Autentifikācijas funkciju konfigurēšana

Jūs varat konfigurēt pieteikšanās metodes, autentifikācijas ierīces, kā arī citas autentifikācijas funkcijas, ņemot vērā jūsu sistēmas vidi un vajadzības. Jūs varat arī precizēt, kā tiek parādīts pieteikuma ekrāns.

Lietotāja pieteikšanās metožu un autentifikācijas ierīču konfigurēšana

Norādiet lietotāja pieteikšanās metodes (Pieteikšanās metode) un autentifikācijas ierīces (Autentifikācijas ierīce). Ievērojiet, ka autentifikācijas ierīcēm ir jābūt uzstādītām pirms turpmāk uzskaitīto iestatījumu konfigurēšanas.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā lietotāja interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [User Management]  [Authentication Management].
4
Noklikšķiniet uz [Basic Settings]  [Edit...].
5
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Use the user authentication function] un norādiet nepieciešamos iestatījumus.
Atlasiet pieteikšanās metodes, kuras vēlaties izmantot, un norādiet detalizētus iestatījumus, piemēram, autentifikācijas ierīces iestatījumus.
Tastatūras autentifikācijas izmantošana
Detalizētu autentifikācijas funkcijas iestatījumu konfigurēšana
6
Noklikšķiniet uz [Update].
7
Restartējiet iekārtu. Iekārtas restartēšana

Kā norādīt, kad parādīt pieteikšanās ekrānu

Jūs varat norādīt, kad parādīt pieteikšanās ekrānu, atlasot “when you start using the machine” (uzsākot lietot iekārtu) vai “after a function button is pressed” (kad ir nospiesta funkcijas poga). Izvēloties opciju “pēc tam, kad tiek nospiesta funkcijas poga”, varat norādīt funkcijas, kuru izmantošanai lietotājam nepieciešams pieteikties iekārtā. Funkcijas, kas nav norādītas, ir pieejamas nereģistrētiem lietotājiem.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā lietotāja interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [User Management]  [Authentication Management].
4
Noklikšķiniet uz [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Konfigurējiet nepieciešamos iestatījumus.
[Login Settings]
Sadaļā [Display Login Screen:] atzīmējiet, kad ir jāparāda pieteikšanās ekrāns.
Ja atzīmējāt [Display login screen when functions requiring authentication are selected], atzīmējiet arī funkcijas, kurām ir jāparāda pieteikšanās ekrāns.
Nomainot šo iestatījumu, opciju <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem> var iestatīt uz <Iesl.>. Tālāk ir norādītas attiecības starp iestatījumiem. <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem>
Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa [Display login screen when operation is started on the device] opcijas:
<Kopēt/druk.>, <Sūtīt>, un <Saglabāt> sadaļā <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem> tiek iestatītas pozīcijā <Iesl.>
Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa [Display login screen when functions requiring authentication are selected] un ir atzīmēta izvēles rūtiņa [Copy], [Access Stored Files], vai [Print] sadaļā [Select Function That Will Require Authentication]: opcija
<Kopēt/druk.> sadaļā <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem> tiek iestatīta pozīcijā <Iesl.>
Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa [Display login screen when functions requiring authentication are selected] un ir atzīmēta izvēles rūtiņa [Fax] vai [Scan and Send] sadaļā [Select Function That Will Require Authentication]: opcija
<Sūtīt> sadaļā <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem> tiek iestatīta pozīcijā <Iesl.>
Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa [Display login screen when functions requiring authentication are selected] un ir atzīmēta izvēles rūtiņa [Scan and Store] sadaļā [Select Function That Will Require Authentication]: opcija
<Saglabāt> sadaļā <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>
Ja vēlaties iestatīt <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem> pozīcijā <Izsl.>, iestatiet to pozīcijā <Izsl.>, kad šis iestatījums ir pabeigts.
[Login Screen Background Settings]
Jūs varat norādīt pieteikšanās ekrāna fona attēlu.
6
Noklikšķiniet uz [Update].
A13J-0A9