Įvairios saugos funkcijos

Ar jums kelia rūpestį šios problemos?
Spausdinimas be priežiūros
Neteisėta prieiga
Faksogramos siunčiamos ne tam adresatui
Aparate pamirštama ištrinti konfidencialius duomenis
Aparate įdiegtos įvairios saugos funkcijos informacijos atskleidimo ir neteisėtos prieigos rizikai sumažinti.
Šiame skyriuje aprašomos tam tikrose situacijos veiksmingos funkcijos.
Įgyvendinus saugos priemones neužtikrinama, kad visa informacija bus apsaugota.
Naudojant funkciją „Importuoti viską“ pagal tuos pačius parametrus galima valdyti kelis įrenginius. Parametro duomenų importavimas/eksportavimas

Kaip užtikrinti, kad dokumentai nebūtų atskleisti ir pakeisti

Dirbant su konfidencialiais dokumentais būtina spręsti tokias problemas kaip dokumentų atskleidimas, praradimas ir pakeitimas. Aparate įdiegtos saugumo funkcijos, sukurtos tam, kad popieriniai ir elektroniniai dokumentai nebūtų atskleisti ir piktavališkai pakeisti, pavyzdžiui, įdėti nematomą tekstą išvesties popieriuje, spausdinti nepradedama tol, kol vartotojas neprisijungia prie įrenginio, o prie PDF dokumentų pridedamas parašas.
Norėdami užtikrinti, kad dokumentai nebūtų atskleisti, pakeisti ir pan., naudokite šias saugos priemones.
Priverstinis atidėjimas
Kad atspausdinta medžiaga nebūtų palikta be priežiūros, nebūtų netyčia atskleista informacija, klaidingai atspausdinta ir pan., administratorius gali nustatyti, kad prieš spausdinant dokumentas būtų išsaugomas. Dokumentų, kurie priverstinai sulaikomi aparate, spausdinimas
Leisti tik užšifruotas spausdinimo užduotis
Naudodami šifruoto saugaus spausdinimo funkciją, iš savo kompiuterio į aparatą galite siųsti šifruotus spausdinimo duomenis. Taip galima sumažinti riziką, kad siunčiant spausdinamus duomenis informacija bus atskleista, ir spausdinti saugiau. Tik užkoduoto įslaptinto spausdinimo leidimas
Digital Signature
Jei norite užtikrinti didesnį aparatu sukurtų dokumentų patikimumą, prie nuskaitytų dokumentų galite pridėti skaitmeninius parašus. Skaitmeninis parašas pridedamas naudojant kodo ir sertifikato mechanizmą, leidžiantį nustatyti, kuris įrenginys ir (arba) kuris vartotojas sukūrė dokumentą, kartu užtikrinant, kad duomenys nebuvo pakeisti. Skaitmeninio parašo pridėjimas į siunčiamus failus
Užšifruotas PDF
Nustačius slaptažodį nuskaitant originalą, siunčiami ir (arba) išsaugomi PDF failai gali būti užšifruoti. Tai padeda sumažinti riziką, kad failus peržiūrės arba redaguos kiti asmenys. Užkodavimas

