nav iestatīts lietotājvārds un parole, kas ir nepieciešami, veicot e-pastu sūtīšanu.
Pārbaudiet <SMPT autentifikācija (SMTP AUTH)> sadaļā <Autent./šifrēšana>.
SMTP autentifikācijas iestatīšana
Jūs nosūtījāt adresātam, kam nav rakstīšanas privilēģiju.
Pārbaudiet adresāta iestatījumus.
Veicot sūtīšanu uz failu serveri, kas neatļauj failu pārrakstīšanu, pastāvēja fails ar tādu pašu nosaukumu.
Mainiet failu servera iestatījumus, lai atļautu failu pārrakstīšanu. Vai arī sazinieties ar servera administratoru.
Mainiet faila nosaukumu.
Sūtot uz failu serveri, norādīts nepareizs mapes nosaukums vai parole.
Pārbaudiet mapes nosaukumu un paroli.

#802

Sadaļā <Sakaru iestatījumi> norādītais SMTP servera nosaukums ir nepareizs.
Pārbaudiet sadaļā <Sakaru iestatījumi> iestatīto SMTP servera nosaukumu.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
Sadaļā <DNS iestatījumi> norādītā DNS servera adrese ir nepareiza.
Pārbaudiet DNS iestatījumos norādīto DNS servera adresi.
DNS iestatījumu veikšana
Neizdevās izveidot savienojumu ar DNS serveri.
Pārbaudiet, vai DNS serveris darbojas kā parasti.
Adresātā norādītā FTP servera iestatījumi ir nepareizi.
Pārbaudiet FTP serveri, kas ir norādīts kā adresāts.
Neizdevās izveidot savienojumu ar FTP serveri.
Pārbaudiet, vai FTP serveris darbojas kā parasti.

#803

Pieslēgums tika pārtraukts iemeslu dēļ saņēmēja pusē, pirms bija iespējams nosūtīt visas lappuses.
No jauna ievadiet grupas adresātu un mēģiniet sūtīt vēlreiz.

#804

Veicot sūtīšanu uz failu serveri, norādītajam ceļam neatbilst neviena mape.
Pārbaudiet adresātu.
Jums nav piekļuves privilēģiju mapei vai failam. Iespējams, mape vai fails ir dzēsts citas darbības rezultātā.
Atļaujiet piekļuvi servera mapei. Vai arī sazinieties ar servera administratoru.

#805

Neizdevās nosūtīt uz SMB serveri, jo serverī nav pietiekami daudz brīvas vietas.
Lai atbrīvotu vietu, izdzēsiet nevajadzīgos dokumentus un kļūdu dokumentus no servera. Vai arī sazinieties ar servera administratoru.

#806

Sūtot uz failu serveri, norādīts nepareizs lietotājvārds vai parole.
Pārbaudiet lietotājvārdu vai paroli.
Sūtot e-pastu/i-faksu, norādīts nepareizs adresāts.
Pārbaudiet e-pasta/i-faksa adresātu.

#807

Jums nav piekļuves privilēģiju norādītajam direktorijam.
Iestatiet piekļuves privilēģijas servera direktorijam vai nosūtiet uz citu direktoriju, kurā jums ir piekļuves privilēģijas. Vai arī sazinieties ar administratoru.

#809

Veicot sūtīšanu uz SMB serveri, fails ar tādu pašu nosaukumu jau pastāvēja, un failu pārrakstīšana nav atļauta.
Mainiet faila nosaukumu un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Mainiet SMB servera iestatījumus, lai atļautu failu pārrakstīšanu. Vai arī sazinieties ar servera administratoru.
Veicot sūtīšanu uz SMB serveri, servera atbilde bija lēna, kas izraisīja iekārtas gaidīšanas laika taimautu, pirms datus varēja nosūtīt vai pabeigt pārsūtīšanu.
SMB klienta pusē sadaļā <Taimauts> iestatiet ilgāku taimauta laiku.
SMB iestatījumu veikšana

810

Saņemot i-faksu, radās POP servera savienojuma kļūda.
Pārbaudiet POP servera iestatījumus sadaļā <Sakaru iestatījumi>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
Pārbaudiet, vai POP serveris ir darbojas pareizi. Pārbaudiet tīkla statusu.
Veidojot savienojumu ar POP serveri, no POP servera tika saņemta kļūda. Vai arī servera pusē radās taimauta kļūda.
Pārbaudiet POP servera iestatījumus sadaļā <Sakaru iestatījumi>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
Pārbaudiet, vai POP serveris ir darbojas pareizi. Pārbaudiet tīkla statusu.

