<Xarxa>

Especifiqueu les opcions de xarxa.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Imprimir informe>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Podeu imprimir les opcions a <Xarxa>. Impressió d'una llista d'opcions
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Imprimir informe>
<Sí>, <No>
No
-

<Confirmar canvis en la connexió de xarxa>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Si aquesta opció està establerta en <On>, podeu canviar les opcions de xarxa. Si es produeixen errors relacionats amb les connexions de xarxa, apareix un missatge d'error a la pantalla tàctil de l'equip. Cancel·lació del bloqueig de configuració de xarxa
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar canvis en la connexió de xarxa>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de TCP/IP>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu les opcions que permeten utilitzar l'equip en una xarxa TCP/IP.

<Opcions d'SNMP>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Configureu les opcions de SNMP. Supervisió i control mitjançant SNMP
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar SNMPv1>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Establir comunitat dedicada>
<Comunitat dedicada>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permís d'accés a MIB>: <Lect./Escript.>, <Només lectura>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurar nom de comunitat 1>
<Nom de comunitat 1>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permís d'accés a MIB>: <Lect./Escript.>, <Només lectura>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom de comunitat>: públic
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurar nom de comunitat 2>
<Nom de comunitat 2>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permís d'accés a MIB>: <Lect./Escript.>, <Només lectura>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom de comunitat>: públic2
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar SNMPv3>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'Administrator>
<Usar Administrator>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya de xifratge>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar mateixa contrasenya que per l'autenticació>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'usuari>
<Activ./Des. usuari>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (<Nom d'usuari>, <Permís d'accés a MIB> (<Lect./Escript.>, <Només lectura>), <Opcions seguretat> (<Aut. sí/Xifratge sí>, <Aut. sí/Xifratge no>, <Aut. no/Xifratge no>), <Algorisme d'autenticació> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Contrasenya d'autenticació>, <Algorisme de xifratge> (<DES>, <AES>), <Contrasenya de xifratge>)
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalls/Editar> (<Nom d'usuari>, <Permís d'accés a MIB> (<Lect./Escript.>, <Només lectura>), <Opcions seguretat> (<Aut. sí/Xifratge sí>, <Aut. sí/Xifratge no>, <Aut. no/Xifratge no>), <Algorisme d'autenticació> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Contrasenya d'autenticació>, <Algorisme de xifratge> (<DES>, <AES>), <Contrasenya de xifratge>)
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Eliminar>
No
No
-
<Recuperar inf. gestió impressora de l'amfitrió>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Format de MIB de recursos d'amfitrió a RFC2790>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu si els recursos d'amfitrió MIB compleixen les especificacions de RFC2790.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Format de MIB de recursos d'amfitrió a RFC2790>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de port dedicat>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu si voleu configurar/consultar informació més detallada sobre l'equip dels controladors o el programari d'utilitat de Canon.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de port dedicat>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si l'opció està configurada en <Off>, algunes aplicacions que requereixen un port dedicat no es poden utilitzar.

<Mètode d'autenticació de port dedicat>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu el mètode d'autenticació per al port dedicat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mètode d'autenticació de port dedicat>
<Mode 1>, <Mode 2>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si l'opció està establerta en <Mode 2>, la comunicació amb un port dedicat utilitza un mode segur. Per tant, pot ser que no us pugueu connectar des de programari o controladors de gestió de dispositius, etc.

<Usar funció de cua d'impressió>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu si voleu desar a la cua d'impressió al dispositiu d'emmagatzematge de l'equip els treballs d'impressió que s'enviïn a l'equip.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar funció de cua d'impressió>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Temps d'espera per a connexió a l'inici>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu el temps d'espera per connectar a una xarxa des que l'equip es posa en marxa. Configuració del temps d'espera quan us connecteu a una xarxa
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps d'espera per a connexió a l'inici>
D'0 a 300 seg.
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions del controlador Ethernet>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu les opcions del controlador d'Ethernet. Configuració d'opcions d'Ethernet
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions del controlador Ethernet>
<Autodetectar>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mode de comunicació> (Off): <Dúplex mitja>, <Dúplex complet>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Tipus d'Ethernet> (Off): <10Base-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Velocitat de transmissió actual>: Només mostrar
No
No
-
<Adreça MAC>: Només mostrar
No
No
-