Kaip išvengti neteisėtos prieigos prie tinklo

Nors dėl debesijos paslaugų keistis duomenimis internete tapo paprasčiau, dėl tinklo pažeidžiamumo kenkėjiškos trečiosios šalys vis dar gali perimti arba pakeisti ryšį. Aparate įdiegtos įvairios priemonės tinklo saugai padidinti, pavyzdžiui, ryšys leidžiamas tik su konkrečiais IP adresais, o ryšio duomenys šifruojami.
Norėdami išvengti neteisėtos prieigos prie tinklo ir pan., naudokite šias saugos priemones.
Užkardos parametrai
Leidus ryšį tik su konkrečius IP adresus turinčiais įrenginiais, galima užblokuoti neteisėtą trečiųjų šalių prieigą, taip pat tinklo atakas ir pažeidimus. Ryšių ribojimas naudojant užkardas
Tarp. serverio parametrai
Norėdami užtikrinti didesnį saugumą, ryšiams už tinklo ribų, pavyzdžiui, naršant žiniatinklio svetaines, galite naudoti tarpinį serverį. Tarpinio serverio nustatymas
TLS parametrai
TLS – tai per tinklą siunčiamų duomenų šifravimo protokolas, dažnai naudojamas interneto naršyklės ar el. pašto programos ryšiams. TLS leidžia saugiai bendrauti per tinklą įvairiai pasiekiant aparatą, pavyzdžiui, naudojant nuotolinę vartotojo sąsają arba adresų knygos valdymo programinę įrangą. TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas
IPSec parametrai
TLS šifruoja tik konkrečioje programoje, pavyzdžiui, interneto naršyklėje ar el. pašto programoje, naudojamus duomenis, o „IPSec“ šifruoja visus IP paketus (arba jų apkrovą). Tai leidžia „IPSec“ teikti lankstesnę saugos sistemą nei TLS. IPSec parametrų konfigūravimas
IEEE 802.1X parametrai
Jei įrenginys bando jungtis prie 802.1X tinklo ir pradėti ryšį per jį, jam taikomas vartotojo autentifikavimas norint įrodyti, kad ryšį užmezgė įgaliotasis vartotojas. Autentifikavimo informacija siunčiama į RADIUS serverį ir jis ją patikrina, tuomet, atsižvelgiant į autentifikavimo rezultatą, leidžiamas arba draudžiamas ryšys su tinklu. Jei autentifikavimas nesėkmingas, LAN jungiklis (arba prieigos taškas) blokuoja prieigą už tinklo ribų. Aparatas gali prisijungti prie 802.1X tinklo kaip kliento įrenginys. IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas

Kaip išvengti išsiuntimų per klaidą

Per klaidą išsiuntus ne tam adresatui arba dėl neatidumo įvedus ne tą fakso numerį, gali būti atskleista konfidenciali informacija. Aparate įdiegtos įvairios priemonės saugumui siunčiant padidinti, pavyzdžiui, ribojami adresatai, kuriems gali būti siunčiama, o fakso numerį prieš siunčiant reikia įvesti du kartus.
Norėdami išvengti išsiuntimų per klaidą, naudokite šias saugos priemones.
Adresų knygos PIN
Galite nustatyti prieigos numerį svarbiems verslo kontaktams ir kitiems adresatams adresų knygelėje, kurie neturėtų būti rodomi visiems vartotojams. Prieigos prie adresų knygoje užregistruotų adresatų apribojimas
Adresų knygos prieigos numerių valdymas
Norėdami užtikrinti, kad iš adresų knygos nebūtų atskleista neskelbtina arba asmeninė informacija, galite nustatyti PIN kodą arba neleisti adresų knygoje rodyti tam tikrų adresatų. Taip pat galite paslėpti pačią adresų knygelę. Adresų knygos slėpimas
Adresų knygos naudojimo ribojimas
Nustatykite, ar norite paslėpti adresų knygą ir vieno paspaudimo mygtukus. Galite nurodyti atskirus fakso, nuskaitymo ir siuntimo parametrus. Adresų knygos naudojimo apribojimas
Naujų adresatų ribojimas
Galite apriboti, kad siunčiant faksogramas arba nuskaitytus dokumentus būtų galima nurodyti tik į adresų knygelę įrašytus arba su rinkimo vienu spustelėjimu mygtukais susietus adresatus, <Parankiniai parametrai> arba <Siųsti sau> užregistruotus adresatus arba tuos adresatus, kurių galima ieškoti LDAP serveryje. Naujų adresatų apribojimas
El. pašto siuntimo sau ribojimas
Galite nustatyti apribojimus, kad naudodami tapatybės patvirtinimą prisijungę vartotojai nuskaitytus dokumentus galėtų siųsti tik savo el. pašto adresu. El. pašto adresatų ribojimas iki <Siųsti sau>
Failų siuntimo į asmeninį aplanką apribojimas
Galite nustatyti apribojimus, kad naudodami tapatybės patvirtinimą prisijungę vartotojai nuskaitytus dokumentus galėtų siųsti tik į savo asmeninį aplanką. Failų siuntimo adresatų apribojimas iki asmeninio aplanko
Siuntimo į domenus aprib.
Galite apriboti el. laiškų ir internetinių faksogramų adresatus, kad būtų prieinami tik adresatai konkrečiame domene. Jei nurodėte domeną, taip pat galite nustatyti, ar leidžiama siųsti į subdomenus. Siuntimo adresato domeno apribojimas
Įvestų fakso numerių patvirtinimas
Galite nustatyti, kad prieš siųsdami faksogramas vartotojai fakso numerį turėtų įvesti du kartus, kad nebūtų surinktas ne tas numeris. Fakso numerių patvirtinimas prieš siunčiant
Leisti siųst iš fakso tvark.
Galite uždrausti vartotojams siųsti faksogramas kompiuteriu. Iš kompiuterio siunčiamų faksogramų apribojimas
Patvirtinim. prieš siunčiant, kai įtrauktas fakso adresat.
Galite nustatyti, kad siunčiant faksogramą adresatui, aparate būtų rodomas patvirtinimo ekranas. Fakso adresatų patvirtinimo ekrano rodymas
Dokumentų peržiūra prieš siunčiant
Prieš siųsdami nuskaitytus atvaizdus galite patikrinti išankstinės peržiūros ekrane. Skenuotų vaizdų patikra prieš siuntimą (peržiūra)