#813

Saņemot i-faksu, radās POP servera autentifikācijas kļūda (lietotāja konta kļūda vai paroles kļūda).
Pārbaudiet POP servera iestatījumus sadaļā <Sakaru iestatījumi>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana

#815

Nevar pieteikties failu serverī, jo iekārta drukā dokumentu, kas nosūtīts uz šo serveri. Nav iespējami vienlaicīgi pieslēgumi.
Uzgaidiet brīdi, pirms mēģināt vēlreiz nosūtīt datus. Alternatīvs veids ir apturēt PServer.

#816

Drukāšana neizdevās, jo tika pārsniegts Department ID Management (Nodaļas ID pārvaldība) iestatītais maksimālais izdruku skaits.
Sazinieties ar sistēmas administratoru.

#818

Saņemtie dati bija faila formātā, ko nevarēja izdrukāt.
Lūdziet otrai iesaistītajai pusei nomainīt faila formātu un atsūtīt vēlreiz.

#819

Saņemti dati, kurus nevar apstrādāt. MIME informācija nav derīga.
Lūdziet otrai iesaistītajai pusei pārbaudīt iestatījumus un atsūtīt vēlreiz.

#820

Saņemti dati, kurus nevar apstrādāt. BASE64 vai uuencode nav derīgs.
Lūdziet otrai iesaistītajai pusei pārbaudīt iestatījumus un atsūtīt vēlreiz.

#821

Saņemti dati, kurus nevar apstrādāt. Radās TIFF analīzes kļūda.
Lūdziet otrai iesaistītajai pusei pārbaudīt iestatījumus un atsūtīt vēlreiz.

#822

Saņemti dati, kurus nevar apstrādāt. Attēlu nevar dekodēt.
Lūdziet otrai iesaistītajai pusei pārbaudīt iestatījumus un atsūtīt vēlreiz.

#825

Izpildāmā uzdevuma vai rezervētā uzdevuma Department ID (Nodaļas ID) un PIN tika dzēsti vai tika mainīts PIN.
Izpildiet uzdevumu vēlreiz, izmantojot nomainīto Department ID (Nodaļas ID) un PIN.

#827

Saņemti dati, kurus nevar apstrādāt. Tika iekļauta neatbalstīta MIME informācija.
Lūdziet otrai iesaistītajai pusei pārbaudīt iestatījumus un atsūtīt vēlreiz.

#828

Tika saņemti HTML dati.
Lūdziet otrai iesaistītajai pusei nomainīt faila formātu, kas nav HTML, un atsūtīt vēlreiz.

#829

Tika saņemti dati, kas satur vairāk nekā 1000 lappuses.
Iekārta dzēš lappuses, kas seko pēc 999. lappuses, un drukā vai saglabā atlikušās 999 lappuses. Lūdziet adresātam vēlreiz nosūtīt 1000. lappusi un nākamās lappuses.

#830

Tika saņemts DSN kļūdas paziņojums, jo i-faksa adrese vai adresāta nosacījumi bija nepareizi.
Pārbaudiet norādīto i-faksa adresi un adresāta nosacījumus.
Tika saņemts DSN kļūdas paziņojums, jo nosūtītā faila izmērs pārsniedza pasta servera atļauto izmēru.
Nomainiet iestatījumus sadaļā <Maksimālais datu apjoms sūtīšanai> tā, lai sūtāmā faila izmērs nepārsniegtu pasta servera atļauto izmēru.
<Maksimālais datu apjoms sūtīšanai>
Pārbaudiet pasta servera, DNS servera un tīkla statusu.

