Faksa līnijas iestatījumi

Lai iekārtā izmantotu faksu, reģistrējiet faksa numuru un uzņēmuma vai nodaļas nosaukumu, ko parādāt/izdrukāt saņēmēja faksa iekārtā, kad tiek sūtīts fakss. Iestatiet arī sakaru kanāla veidu.
Modeļi ar neobligātu faksa funkciju
Lai izmantotu faksa funkciju, ir jābūt instalētām nepieciešamajām faksa opcijām. Sistēmas iespējas
Ja iekārta tiek izmantota kā attālā faksa klienta iekārta
<Reģistrēt iekārtas nosaukumu> un <Atlasīt līnijas veidu> iestatījumi tālāk norādītajā procedūrā nav nepieciešami.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi>  <Iestatīt līniju>.
3
Nospiediet <1. līnija> <Reģistrēt iekārtas tālruņa numuru>.
4
Ievadiet faksa numuru un nospiediet <OK>.
Jūsu reģistrētais faksa numurs tiks parādīts saņēmējam.
5
Ievadiet nosaukumu sadaļā <Reģistrēt iekārtas nosaukumu> un nospiediet <OK>.
Jūsu reģistrētais nosaukums tiks parādīts saņēmējam.
Norādītā iekārtas nosaukuma vietā varat parādīt vai drukāt arī sūtītāja nosaukumu. Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības
6
Izvēlieties līnijas veidu sadaļā <Atlasīt līnijas veidu>, nospiediet <OK>.
Ja neesat pārliecināts, kādu līnijas veidu izmantojat, sazinieties ar izplatītāju vai telekomunikāciju uzņēmuma tirdzniecības biroju.
Konfigurējiet iestatījumu atbilstoši faksa opcijai.
Varat iestatīt automātisku ienākošā faksa un ienākošā zvana pārslēgšanu sadaļā <SAŅ režīms>. <SAŅ režīms>
A13J-03K