<Gönder>

Gönderme fonksiyonu ayarlarını belirtin.

<Çıktı Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>
Bu, gönderme/alma ayarları ve faks ayarları için kayıt ayrıntılarının bir listesini yazdırır.

<Ortak Ayarlar>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>
Gönderme fonksiyonu için ortak olan ayarları belirtin.

<E-Posta/I-Faks Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>
E-posta ve I-Fax göndermek için ayarları belirtin.

<Faks Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>
Faks gönderme ayarlarını belirtin.
A143-0J1