Impressió mitjançant una impressora virtual

Una impressora virtual permet utilitzar la impressió LPD o FTP amb els paràmetres d'impressió registrats com a impressora virtual amb antelació. Per exemple, registrar paràmetres com ara el tipus de paper, el nombre de còpies i la impressió a doble cara elimina la necessitat d'especificar aquesta configuració per a cada treball.
Establiu <Retenció obligatòria> a <Off>. Si <Retenció obligatòria> s'estableix quan s'executa un treball, els resultats poden variar depenent de la configuració. Configuració de les opcions d'impressió retinguda forçada
Si el treball coincideix amb les condicions establertes per <Acció de treball> i <Cancel·lar>: Es cancel·la el treball.
Si el treball coincideix amb les condicions establertes per <Acció de treball> i <Imprimir>: El treball s'imprimeix d'acord amb la impressora virtual.
Si el treball coincideix amb les condicions establertes per <Acció de treball> i <Reting. com trb. comp.>: La impressora virtual es desactiva i el treball es manté a l'equip.
Per a la impressió segura i la impressió segura xifrada, la impressora virtual es desactiva i el treball es manté a l'equip.
Establiu <Opcions d'impressió LPD> en <On> per dur a terme la impressió LPD.
Establiu <Opcions d'impressió FTP> en <On> per dur a terme la impressió FTP.
PS i PDF són el llenguatge de descripció de pàgines i el format d'arxiu que es poden utilitzar en una impressora virtual.

Addició d'una impressora virtual

1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Feu clic a [Add Virtual Printer].
Les operacions no es poden realitzar des de diversos navegadors alhora.
5
Introduïu el nom de la impressora virtual i especifiqueu els paràmetres necessaris.
No es poden registrar diverses impressores virtuals amb el mateix nom.
Es poden registrar fins a 20 impressores virtuals.
6
Feu clic a [Add].
Per definir aquesta configuració heu d'iniciar la sessió en Remote UI (IU remota) amb algun dels següents privilegis. Per a més informació, vegeu els elements en [Select Role to Set:] a Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Aquesta configuració es pot importar/exportar amb models que admeten la importació per lots d'aquesta configuració. Importació/exportació de les dades d'opcions
Aquesta opció s'inclou a [Settings/Registration Basic Information] quan s'exporten lots. Importació/exportació de totes les opcions

Impressió mitjançant una impressora virtual

Per a impressió LPD
LPR -S [direcció IP de l'equip] -P [nom de la impressora virtual] [nom de fitxer]
Exemple: Imprimir "sample.pdf" amb una impressora virtual anomenada "001"
lpr -S direcció IP de l'equip -P 001 sample.pdf
Per a impressió FTP
poseu [nom de fitxer] [nom de la impressora virtual]
Exemple: Imprimir "sample.pdf" amb una impressora virtual anomenada "001"
> put sample.pdf 001
A12X-07R