Càrrega de sobres

Carregueu els sobres al calaix de paper o a la safata multiús. Quan imprimiu en sobres, per tal d'evitar encallaments de paper i arrugues, assegureu-vos d'allisar qualsevol curvatura dels sobres abans de carregar-los. També heu de parar atenció amb l'orientació dels sobres i comprovar quina cara està cap amunt.
En aquesta secció es descriu la manera com es carreguen els sobres amb l'orientació correcta, a més dels procediments que cal seguir abans de carregar sobres. Per obtenir una descripció del procediment general per carregar sobres a la safata multiús, vegeu Mètode de càrrega de paper bàsic.

Abans de carregar sobres

Seguiu el procediment descrit a continuació per preparar els sobres abans de carregar-los.
No utilitzeu sobres amb adhesiu a la solapa, perquè l'adhesiu es podria fondre amb l'escalfor i la pressió de la unitat de fixació.
Els sobres es poden arrugar, en funció del tipus de sobre o de les condicions en què es desen.
Poden aparèixer ratlles si els sobres se superposen.
1
Alliseu qualsevol curvatura.
Agafeu uns cinc sobres. Alliseu les curvatures i afluixeu les zones rígides de les quatre cantonades.
Repetiu aquest pas cinc cops per a cada conjunt de cinc sobres.
2
Alliseu els sobres i traieu l'aire que hi pugui haver.
Col·loqueu els sobres en una superfície plana i moveu les mans en la direcció de les fletxes per treure'n l'aire.
Repetiu aquest pas cinc cops per a cada conjunt de cinc sobres.
3
Feu pressió sobre els quatre costats.
Feu pressió amb fermesa sobre els quatre costats. Sobretot, feu pressió sobre la cara en la direcció en què els sobres entraran a l'alimentador. Feu pressió amb fermesa per tal que la solapa quedi plana.
Si no hi feu pressió, es podria produir un encallament de paper. Si passa, feu pressió amb fermesa sobre els quatre costats de cada sobre.
4
Alineeu els sobres sobre una superfície plana.
Comproveu que no s'hagin col·locat sobres sota la solapa del sobre, ni dalt ni avall.

Carrega de sobres a la safata multiús

Carregueu els sobres tal com s'indica a continuació, amb l'anvers dels sobres (el costat sense zones per enganxar) cara avall (recomanat).
Yougatanaga 3, ISO-C5, Monarch, No.10, DL
Tanqueu les solapes i carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a la zona més propera de l'equip.
Nagagata 3, Nagagata 4, Nagagata 40
Carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a la part dreta de l'equip.
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la guia de límit de càrrega. Si els sobres no entren a l'alimentador correctament, encara que s'hagin preparat d'acord amb el procediment, carregueu-los per separat a la safata multiús en lloc de carregar alhora diversos sobres.
No imprimiu al revers dels sobres (la cara amb adhesiu).
Quan imprimiu en sobres, traieu-los de la safata de sortida de deu en deu.
A12X-00X