#831

Nevar saņemt i-faksa dokumentu, izmantojot SMTP, jo sadaļā Firewall Settings (Ugunsmūra iestatījumi) ir iestatīts Receive Filter (Saņemšanas filtrs).
Atiestatiet iestatījumu Receive Filter (Saņemšanas filtrs) sadaļā Firewall Settings (Ugunsmūra iestatījumi).
IP adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos

#832

Nevarēja nosūtīt DSN pastu, jo sadaļā <Sakaru iestatījumi> nav norādīti e-pasta iestatījumi un tīkla iestatījumi.
Pārbaudiet <Sakaru iestatījumi>, <DNS iestatījumi> un <IP adreses iestatījumi>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
DNS iestatījumu veikšana
IP adreses iestatīšana
Neizdevās nosūtīt DSN pastu, jo radās problēma ar pasta serveri vai DNS serveri.
Pārbaudiet pasta servera un DNS servera statusu.

#833

Neizdevās nosūtīt MDN (Vēstules saņemšanas paziņojums) pastu, jo nebija norādīti TCP/IP iestatījumi.
Pārbaudiet <Sakaru iestatījumi>, <DNS iestatījumi> un <IP adreses iestatījumi>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
DNS iestatījumu veikšana
IP adreses iestatīšana
Neizdevās nosūtīt MDN (Vēstules saņemšanas paziņojums) pastu, jo radās problēma ar pasta serveri vai DNS serveri.
Pārbaudiet pasta servera un DNS servera statusu.

#834

Tika saņemts MDN kļūdas paziņojums, jo i-faksa adrese vai adresāta nosacījumi bija nepareizi.
Pārbaudiet norādīto i-faksa adresi un adresāta nosacījumus.
Tika saņemts MDN kļūdas paziņojums, jo radās problēma ar pasta serveri vai tīklu.
Pārbaudiet pasta servera un tīkla statusu.
Tika saņemts MDN kļūdas paziņojums, jo otrai iesaistītajai pusei radās problēma, piem., pilna atmiņa.
Pārbaudiet otras iesaistītās puses nosacījumus un statusu.

#835

Ir pārsniegts maksimālais teksta līniju skaits, ko var saņemt, izmantojot i-faksu.
Lūdziet otrai iesaistītajai pusei samazināt teksta līniju skaitu ziņojuma pamattekstā un atsūtīt vēlreiz.

#837

Tika saņemts savienojuma pieprasījums no resursdatora, kura savienojumu ierobežo iestatījumi Receive Filter (Saņemšanas filtrs) sadaļā Firewall Settings (Ugunsmūra iestatījumi).
Pārbaudiet iestatījumus Receive Filter (Saņemšanas filtrs) sadaļā Firewall Settings (Ugunsmūra iestatījumi). Tas var liecināt arī par uzlaušanas mēģinājumu, izmantojot neatļautu piekļuvi.
IP adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos

#838

Licencei, kas ir nepieciešama sūtīšanas funkcijas izmantošanai, ir beidzies derīguma termiņš.
Iegādājieties licenci sūtīšanas funkcijai.

#839

Sadaļā <Sakaru iestatījumi> iestatītais lietotājvārds vai parole nav pareiza.
Pārbaudiet lietotājvārda un paroles iestatījumus SMTP autentifikācijai (SMTP AUTH) sadaļā <Sakaru iestatījumi>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana

#841

E-pasta un i-faksa nosūtīšanai neeksistē šifrēšanas algoritms, kas ir kopīgots ar pasta serveri.
Iestatiet <Atļaut TLS (POP)> vai <Atļaut TLS (SMTP SŪT)> sadaļā <Sakaru iestatījumi> pozīcijā <Izsl.>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
Pasta servera iestatījumos pievienojiet vispārīgo šifrēšanas algoritmu.

