<Opcions d'impressió>

Especifiqueu les opcions d'impressió que són comunes a totes les funcions.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Prioritat d'impressió>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu establir que un treball amb una prioritat més alta s'imprimeixi un cop completat el treball que s'està processant en aquest moment.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prioritat d'impressió>
<Còpia>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Impressora>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Fitxers desats>, <Rebre/Fax>, <Altres>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
Si s'ha especificat la mateixa prioritat d'impressió per a diverses funcions, la impressió comença amb el primer treball d'impressió processat.
La impressió prioritària no es realitza fins que finalitza el treball en curs. No obstant això, si el treball actual s'atura, pot començar la impressió d'un altre treball, depenent de les opcions corresponents.

<Prioritzar text/foto quan ACS reconeix com B/N>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu establir la qualitat que s'utilitzarà quan es detecti que un original és en blanc i negre amb selecció automàtica de color.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prioritzar text/foto quan ACS reconeix com B/N>
<Prioritzar text>, <Prioritzar fotos>
B
Settings/Registration Basic Information
Si establiu <Prioritzar text> en aquesta opció i el mode <Auto (Color/B/N)> de <Selecció color> determina que l'original és en blanc i negre, el document es processarà com si hàgiu seleccionat <Text> com a opció de tipus d'original, encara que hàgiu seleccionat un mode que no sigui <Text> per a <Tipus d'original> a <Còpia>.

<Conversió color cromàtic per impr. bicolor>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu seleccionar el color que s'utilitza per imprimir amb el mode bicolor, que imprimeix en negre i en un color especificat. El mode bicolor pot establir-se per a còpies i impressions. Aquesta opció està relacionada amb el mode bicolor per a impressions i el mode bicolor per a còpies.
<Tots els colors cromàtics>: Especifica el color que s'utilitza per a tots els colors cromàtics de l'original (o les dades d'imatge) que no siguin el negre.
<Col. cromàtics semblants>: S'utilitza el color només per al color especificat (o colors semblants) i el negre per a la resta de colors cromàtics de l'original (o les dades d'imatge).
Exemple de colors substituïts i opcions
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Conversió color cromàtic per impr. bicolor>
<Tots els colors cromàtics>, <Col. cromàtics semblants>
C
Settings/Registration Basic Information

<Opc. pred. per a impressió informes>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Especifiqueu les opcions predeterminades que s'utilitzen quan s'imprimeixen informes com l'informe de TX i l'informe de gestió de comunicacions.

<Autoeliminar treballs suspesos>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Si aquesta opció està establerta en <On> i un treball se suspèn per un encallament de paper, etc., l'equip elimina el treball de manera automàtica després del període de temps establert.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Autoeliminar treballs suspesos>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a autoeliminació> de 0 a 5 a 999 min
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Per retenir un treball suspès sense eliminar-lo automàticament, vegeu <Temps per a treballs suspesos>.
A12X-0H9