<AddOn iestatījumi>

Norādiet AddOn iestatījumus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Drukāt sistēmas informāciju>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Varat izdrukāt informāciju par AddOn lietojumprogrammām un konkrētām sistēmas lietojumprogrammām kā atskaiti. Iestatījumu saraksta drukāšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Drukāt sistēmas informāciju>
<Jā>, <Nē>
-

<Lietot TLS>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Izvēlieties, vai, piekļūstot iekārtai tīmekļa pārlūkā, lietot TLS saziņu, lai izmantotu AddOn lietojumprogrammu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot TLS>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Pirms šī iestatījuma iestatīšanas pozīcijā <Iesl.> ir nepieciešams konfigurēt atslēgu un sertifikātu. TLS atslēgas un sertifikāta konfigurēšana
Šajā iestatījumā veiktās izmaiņas tiek piemērotas arī funkcijai <Use TLS> sadaļā <Attālā interfeisa iestatījumi>.

<Apstiprināt TLS sertifikātu, izmantojot AddOn progr.>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Izvēlieties, vai verificēt TLS servera sertifikātus un to bieži lietotos nosaukumus (CN), kad TLS saziņa tiek izmantota AddOn lietojumprogrammai.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Apstiprināt TLS sertifikātu, izmantojot AddOn progr.>
<Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Piev. pārbaud. elementus>: <CN>: Iesl., Izsl.
C
Settings/Registration Basic Information

<Lietot DNS kešošanu>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Izvēlieties, vai atmiņā saglabāt DNS informāciju par izdevušos meklēšanu, kas veikta, izmantojot AddOn lietojumprogrammu. Ja izvēlaties īslaicīgi uzglabāt informāciju, varat arī iestatīt glabāšanas beigu datumu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot DNS kešošanu>
<Iesl. (neierobežots lietojums)>, <Iesl. (norādīt periodu)>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl. (norādīt periodu)>:
<Derīguma periods>: No 1 līdz 60, līdz 120 s
C
Settings/Registration Basic Information

<Lietot šīs ierīces starpnieka iestatījumus>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Izvēlieties, vai izmantot starpniekservera iestatījumus no iekārtas, kurā ir instalētas AddOn lietojumprogrammas. Starpniekservera iestatīšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot šīs ierīces starpnieka iestatījumus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Pievienot HTTP galvenei X-FRAME-OPTIONS>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Kad no HTTP servera tiek saņemta atbilde, tās galvenē ir pievienots X-FRAME-OPTIONS, lai nedublētos saturs, ko izveidojuši citi serveri.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pievienot HTTP galvenei X-FRAME-OPTIONS>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
A13J-0K6