Fitxers desats

Alguns dels modes que es descriuen aquí fan referència al mode de la funció <Còpia>.

Pantalla de selecció d'emmagatzematge

Xarxa

Dispositiu memòria

Pantalla de selecció de fitxers

Xarxa

Dispositiu memòria

Pantalla d'opcions d'impressió

Xarxa

Dispositiu memòria

Opcions de la pantalla d'impressió

Xarxa

Dispositiu memòria

A12X-0R7