Parodomas pranešimas, nurodantis susisiekti su pardavimo ar techninės priežiūros atstovu

Jeigu aparatas tinkamai neveikia dėl kilusios problemos, jutikliniame ekrane rodomas pranešimas. Ieškokite informacijos pagal rodomą informaciją.

Kai rodomas pranešimas, nurodantis susisiekti su pardavimo ar techninės priežiūros atstovu

1
Iš naujo paleiskite aparatą.
Paspauskite maitinimo jungiklį, kad išjungtumėte maitinimą (Aparato išjungimas), palaukite ilgiau nei 10 sekundžių ir tada vėl įjunkite maitinimą (Aparato įjungimas).
Atminkite, kad išjungus maitinimą, apdorojimo laukiantys duomenys ištrinami.
2
Jeigu pranešimas vis tiek rodomas, pasiruoškite šią informaciją.
Aparato pavadinimas
Pardavimo ar techninės priežiūros atstovas, iš kurio įsigijote aparatą
Problema (konkreti jūsų atlikta operacija ir rezultatas arba simptomas ir pan.)
Jutikliniame ekrane rodomas kodas
Gali būti rodomi keli kodai.
3
Išjunkite aparato maitinimą, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Nejunkite ir netraukite maitinimo laido drėgnomis rankomis, nes gali trenkti elektros srovė.
Atjungdami maitinimo laidą, laikykite tik už kištuko. Traukiant už laido, gali atsiverti arba nutrūkti viela arba galite kitaip pažeisti maitinimo laidą. Pažeidus maitinimo laidą, gali įvykti elektros srovės nuotėkis ir gali kilti gaisras arba trenkti elektros srovė.

Kai rodomas pranešimas <
Ši funkcija šiuo metu negalima. Naudodamiesi [Pagrindinis], galite naudoti kitas funkcijas.>

Šis pranešimas rodomas, kai pasirenkate apribotą funkciją. Pasirinkite kitą funkciją.

Kai rodomas pranešimas <Spausdinti spalvotai šiuo metu negalima.>

Negalite naudoti spalvoto spausdinimo funkcijos, nes jos naudojimas yra ribotas. Tačiau galite naudoti nespalvoto spausdinimo funkciją. Jei reikia, pakeiskite spausdinimo ar kopijavimo nustatymus.
A13F-0L9