<Opcions d'IEEE 802.1X>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu les opcions per a IEEE 802.1X. Configuració de les opcions d'autenticació IEEE 802.1X
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar IEEE 802.1X>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'inici de sessió>
Nom d'inici de sessió
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificar certificat . servidor autent.>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificar nom servidor autenticació>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom servidor d'autenticació>
Nom servidor d'autenticació
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar TLS>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau i certificat>
Convertir en predetermin.
No
No
-
<Detalls de certificat> (<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Emprenta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>)
No
No
-
<Mostrar ubicació d'ús> (Clau i certificat)
No
No
-
<Usar TTLS>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
Opcions de TTLS (Protocol TTLS): <MSCHAPv2>, <PAP>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar PEAP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'usuari>
Nom de l'usuari que es va autenticar amb l'autenticació IEEE802.1X
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya>
Contrasenya de l'usuari que es va autenticar amb l'autenticació IEEE802.1X
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar nom inici sessió com a nom usuari>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si establiu <Opcions d'IEEE 802.1X> en <On>, l'equip no passarà totalment al mode de repòs.

<Opcions de tallafoc>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu les opcions de filtració de paquets que només permetin la comunicació amb dispositius que tinguin una adreça IP i una adreça MAC específiques.

<Usar Mopria>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu si voleu imprimir dades directament des de dispositius mòbils que admetin Mopria®, com ara telèfons intel·ligents i tauletes. Ús de l'equip mitjançant aplicacions
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar Mopria>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Usar AirPrint>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu si voleu imprimir directament des d'un iPhone, iPad, iPod Touch o Mac que admeti AirPrint. Ús d'AirPrint
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar AirPrint>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Mostrar errors per a AirPrint>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>
Podeu especificar si es mostra una pantalla d'error al tauler de control si la impressió no es pot realitzar com s'esperava a causa d'un problema amb les dades d'impressió en imprimir amb AirPrint.
Si aquesta opció està establerta en <On>, apareix una pantalla d'error al tauler de control. Cancel·leu el treball després de comprovar la pantalla d'error.
Si aquesta opció està establerta en <Off>, no apareix cap pantalla d'error al tauler de control, però el treball roman en l'historial de treball amb la indicació <Incorr.>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar errors per a AirPrint>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Usa IPP arreu>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu si voleu permetre la impressió directa des de dispositius Chromebook compatibles amb IPP Everywhere. Ús de l'equip mitjançant aplicacions
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usa IPP arreu>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Universal Print>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu les opcions per a Universal Print. Impressió amb Microsoft Cloud Service (Universal Print)
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Basic Settings>
<Use Universal Print>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>: OIP_PRINTER
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>: f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>: https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>: https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<Registration Status>
<URL for Registration>
<Code for Registration>
No
No
-
Aquesta opció només es pot especificar mitjançant Remote UI (IU remota).

<Opcions d'informació de posició del dispositiu>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu les opcions d'informació de la posició del dispositiu. Ús d'AirPrint
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'informació de posició del dispositiu>
<Latitud>: Indiqueu la latitud.
No
No
-
<Longitud>: Indiqueu la longitud.
No
No
-

<Seleccionar interfície>

 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>
Seleccioneu si desitgeu utilitzar una LAN per cable o una LAN sense fil per si sola, una LAN per cable i una LAN sense fil simultàniament, o una LAN per cable i una altra LAN per cable simultàniament. Selecció del Mètode de connexió de xarxa
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Seleccionar interfície>
<Xarxa de fil>, <Xarxa sense fil>, <Xarxa de fil + Xarxa de fil>, <Xarxa de fil + Xarxa sense fil>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Xarxa sense fil>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu les opcions de la xarxa LAN sense fil.

<Opcions de connexió directa>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu les opcions de la connexió directa.

<Opcions de la sublínia>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu les opcions de la sublínia (LAN sense fil o una LAN per cable independent) quan s'utilitzen simultàniament una LAN amb cable i una LAN sense fil, o una LAN amb cable i una altra LAN amb cable.

<Opcions de camí estàtic>

 (Config./Desar) <Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu la configuració d'enrutament estàtic per a les adreces IPv4. Configuració de l'enrutament estàtic
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de camí estàtic>
<Usar camí estàtic>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Editar>, <Eliminar>
No
No
No
-
<Editar>
<Adreça> (<0.0.0.0>), <Longitud de prefix> (d'1 a 32), <Adreça porta enllaç> (<0.0.0.0>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
A12X-0F6