استفاده از فاکس اینترنتی (I-Fax)

با عملیات فاکس اینترنتی (I-fax) می‌توانید فاکس‌ها را از طریق اینترنت ارسال و دریافت کنید. اسناد اسکن شده، به تصویر فرمت TIFF تبدیل شده و از طریق ضمیمه ایمیل ارسال می‌شوند. حتی اگر در حال ارسال به مکان دوری هستید یا تعداد زیادی سند برای ارسال دارید، نیازی نیست که نگران هزینه انتقال باشید، زیرا برای این کار از خطوط تلفنی استفاده نمی‌شود. با این عملیات، می‌توانید فاکس‌های اینترنتی را میان دستگاه‌های موجود در شبکه مشابه که از LAN دفتر استفاده می‌کنند، ارسال و دریافت کنید.
برای ارسال اسناد به آدرس ایمیلی که روی رایانه یا دستگاه‌های همراه استفاده می‌شوند، به عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی مراجعه کنید.
استانداردهای فاکس اینترنتی توسط ITU-T (اتحادیه مخابرات بین الملل - بخش استانداردسازی مخابرات) تعریف شده اند. می‌توانید با دستگاه‌های سایر تولید کنندگان نیز کار ارسال و دریافت را انجام دهید، به شرط آن که آن دستگاه از ITU-T پیروی کند. این دستگاه با توصیه T.37 (روش‌های انتقال داده‌های نمابر از طریق ذخیره و بازارسال روی اینترنت) سازگار است.
A135-072