عیب یابی

اگر هنگام استفاده از دستگاه مشکلی روی داد، پیش از هر کاری موارد زیر را بررسی کنید. چنانچه امکان رفع مشکل وجود ندارد یا نیاز به بازبینی است، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.

چه نوع مشکلی دارید؟

زمانی که کاغذ گیر می‌کند

مراحل بیرون آوردن کاغذهای گیرکرده در مقدمه شرح داده شده است.
A135-0KY