<Opcions de connexió directa>

Especifiqueu les opcions de la connexió directa.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Usar connexió directa>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu si voleu utilitzar la connexió directa. Connexió directa
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar connexió directa>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Tipus de connexió directa>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Seleccioneu el tipus de connexió directa. Connexió directa
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Tipus de connexió directa>
<Mode de punt d'accés>, <Wi-Fi Direct>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si se selecciona Wi-Fi Direct, només es pot connectar un dispositiu mòbil.

<Nom del dispositiu per Wi-Fi Direct>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu el nom del dispositiu que voleu utilitzar per a les connexions directes (Wi-Fi Direct).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Nom del dispositiu per Wi-Fi Direct>
Nom de dispositiu per Wi-Fi Direct (Màx. 32 caràcters): Nom del dispositiu
No
No
-
"-XY_Canon10" (on XY són lletres aleatòries) s'afegeix automàticament al final del nom del dispositiu que s'utilitza per Wi-Fi Direct, llevat que el nom del dispositiu tingui 22 caràcters o més. En aquest cas, no s'afegirà "-XY_Canon10".

<Temps per a finalització de sessió de connexió directa>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu el temps que ha de transcórrer perquè es tanqui automàticament la comunicació quan hi hagi un període prolongat sense transmissió o recepció de dades durant la comunicació amb connexió directa.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps per a finalització de sessió de connexió directa>
0 = Off, d'1 a 30 a 60 min.
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada si l'opció <Mantenir sempre activ. si s'especifica SSID/clau xarxa> està establerta en <On>.

<Opcions de mode de punt d'accés>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu les opcions del mode de punt d'accés.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de mode de punt d'accés>
<Usar SSID personal i clau de xarxa>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar SSID personalitzada>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Introduïu l'SSID
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar Clau xarxa person.>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau de xarxa>: Introduïu la clau de xarxa
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan l'opció <Usar SSID personal i clau de xarxa> està establerta en <On>
Informació sobre l'usuari i l'SSID/clau de xarxa quan l'autenticació es relaciona i s'emmagatzema a l'equip. Només es pot connectar un dispositiu mòbil.
Quan l'opció <Usar SSID personal i clau de xarxa> està establerta en <Off>
Si tant l'<Usar SSID personalitzada> com l'<Usar Clau xarxa person.> estan establertes en <On>, poden connectar-se alhora diversos dispositius mòbils. Es poden connectar alhora un màxim de cinc dispositius.
Si tant l'<Usar SSID personalitzada> com <Usar Clau xarxa person.> estan establertes en <Off>, cada vegada es fa servir una SSID o clau de xarxa aleatòria per connectar-se. Només es pot connectar un dispositiu mòbil.

<Mantenir sempre activ. si s'especifica SSID/clau xarxa>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Si les opcions <Usar SSID personalitzada> i <Especifiqueu la clau que voleu usar> estan activades a <Opcions de mode de punt d'accés>, es poden establir connexions directes sense prémer <Activar> a <Connexió directa> al <Portal de mòbils>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mantenir sempre activ. si s'especifica SSID/clau xarxa>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
L'equip es pot connectar amb diversos dispositius mòbils a la vegada. Es poden connectar alhora un màxim de cinc dispositius.
Si aquesta opció està establerta en <On>, l'opció <Temps per a finalització de sessió de connexió directa> està desactivada.
Si aquesta opció està establerta en <On>, l'equip no entrarà completament en el mode repòs.

<Opcions d'adreça IP per a connexió directa>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu l'adreça IP que es distribuirà als dispositius mòbils que es connectin amb connexió directa.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'adreça IP per a connexió directa>
192.168.22.1
No
C
Settings/Registration Basic Information
Pot ser que l'adreça IP distribuïda a dispositius mòbils tingui fins a nou números més que el valor de l'adreça IP especificada.

<SSID personal i opcions de clau de xarxa>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu un SSID i una clau de xarxa per cada usuari en iniciar la sessió i connectar-vos mitjançant una connexió directa.
Per configurar un SSID, establiu <Usar SSID personalitzada> en <On> i introduïu un SSID.
Per configurar una clau de xarxa, establiu <Usar Clau xarxa person.> en <On> i introduïu la clau de xarxa.
Si s'estableix <Activar/desactivar automàticament connexió directa en iniciar/tancar sessió> en <On>, es poden establir connexions directes en iniciar la sessió sense haver de prémer <Portal de mòbils>  <Connexió directa> <Activar>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<SSID personal i opcions de clau de xarxa>
<Usar SSID personalitzada>: <On>, <Off>
No
C
Personal Setting Information
<SSID>: Introduïu el vostre SSID personal.
No
C
Personal Setting Information
<Usar Clau xarxa person.>: <On>, <Off>
No
C
Personal Setting Information
<Clau de xarxa>: Introduïu la clau de xarxa personal.
No
C
Personal Setting Information
<Activar/desactivar automàticament connexió directa en iniciar/tancar sessió>: <On>, <Off>
No
C
Personal Setting Information
Si especifiqueu aquesta opció com a administrador, seleccioneu <Opcions personals> a la pantalla Configuració.

<Usar nom inici sessió com a nom usuari per treb. impr.>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu si voleu mostrar el nom d'inici de sessió com a nom d'usuari dels treballs d'impressió que s'imprimeixen amb connexió directa.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar nom inici sessió com a nom usuari per treb. impr.>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
A12X-0FK