#842

Pasta serveris pieprasīja autentifikāciju, izmantojot klienta sertifikātu e-pasta un i-faksa nosūtīšanai.
Iestatiet <Atļaut TLS (POP)> vai <Atļaut TLS (SMTP SŪT)> sadaļā <Sakaru iestatījumi> pozīcijā <Izsl.>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
Izmainiet pasta servera iestatījumus, lai klienta sertifikāts netiktu pieprasīts.
Sūtīšana neizdevās, jo, veicot sūtīšanu ar SMTP un pārbaudot TLS servera sertifikātu, radās pārbaudes kļūda, jo <Apstiprināt TLS sertifikātu: SMTP SŪT> ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>.
Izmantojiet Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss), lai pārbaudītu, vai iekārtā ir reģistrēts CA sertifikāts, kas tika izmantots, lai SMTP servera pusē parakstītu TLS servera sertifikātu.
Pārbaudiet, vai TLS servera sertifikāts SMTP servera pusē ir pareizs.
Pārbaudiet, vai TLS servera sertifikāts ir pašparakstīts sertifikāts.

#843

Starp laiku, kas ir iestatīts KDC (Atslēgu izplatīšanas centrs) serverī, un iekārtā iestatīto laiku pastāv liela atšķirība.
Pielāgojiet pašreizējo datumu un laiku sadaļā <Date/Time Settings>.
Datuma un laika iestatīšana
Pielāgojiet pašreizējo laiku, kas ir iestatīts KDC (Atslēgu izplatīšanas centrs) serverī.

#844

Sūtot ar POP pirms SMTP, neizdevās nodrošināt TLS šifrētos sakarus ar POP serveri.
Pārbaudiet POP servera TLS šifrēto sakaru iestatījumus.
Sadaļā <Sakaru iestatījumi> iestatiet opciju <Atļaut TLS (POP)> pozīcijā <Izsl.>. Ja problēma netiek atrisināta, iestatiet <POP autentifikācija pirms sūtīšanas> pozīcijā <Izsl.> sadaļā <Sakaru iestatījumi> un pārslēdzieties uz iestatījumiem, kas nav POP pirms SMTP.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
Sūtīšana neizdevās, jo, sazinoties ar POP serveri un pārbaudot TLS servera sertifikātu, radās pārbaudes kļūda, jo <Apstiprināt TLS sertifikātu: POP SAŅ> ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>.
Izmantojiet Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss), lai pārbaudītu, vai iekārtā ir reģistrēts CA sertifikāts, kas tika izmantots, lai POP servera pusē parakstītu TLS servera sertifikātu.
Pārbaudiet, vai TLS servera sertifikāts POP servera pusē ir pareizs.
Pārbaudiet, vai TLS servera sertifikāts ir pašparakstīts sertifikāts.

#845

Sūtot ar POP pirms SMTP, neizdevās veikt POP autentifikāciju (POP AUTH).
Pārbaudiet iestatījumus sadaļā <POP serveris>, <POP pieteikš. vārds> un <POP parole> sadaļā <Sakaru iestatījumi>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
Pārbaudiet POP servera POP autentifikācijas iestatījumus.
Sadaļā <Sakaru iestatījumi> izvēlieties <Standarta> vai <APOP> sadaļā <POP autentifikācijas metode>. Ja problēma netiek atrisināta, iestatiet <POP autentifikācija pirms sūtīšanas> pozīcijā <Izsl.> sadaļā <Sakaru iestatījumi> un pārslēdziet sakaru iestatījumus uz tādiem, kas nav POP pirms SMTP.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana

#846

Sūtot ar POP pirms SMTP, neizdevās veikt POP autentifikāciju (APOP).
Pārbaudiet iestatījumus sadaļā <POP serveris>, <POP pieteikš. vārds> un <POP parole> sadaļā <Sakaru iestatījumi>.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
Pārbaudiet POP servera APOP iestatījumus.
Sadaļā <Sakaru iestatījumi> izvēlieties <Standarta> vai <POP AUTH> sadaļā <POP autentifikācijas metode>. Ja problēma netiek atrisināta, iestatiet <POP autentifikācija pirms sūtīšanas> pozīcijā <Izsl.> sadaļā <Sakaru iestatījumi> un pārslēdziet sakaru iestatījumus uz tādiem, kas nav POP pirms SMTP.
E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana

#847

Saņemto failu nevarēja saglabāt Confidential Fax Inbox (Konfidenciālā faksa iesūtne), jo Mail Box (Pastkaste) vai Fax/I-Fax Inbox (Faksa/i-faksa iesūtne) atmiņa bija pilna.
Izdzēsiet no Confidential Fax Inbox (Konfidenciālā faksa iesūtne) vai Memory RX Inbox (Atmiņas RX iesūtne) nevajadzīgos failus.
Dokumentu izdrukāšana no atmiņas RX iesūtnes
Saņemtu dokumentu privātuma saglabāšana

