<Apkalpošana>

Norādiet iestatījumus iekārtas automātiskajai tīrīšanas funkcijai.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Tīrīt padevēju>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Ja oriģinālā, kas skenēts, izmantojot padevēju, vai izdrukātajā lapā parādās švīkas, izmantojiet funkciju <Tīrīt padevēju>. Padevēja tīrīšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Tīrīt padevēju>
<Sākt>
-

<Tīrīt spiediena veltni fiksācijai>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Ja izdrukātā lapa ir netīra, izmantojiet funkciju <Tīrīt spiediena veltni fiksācijai>.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Tīrīt spiediena veltni fiksācijai>
Papīra izvēle, <Sākt>
-

<Oriģinālu sken. laukuma tīrīšanas metode>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Palaidiet videoklipu, kurā parādīts, kā notīrīt kopēšanas stiklu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Oriģinālu sken. laukuma tīrīšanas metode>
Parāda tīrīšanas metodi
-

<Pārbaudīt apkopes metodi>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Informāciju par to, kā nomainīt izejmateriālus un izņemt iestrēgušu papīru, skatiet parauga videoklipā.

<Inicializēt pēc detaļu nomaiņas>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Pēc daļu nomaiņas ir jāinicializē printeris. Inicializējiet printeri katrai nomainītajai daļai.

<Zema tonera patēriņa drukāšanas režīms>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Ja uzskatāt, ja nevajadzēs daudz izmantot dzelteno toneri, pirms dzeltenā tonera kasetnes iestatīšanas iestatiet to uz <Iesl.>.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Zema tonera patēriņa drukāšanas režīms>
<Iesl.>, <Izsl.>
Settings/Registration Basic Information
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Iesl.>, drukāšana var būt palēnināta.

<Konstatētā kondensāta novēršana>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Iestatiet, vai situācijā, kad iekārtas iekšpusē ir noteikts kondensāts, uzsākt kondensāta notīrīšanas procesu. Ja šim režīmam izvēlaties iestatījumu <Iesl.>, kondensāta notīrīšanas process tiek veikts automātiski.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Konstatētā kondensāta novēršana>
<Iesl.>, <Izsl.>
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Darbi, kas jāierobežo, konstatējot kondensātu>: <Tikai saņemtie darbi>, <Visi darbi>
Kondensāta notīrīšanas procesa laikā drukāšana var netikt veikta pareizi, izdrukājot tukšas lapas.
Lai nodrošinātu kondensāta notīrīšanas procesa efektivitāti, ja režīma iestatījums ir <Iesl.>, iekārtai ir jābūt ieslēgtai.
Drukāšanas uzdevumus, kas tiek veikti kondensāta notīrīšanas procesa laikā, ierobežo opcijas <Darbi, kas jāierobežo, konstatējot kondensātu> iestatījumi.
<Tikai saņemtie darbi>: Neatkarīgi no opciju <Lietot faksa atmiņas bloķēšanu>/<Lietot i-faksa atmiņas bloķēšanu> iestatījumiem saņemtie faksa/i-faksa dati tiek saglabāti Atmiņas RX iesūtnē, un tos nevar izdrukāt, kamēr notiek kondensāta notīrīšanas process. Pārskatus, kas tiek automātiski izveidoti norādītajā laikā, nevar izdrukāt.
<Visi darbi>: Kondensāta notīrīšanas procesa laikā nevar izdrukāt nevienu uzdevumu.
Ja atlasāt iestatījumu <Iesl.> un nospiežat <OK>, tiek parādīts ekrāns ar jautājumu, vai vēlaties nekavējoties veikt kondensāta notīrīšanas procesu. Ja vēlaties nekavējoties sākt kondensāta notīrīšanas procesu, nospiediet <Jā>.
A13J-0H2