<Kopējie iestatījumi>

Norādiet kopīgos iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad saglabājat skenētus oriģinālus vai izmantojat saglabātos failus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Skenēšanas un sūtīšanas iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saglabāt/piekļūt failiem>  <Kopējie iestatījumi>
Norādiet kopīgos iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad saglabājat skenētus oriģinālus.

<Saglabāto failu piekļuves iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saglabāt/piekļūt failiem>  <Kopējie iestatījumi>
Norādiet kopīgos iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad izmantojat saglabātos failus.

<Ierob. kastītes PIN līdz 7 cip./ierob. piekļuvi>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saglabāt/piekļūt failiem>  <Kopējie iestatījumi>
Ja šis iestatījums tiek iestatīts pozīcijā <Iesl.>, lietotājiem ir jāiestata PIN, kas sastāv no septiņiem cipariem, jo tādējādi tiek uzlabota drošība. Lietotāja iesūtņu PIN var iestatīt, izmantojot vismaz vienu ciparu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ierob. kastītes PIN līdz 7 cip./ierob. piekļuvi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
A13J-0JH