<Pielāgošana/apkope>

Norādiet pielāgošanas iestatījumus, piemēram, attēla kvalitāti un iekārtas automātiskajai tīrīšanas funkcijai.

<Pielāgot attēla kvalitāti>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>
Norādiet attēla kvalitātes pielāgojumus kopēšanai un drukāšanai.

<Pielāgot darbību>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>
Norādiet iestatījumus iekārtas darbību pielāgošanai.

<Apkalpošana>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>
Norādiet iestatījumus iekārtas automātiskajai tīrīšanas funkcijai.
A13J-0FX