<Licence/cita>

Norādiet iestatījumus licenču reģistrēšanai un programmatūrai, ko var izmantot iekārtai.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Reģistrēt licenci>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Ievadiet licences atslēgu sistēmas iespējai, kuru var izmantot iekārtā. Sistēmas opciju instalēšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt licenci>
maks. 24 rakstzīmes
-

<AddOn iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Norādiet AddOn iestatījumus.

<Attālā interfeisa iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Izvēlieties, vai izmantot Remote UI (Attālo lietotāju interfeisu), lai izmantotu iekārtu un mainītu tās iestatījumus.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Attālā interfeisa iestatījumi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Lietot TLS>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Dzēst ziņojumu dēļa saturu>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Izvēlieties, lai dzēstu no administratora saņemtos ziņojumus, kas tiek rādīti vadības panelī.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Dzēst ziņojumu dēļa saturu>
<Jā>, <Nē>
-
Ja ziņojumu dēlī tiek parādīts <OK>, lai izmantotu iekārtu, nospiediet <OK>. Lai notīrītu ziņojumu dēli, kurā netiek rādīts <OK>, jums ir jāizmanto Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss).

<Visual Message Settings>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Norādiet vizuālā ziņojuma iestatījumus. Funkcijas Vizuāls ziņojums konfigurēšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Parādīšanas laiks: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Saturs: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Ja ir izvēlēts iestatījums <SMB>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
Ja ir izvēlēts iestatījums <HTTP/WebDAV>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: Iesl., Izsl.
<Add CN to Verification Items>: Iesl., Izsl.
C
Visual Message Settings
<Content to Display When an Error Occurs>: <Display an error message, but do not display Visual Message content>, <Do not display an error message or Visual Message content>
C
Visual Message Settings
<Proxy Settings>
<Address Without Using Proxy:>: (Maks. 255 rakstzīmes.)
C
Visual Message Settings
<Security Settings>
<Notify Server of Login Information When Content Is Displayed>: Iesl., Izsl.
Ja ir atlasīts “Iesl.”:
<Address of Server Allowed to Receive Login Information:>: (Maks. 255 rakstzīmes.)
C
Visual Message Settings
<Allow Printing from Content>: Iesl., Izsl.
C
Visual Message Settings
Šo iestatījumu var norādīt tikai izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).

<Attālo darbību iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Izvēlieties, vai iespējot attālās darbības funkciju. Šī funkcija jums ļauj norādīt iestatījumus un apstrādāt uzdevumus datorā, parādot iekārtas skārienekrānu datora ekrānā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Attālo darbību iestatījumi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Parole>: Maks. 8 rakstzīmes (tikai burtciparu rakstzīmes)
C
Settings/Registration Basic Information
Kad tiek veikta attālā darbība, nav iespējams mainīt vai lietot tālāk norādītos iestatījumus.

<Lietot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Izvēlieties, vai izmantot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM izmantošana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Reģistrēt/atjaunināt programmatūru>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Varat iekārtā instalēt sistēmas iespēju/AddOn lietojumprogrammas. Sistēmas opciju instalēšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt/atjaunināt programmatūru>
<Instalēt lietojum./opcijas>, <Update Firmware>, <Progr. pārvald. iestat.>, <Ieplānot atjaunināšanu>
-

<Palaist iestatīšanas vedni>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Lai konfigurētu iekārtas sākotnējos iestatījumus, izpildiet norādījumus, kas tiek rādīti vednī. Iestatīšana, izmantojot iestatīšanas vedni
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Palaist iestatīšanas vedni>
<Sākt>
-

<Ļaut lietot drukas funkciju no mobilās ierīces>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Ja šis iestatījums ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>, darbības ar sadaļā <Drukāt> saglabātajiem dokumentiem varat veikt no mobilās ierīces.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ļaut lietot drukas funkciju no mobilās ierīces>
<Iesl.>, <Izsl.>
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Tikai iekārtām, kuras atbalsta piespiedu aizturēšanas funkciju.

<Atļaut veikt darbus no mobilās ierīces>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Ja šo opciju iestatāt uz <Iesl.>, jūs varat skenēt dokumentus no mobilās ierīces un skenētos datus nosūtīt pa e-pastu, kopējot vai pa faksu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Atļaut veikt darbus no mobilās ierīces>
<Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Autentificēt ar PIN kodu skenēšanas darbiem>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
A13J-0K5