Dokumentu sūtīšana/saglabāšana iepriekš iestatītā laikā

Varat noskenēt oriģinālus jau iepriekš un skenētos dokumentus nosūtīt/saglabāt norādītajā laikā.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā norādiet adresātu. Skenēšanas pamatdarbību ekrāns
4
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus. Dokumentu skenēšanas pamatdarbības
5
Nospiediet <Opcijas>  <Atliktā sūtīšana>.
6
Ievadiet sūtīšanas/saglabāšanas laiku un nospiediet <OK>.
Ievadiet visus četrus laika ciparus. Piemēram, lai ievadītu 5 minūtes pāri 7, ievadiet “0705”, un 18 minūtes pāri 23 — “2318”.
7
Nospiediet <Aizvērt>.
8
Nospiediet  (Sākt).
Oriģināli tiek skenēti un nosūtīti/saglabāti norādītajā laikā.
Ekrānā <Stat.pārraudz.> varat pārbaudīt, vai sūtīšana/saglabāšana ir pabeigta. Skenēto dokumentu statusa un žurnāla pārbaude
Atliktajai nosūtīšanai varat rezervēt maksimums 64 darbus. Taču faktiskais sūtīšanas darbu skaits, ko iekārta var apstrādāt, var būt mazāks par 64 atkarībā no šādiem nosacījumiem:
ja vienlaikus tiek sūtīti vairāki dokumenti;
ja tiek sūtīti apjomīgi dokumenti;
ja faksa/interneta faksa iesūtnēm tiek izmantots liels atmiņas daudzums.
A13J-08E