#848

Apvienojot e-pastu, kas tika sadalīts un nosūtīts, radās kļūda.
Sadalītie dati, iespējams, tika dzēsti. Ja sadalītie dati tiek izdzēsti, tos nevar apvienot, lai izveidotu pabeigtu dokumentu, pat ja vēlāk tiek saņemti atlikušie dati. Palūdziet sūtītājam vēlreiz nosūtīt datus.

#851

Nevarēja saglabāt printera uzdevumu, jo atmiņa ir pilna.
Pārbaudiet pieejamās atmiņas izmēru un izpildiet uzdevumu vēlreiz.

#852

Uzdevuma izpildes laikā tika izslēgta strāva.
Pārbaudiet, ka strāvas vads un kontaktdakša ir droši pievienoti, un izpildiet uzdevumu vēlreiz.

#853

Atmiņa ir pilna.
Samaziniet lappušu skaitu vai pārliecinieties, ka ir samazinājies to uzdevumu skaits, kas gaida apstrādi, un izpildiet uzdevumu vēlreiz.

#856

Izpildītā darbība tika atcelta, jo krātuves zona, kas ir paredzēta īslaicīgai datu glabāšanai, kļuva pilna.
Sazinieties ar administratoru.

#857

Drukāšana tika atcelta, jo uzdevuma saņemšanas laikā tas tika atcelts, vai taimauta dēļ.
Ja radās taimauts, pārbaudiet tīkla statusu.

#858

Dati nav derīgi.
Pārbaudiet, ka iekārta atbalsta drukāšanas protokolu, kā arī drukas iestatījumus.

#859

Ar drukas datiem notika saspiešanas kļūda.
Pārbaudiet oriģinālu un iestatījumus un pēc tam mēģiniet skenēt vēlreiz.

#860

Pēc papīra iestrēgšanas vai pēc tam, kad tika iekļauta nesaderīga lappuses apraksta valoda vai iestatījumi, kurus nevar apvienot, atkopšana neizdevās.
Pārbaudiet papīru vai uzdevuma iestatījumus.

#861

Drukas datu vai attēla datu apstrādes laikā notika kļūda.
Pārbaudiet attēla izmēru un papīra izmēru, kā arī krāsu specifikāciju iestatījumus.

#862

Ir iekļauti iestatījumi, kas netiek atbalstīti, nevar tikt apvienoti vai citādi pārsniedz iekārtas ierobežojumus.
Pārbaudiet darba iestatījumus.

#863

Uzdevums tika atcelts, jo inicializācijas darbības tika veiktas drukas datu apstrādes laikā.
Izpildiet darbu vēlreiz.

#864

Nevarēja pareizi atpazīt ārējo kontrolleri vai arī drukas datu pārsūtīšanas laikā radās kļūda.
Pārbaudiet kontrolleri un drukas datus.

#865

Drukāšanai nepieciešamās funkcijas šobrīd ir ierobežotas.
Pārbaudiet iekārtu un uzdevuma iestatījumus.

#866

Ar drošību saistīti iestatījumi atcēla uzdevumu.
Ja jūs veicat uzdevumu no printera draivera, izmantojiet atbilstošu privilēģiju lietotāja informāciju.
Ja jūs veicat uzdevumu no vadības paneļa, piesakieties kā lietotājs, kam ir atbilstošas privilēģijas.
Tālāk norādīti ar drošību saistītie iestatījumi.
<Ierobež. darbu no attālas ierīces bez lietotāja aut.> ir <Iesl.>
<Aizliegt autentifikāciju, izmantojot nodaļas ID un PIN> ir <Iesl.>
<Lietot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> ir <Iesl.>
<Drukāt no draiveriem bez AMS printera draivera pievienojumprogrammas> ir <Ierobežot>
Drukāšanas funkciju ierobežo lietotāja lomas iestatījumi*
* Informāciju par lietotāja lomas iestatījumiem skatiet sadaļā ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administratora rokasgrāmata.

