<Baskı Ayarları>

Tüm fonksiyonlar için ortak olan Yazdırma Ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Yazdırma Önceliği>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Baskı Ayarları>
Önceliği daha yüksek ayarlanmış bir iş işlenmekte olan iş tamamlandıktan sonra yazdırılacak şekilde ayarlanabilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Yazdırma Önceliği>
<Kopya>: 1, 2, 3
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Yazıcı>: 1, 2, 3
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kyt Dsylr Erişim>, <Al/Faksla>, <Diğer>: 1, 2, 3
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Birden çok fonksiyon için aynı yazdırma önceliği belirlenmişse, ilk olarak yürütülen baskı işi için yazdırma başlar.
Mevcut iş tamamlanmadan önce öncelikli yazdırma işi gerçekleştirilmez. Ancak geçerli iş duraklatılırsa ayarlarına bağlı olarak başka bir işin yazdırılması başlatılabilir.

<ACS İle SB Olarak Tanındığında Metin/Foto Önceliği>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Baskı Ayarları>
Otomatik renk seçimi ile bir orijinalin siyah-beyaz olduğu algılandığında kullanılacak kaliteyi ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<ACS İle SB Olarak Tanındığında Metin/Foto Önceliği>
<Metin Önceliği>, <Foto Önceliği>
Evet
Evet
Evet
B
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu ayarı <Metin Önceliği> olarak ayarlarsanız ve orijinaliniz <Renk Seç> bölümündeki <Oto (Renkli/S&B)> modu ile siyah-beyaz olarak belirlenirse orijinal, <Kopya> bölümündeki <Orijinal Tür> için <Metin> dışında bir mod seçmiş olsanız bile orijinal tür ayarı olarak <Metin> seçmişsiniz gibi işlenir.

<İki Renkli Baskı İçin Kromatik Renk Dönüştürme>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Baskı Ayarları>
Siyah ve belirtilen bir renkte yazdıran iki renkli modu ile yazdırırken kullanılacak rengi seçebilirsiniz. İki renkli mod, kopyalama veya yazdırma için ayarlanabilir. Bu ayar hem yazdırma için iki renkli modda hem de kopyalama için iki renkli modda uygulanır.
<Tüm Kromatik Renkler>: Orijinalde (veya görüntü verisinde) siyah dışındaki tüm kromatik renkler için kullanılacak rengi belirtirken.
<Benzer Kromatik Rnklr.>: Rengi yalnızca belirtilen renk (veya benzer renk) için kullanırken ve orijinaldeki (veya görüntü verilerindeki) diğer tüm kromatik renkler için siyah kullanılırken.
Değiştirilen Renkler ve Ayarlar Örneği
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İki Renkli Baskı İçin Kromatik Renk Dönüştürme>
<Tüm Kromatik Renkler>, <Benzer Kromatik Rnklr.>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Çıktı Raporu İçin Varsayılan Ayarlar>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Baskı Ayarları>
İletim Sonucu Raporu ve İletişim Yönetimi Raporu gibi raporlar yazdırıldığında kullanılan varsayılan ayarları belirtin.

<Askıya Alınan İşleri Otomatik Olarak Sil>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Baskı Ayarları>
Bu ayar <Açık> yapılır ve bir iş kağıt sıkışması vb. nedenlerle askıya alınırsa belirtilen süreden sonra makine otomatik olarak işi siler.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Askıya Alınan İşleri Otomatik Olarak Sil>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Oto Silmeye Kadar Zaman> (0 ila 5 - 999 dk.)
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Askıya alınmış işi otomatik olarak silmeden tutmak için bkz. <Askıya Alınan İş Zaman Aşımına Uğradı>.
A143-0H9