Kaip užtikrinti, kad naudojant aparatą nebūtų atskleista konfidenciali informacija

Aparatas yra vertingas informacijos išteklius, kuriame saugomi svarbūs duomenys. Dar viena svarbi saugos priemonė – užtikrinti, kad išmetant aparatą jame neliktų konfidencialios informacijos. Aparate įdiegtos įvairios priemonės naudojimo saugumui padidinti, pavyzdžiui, aparatu neleidžiama naudotis neregistruotiems vartotojams, o paleidžiant aparatą ištrinami visi laikinieji užduočių duomenys.
Norėdami užtikrinti, kad naudojant aparatą nebūtų atskleista konfidenciali informacija, naudokite šias saugos priemones.
Sistemos patikrinimas paleidžiant
Aparato programinės aparatinės įrangos, sistemos ir papildomų programų vientisumas patikrinamas paleidžiant aparatą. <Sistemos tikrinimo parametrai>
McAfee Embedded Control
Kai aparatas naudojamas, funkcija McAfee Embedded Control saugo nuo neteisėto programų modifikavimo ir neteisėtų programų paleidimo, siekiant padidinti sistemos patikimumą. <Sistemos tikrinimo parametrai>
Tapatybės patvirtinimo valdymas
Vartotojų tapatybei patvirtinti galima naudoti vartotojo vardą ir slaptažodį. Užtikrinus, kad trečiosios šalys neturėtų neteisėtos prieigos, ir nustačius naudojimo apribojimus, galima užtikrinti didesnį apsaugos lygį ir veiksmingiau naudoti aparatą. Vartotojų valdymas
Saugykloje laikomų duomenų šifravimas
Galite automatiškai užšifruoti saugykloje laikomus duomenis, kad išvengtumėte informacijos nutekinimo išimant saugyklą. Duomenų tvarkymas saugykloje
Inicijuoti visus duomenis/parametrus
Galima atkurti visų aparato parametrų gamyklines numatytąsias vertes. Visi saugykloje likę duomenys yra perrašomi 0 (nuliniais) duomenimis, o tai neleidžia nutekinti neskelbtinų duomenų keičiant ar šalinant aparatą.Visų duomenų / parametrų pradinių verčių atkūrimas
Security Policy Settings
Saugumo taisyklėmis vadinamos visoje įmonėje informacijos apsaugai taikomos taisyklės. Dirbant su šiuo aparatu, bendrai galima konfigūruoti įvairius su saugumo taisyklėmis susijusius parametrus. Saugos strategijos taikymas aparate
Leidimas naudoti nuotol. prieigos numatyt. slaptažodį
Galite nustatyti, kad aparatas neleistų kitiems vartotojams prisijungti prie nuotolinės vartotojo sąsajos, įvesdami numatytąjį vartotojo „Administratorius“ slaptažodį (7654321), naudojamą saugumo sumetimais. <Leidimas naudoti nuotol. prieigos numatyt. slaptažodį>
A13F-0LF