#868

Sūtot ar WebDAV, saziņa ar adresātu neizdevās, un tika pieprasīta piekļuve caur starpniekserveri (saņemta HTTP kļūda 305: Use Proxy).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.
Pārbaudiet starpniekservera iestatījumus.
Starpniekservera iestatīšana

#869

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka autentifikācija nav izdevusies (saņemta HTTP kļūda 401: Unauthorized).
Pārbaudiet lietotājvārdu vai paroli.
Pārbaudiet WebDAV servera drošības iestatījumus.

#870

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka pieprasījums tika noraidīts (saņemta HTTP kļūda 403: Forbidden).
Uzgaidiet brīdi un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Pārbaudiet adresāta iestatījumus.
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#871

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka norādītā mape netika atrasta (HTTP kļūda 404: Not Found/409: Conflict/410: Gone).
Pārbaudiet adresāta iestatījumus.

#872

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka piekļuve nav atļauta (saņemta HTTP kļūda 405: Method Not Allowed).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#873

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka starpniekservera autentifikācija nav izdevusies (saņemta HTTP kļūda 407: Proxy Authentication Required).
Pārbaudiet starpniekservera iestatījumus.
Starpniekservera iestatīšana

#874

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka radies taimauts (saņemta HTTP kļūda 408: Request Timeout).
Uzgaidiet brīdi un mēģiniet sūtīt vēlreiz.
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#875

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka porciju sūtīšana tika noraidīta (saņemta HTTP kļūda 411: Length Required).
Iestatiet opciju <Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT> pozīcijā <Izsl.>.
<Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT>
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#876

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka bija pārāk liels datu izmērs (saņemta HTTP kļūda 413: Request Entity Too Large).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#877

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka URI (resursdatora nosaukums un ceļš uz mapi) bija pārāk garš (saņemta HTTP kļūda 414: Request-URI Too Long).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#878

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka servera pusē radās neparedzēta situācija, kas liedz izpildīt pieprasījumu (saņemta HTTP kļūda 500: Internal Server Error).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#879

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka serveris neatbalsta pieprasījuma izpildei nepieciešamās funkcijas (saņemta HTTP kļūda 501: Not Implemented).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.
Sūtot caur starpniekserveri un izmantojot sakarus, kas nav TLS, iestatiet <Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT> pozīcijā <Izsl.>.
<Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT>

#880

Sūtot ar WebDAV, no starpniekservera tika saņemta atbilde, kas norāda, ka saziņa ar augšupstraumes serveri nav izdevusies (saņemta HTTP kļūda 502: Bad Gateway).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.
Pārbaudiet starpniekservera iestatījumus.

#881

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka pieprasījumus šobrīd nevar apstrādāt (saņemta HTTP kļūda 503: Service Unavailable).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#882

Sūtot ar WebDAV, no starpniekservera tika saņemta atbilde, kas norāda, ka saziņa ar augšupstraumes serveri nav izdevusies (saņemta HTTP kļūda 504: Gateway Timeout).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.
Pārbaudiet starpniekservera iestatījumus.

#883

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka serveris neatbalsta pieprasījuma izpildei nepieciešamās funkcijas (saņemta HTTP kļūda 505: HTTP Version Not Supported).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#884

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka servera pusē nevar nodrošināt pieprasījumam nepieciešamo vietu diskā (saņemta HTTP kļūda 507: Insufficient Storage).
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.

#885

Sūtot ar WebDAV no servera tika saņemta atbilde par neparedzētu kļūdu.
Pārbaudiet WebDAV servera iestatījumus.
Pārbaudiet starpniekservera iestatījumus.

#886

Sūtot ar WebDAV, no adresāta tika saņemta atbilde, kas norāda, ka pieprasījums bija nederīgs (saņemta HTTP kļūda 400: Bad Request).
Sūtot caur starpniekserveri un izmantojot sakarus, kas nav TLS, iestatiet <Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT> pozīcijā <Izsl.>.
<Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT>

#889

Oriģinālu neizdevās noskenēt vai izdrukāt, jo tas bija iegults ar informāciju par uzdevuma ierobežojumiem.
Pārbaudiet informāciju par uzdevuma ierobežojumiem vai sazinieties ar administratoru.

