Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības

Šajā sadaļā ir aprakstītas faksa dokumentu sūtīšanas pamatdarbības.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Fakss>. Ekrāns <Sākums>
3
Norādiet adresātu faksa pamatfunkciju ekrānā. Faksa pamatfunkciju ekrāns
Adresātu norādīššana no adreššu grāmatas
Adresātu norādīšana, izmantojot viena skāriena pogas
Adresātu manuāla ievadīšana
Adresātu norādīšana LDAP serverī
Lai pārbaudītu norādītā adresāta detalizēto informāciju, atlasiet vajadzīgo adresātu, izmantojot un , tad nospiediet <Dati>. Lai izdzēstu adresātu no norādītajiem adresātiem, nospiediet <Dzēst adres.>.
Adresātus varat mainīt tikai apgabalā <Detaliz>, kas ir norādīti, lietojot opciju Jauns adresāts un adresātus, kas ir iegūti, izmantojot LDAP serveri.
<ECM SŪT>, <Sūtīšanas ātrums> un <Starppilsētu> neparādās, ja adresāts tiek norādīts no attālās adrešu grāmatas.
Ja servera iekārta veic sistēmas pārvaldnieka iestatīšanu, autentifikācija starp iekārtas serveri un klienta iekārtu tiek veikta, kamēr klienta iekārta iegūst attālās adrešu grāmatas/viena skāriena pogu saturu. Autentifikācija notiek, salīdzinot servera un klienta iekārtās iestatītos sistēmas pārvaldnieka ID un sistēmas pārvaldnieka PIN. Sistēmas pārvaldnieka ID un PIN maiņa
Attālās adrešu grāmatas/viena skāriena pogu pieejamība ir atkarīga no servera un klienta iekārtas sistēmas pārvaldnieka informācijas iestatījumu statusa, kā norādīts tālāk.
Kad servera iekārta veic sistēmas pārvaldnieka informācijas iestatījumus
Kad klienta iekārta veic sistēmas pārvaldnieka informācijas iestatījumus
Sistēmas pārvaldnieka ID un sistēmas PIN servera un klienta iekārtām ir vienāds
Var izmantot attālo adrešu grāmatu/viena skāriena pogu
Veic
Veic
Sakrīt
Nesakrīt
Neveic
-
Neveic
Veic
-
Neveic
-
4
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus.
Oriģinālu skenēšanas veida norādīšana
Attēla kvalitātes pielāgošana
Tumšu apmaļu dzēšana (Dzēst kontūru)
5
Nospiediet  (Sākt).
Tiek skenēti oriģināli un sākas nosūtīšana.
Lai atceltu skenēšanu, nospiediet <Atcelt> vai  (Pārtraukt) <Jā>.
Ja tiek rādīts paziņojums <Nospiediet taustiņu [Sākt], lai skenētu nāk. oriģinālu.>
Lai atceltu sūtīšanu, skatiet Faksu sūtīšanas atcelšana.
Norādīto adresātu kopējā skaita pārbaude
Kopējais norādīto adresātu skaits tiek parādīts ekrāna augšējā labajā stūrī. Tas ļauj pirms nosūtīšanas pārliecināties, vai adresātu skaits ir pareizs.
Sūtīšana ar sūtītāja informāciju
Dokumentus var sūtīt, norādot sūtītāja vārdu un faksa numuru. <SŪT termināļa ID>
Nosūtīto dokumentu statusu pārbaude
Ekrānā <Stat.pārraudz.> var pārbaudīt nosūtīto dokumentu statusu. No šī ekrāna pēc statusa pārbaudes ir iespējams faksa dokumentu sūtīt atkārtoti vai atcelt sūtīšanu. Nosūtīto un saņemto dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Kad opcija <Rādīt paziņojumu, kad darbs tiek akceptēts> ir iestatīta kā <Iesl.>, no tālāk redzamā ekrāna, kas tiek rādīts pēc darba saņemšanas, var parādīt ekrānu <Stat.pārraudz.>. <Rādīt paziņojumu, kad darbs tiek akceptēts>
Ja notiek pārraides kļūda tādēļ, ka saņēmēja līnija ir aizņemta:
iekārta pēc noteikta laika automātiski atkārto izsaukumu. Var norādīt, cik reižu iekārtai ir jāveic atkārtota izsaukšana, kā arī intervālus starp atkārtotas izsaukšanas reizēm. <Autom. atkārtot>
Sūtīšanas rezultātu atskaites drukāšana
Faksa pamatfunkciju ekrānā nospiežot <Opcijas>  <SŪT rezultātu atskaite>, varēsit iestatīt automātisku sūtīšanas rezultātu atskaites drukāšanu.
Lai iestatītu to katram darbam, izvēlnes <Opcijas> opcijai <SŪT rezultātu atskaite>, jāatlasa <Tikai kļūdas gadījumā> vai <Izsl.> un pēc tam jāiestata <Atļaut druk. no ekrāna Opcijas> kā <Iesl.>.
Ja fotoattēli nosūtītajā attēlā ir pārāk tumši vai gaišās krāsas krāsu oriģinālu fonā nevar noņemt
Nosūtītā attēla kvalitāti var uzlabot, ja tiek ievēroti tālāk minētie nosacījumi/iestatījumi.
Darba veids: Fakss (Atmiņas sūtīšana) vai Skenēt un sūtīt (Fakss/I-fakss)
<Atlasīt krāsu>: <Melnbalta> (Skenēt un sūtīt)
<Oriģināla veids>: <Teksts>
<Blīvums>  <Fona blīvums>: <Aut.>
<Izšķirtspēja>: 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi*, 400 x 400 dpi vai 600 x 600 dpi*
*Var iestatīt funkcijai Skenēt un sūtīt
<Ātruma/attēla kvalit. priorit. melnbaltai skenēšanai>  Faksa/i-faksa sūtīšanas darbi: <Kvalitātes prioritāte> (<Ātruma/attēla kvalit. priorit. melnbaltai skenēšanai>)
Nosūtīta dokumenta kopijas saglabāšana
Iekārtu var iestatīt, lai tā automātiski saglabātu nosūtītu dokumentu kopijas failu serverī. Kopija tiek pārveidota par elektronisku failu, piemēram, PDF formātā, un saglabāta, lai tās saturu varētu ērti apskatīt datorā. Nosūtīta dokumenta kopijas saglabāšana
Nosūtītāja nosaukuma izvēlēšanās
Faksa pamatfunkciju ekrānā nospiežot <Opcijas>   <Sūtītāja nosaukums (TTI)>, varēsit izvēlēties nosaukumu no reģistrēto sūtītāja nosaukumu saraksta, lai pievienotu sūtītāja informāciju. <Reģistrēt sūtītāja nosaukumu (TTI)>
Ja pieteikšanās tiek veikta, izmantojot Lietotāja autentifikāciju, pieteikumvārds parādās nosūtītāja vārda (TTI) pozīcijā <100>.
Skenēto attēlu pārbaude pirms sūtīšanas
Skenētos attēlus pirms sūtīšanas var pārbaudīt priekšskatījuma ekrānā. Skenēto attēlu pārbaude pirms sūtīšanas (priekšskatījums)
Bieži izmantotu iestatījumu reģistrēšana
Varat apvienot bieži lietotus adresātus un skenēšanas iestatījumus, lai saglabātu, izmantojot noteiktu pogu, un lietotu vēlāk. Nospiežot reģistrēto pogu, kad skenējat oriģinālu, varat ātri pabeigt iestatīšanu. Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana
A13J-065