#899

E-pasts vai i-fakss tika nosūtīts kā parasti. Taču adresāts, iespējams, nav saņēmis sūtītos datus, jo pārraidi veica vairāki serveri.
Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar adresātu, lai noskaidrotu, vai sūtītie dati ir saņemti.
Fakss no attālā faksa klienta tika nosūtīts kā parasti. Taču, iespējams, dati nav saņemti pilnībā, jo pārraide tika veikta caur attālā faksa serveri.
Attālā faksa servera sūtīšanas rezultātos pārbaudiet, vai fakss tika nosūtīts.
Pārbaudiet servera un tīkla statusu.
Sazinieties ar saņēmēju, lai noskaidrotu, vai dokuments tika pienācīgi saņemts.

#904

Sadaļā <Izlases iestatījumi> reģistrētie adresāti netiek atjaunināti, kad tiek izgūta Address Book (Adrešu grāmata), izmantojot ierīces informācijas piegādi no iR/imagePRESS sērijas iekārtas, kas ir pievienota tīklam.
Reģistrējiet <Izlases iestatījumi> vēlreiz, izmantojot iekārtas skārienekrānu.

#905

Uzdevumu nevarēja izpildīt, jo radās tīkla kļūda.
Pārbaudiet ceļa garumu un servera piekļuves privilēģijas, kā arī to, vai tiek izmantots fails vai mape.

#919

Tika konstatēta sintakses kļūda vai PostScript kļūda, kas pārsniedz ierīces ierobežojumus, utt.
Iestatiet <Drukas PS kļūdas> (Iestat./reģistr.) pozīcijā <Iesl.>, iesniedziet uzdevumu vēlreiz, apstipriniet PostScript kļūdas saturu un pēc tam, kad kļūda ir atrisināta, izpildiet uzdevumu. Papildinformāciju skatiet tiešsaistes rokasgrāmatas vietnes sadaļā “Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Iekārtas iestatīšana (PS/PCL/UFR II printeris))”.

#923

Neizdevās izdrukāt uz norādītās vāka puses vai pamatteksta daļas.
Nomainiet papīra veidu, kas ir piemērots divpusējai drukāšanai, un izpildiet uzdevumu vēlreiz.

#925

Faksa draiverī radās pārraides kļūda.
Tika norādīts attēla izmērs, kuru nevar nosūtīt. Pārbaudiet attēla izmēru.

#927

Faksa draiverī radās pārraides kļūda.
Datos, ko iekārta saņēma no datora, ir iekļauts neapstrādājams fonts. Pārbaudiet saņemtos datus.

#928

Faksa draiverī radās pārraides kļūda.
Atmiņa ir pilna vai datu izmērs ir pārsniedzis vienā reizē apstrādājamo datu izmēru. Izdzēsiet nevajadzīgos datus vai pārbaudiet datu izmēru.

#929

Faksa draiverī radās pārraides kļūda.
Laikā, kad iekārta saņēma datus no datora, radās tīkla kļūda. Pārbaudiet tīkla savienojumus un iestatījumus.

#934

Radās drukāšanas uzdevuma kļūda, un uzdevums tika dzēsts, jo beidzās norādītais laika periods.
Atrisiniet kļūdu un izpildiet uzdevumu vēlreiz.
Jūs varat arī mainīt laika periodu pirms dzēšanas vai atspējot automātisko dzēšanu sadaļā <Autom. dzēst atliktos darbus> (Iestat./reģistr.).
<Autom. dzēst atliktos darbus>

#939

Drukāšana tika atcelta, jo attēla datu apstrādes laikā radās kļūda.
Izpildiet darbu vēlreiz.

#941

Darbs tika atcelts, jo nav norādīts papīra tips.
Norādiet papīra tipu vai konfigurējiet papīra avotā ielādētā papīra tipu un vēlreiz izpildiet darbu.

995

Tika izdzēsti rezervētie sakaru uzdevumi.
Nepieciešamības gadījumā izpildiet darbību vēlreiz.
A13J-0LC