مشکلات مربوط به فاکس

سؤالات متداول در مورد عملیات‌ها

می‌خواهم فاکس ارسال کنم.
مقصد را مشخص و فاکس را ارسال کنید.
عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها
می‌خواهم از رایانه فاکس ارسال کنم.
شما می‌توانید با استفاده از یک درایور فکس، سندی را به‌صورت فکس از رایانه ارسال کنید.
ارسال فاکس‌ها از رایانه شما (فاکس رایانه ای)

فاکس ارسال یا بازارسال نمی‌شود

اگر هیچ فاکسی ارسال نمی‌شود

از دستگاه با شماره مقصد فاکس تماس بگیرید تا مطمئن شوید خط تلفن به محل اشتباه وصل نشده باشد.
اگر نمی‌توانید صدای بوق آزاد تلفن را بشنوید
سیم سوکت دار تلفن (خط تلفن مربوط به فاکس) قطع است یا در محل نادرستی وارد شده است. سیم سوکت دار تلفن را بررسی کنید و آن را در محل درست وارد کنید.
قطعات و عملکرد آنها
اگر راهنمای صوتی اجرا می‌شود یا دستگاه نمی‌تواند به دستگاه فاکس مقصد متصل شود (نمی‌توانید بوق فاکس را بشنوید)
ممکن است مشکلی از طرف مقابل یا سرویس دهنده باشد. با طرف مقابل تماس بگیرید.

اگر نمی‌توان فاکس را بازارسال کرد

مقصد بازارسال ثبت شده در Address Book یا دکمه تک لمسی را بررسی کنید و در صورت اشتباه بودن آن را تغییر دهید.
ویرایش مقصدهای ثبت شده در Address Book
ویرایش مقصدهای ثبت شده در دکمه‌های تک لمسی

اگر از خط نوری یا خط تلفن IP استفاده می‌کنید

ممکن است بسته به کیفیت خط، خطاهایی در ارتباط روی دهد. برای اطلاعات بیشتر، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. ممکن است بتوانید با کاهش دادن سرعت انتقال در ‎ (Settings/Register)‏ <TX Start Speed‎>، خطاهای ارتباط را کاهش دهید. همچنین می‌توانید از قسمت تنظیمات برگزیده در Address Book یا دکمه تک لمسی، سرعت انتقال را برای هر مقصد تنظیم کنید.
<TX Start Speed>
ثبت مقصد در Address Book
می‌توانید از <Auto Adjust Communication Speed When Using VoIP> نیز استفاده کنید تا سرعت ارتباط را برای کاهش خطاها محدود کنید.
<Auto Adjust Communication Speed When Using VoIP>

فاکس دریافت نمی‌شود.

آیا دستگاه به اندازه کافی حافظه خالی دارد؟

سندهای غیرضروری را از حافظه دستگاه حذف کنید.
ذخیره اسناد دریافت‌شده در دستگاه (دریافت در حافظه)

عدد بعد از "#" را بررسی کنید و به اقدام متناسب مراجعه نمایید.

درصورت عدم موفقیت در دریافت یا انتقال فاکس، عددی (کد خطا) بعد از "#" روی نمایشگر پانل لمسی یا در گزارش مدیریت ارتباط نشان داده می‌شود. می‌توانید طبق کد خطا، به اقدام لازم مراجعه کنید.
اقدام مناسب برای هر کد خطا
A135-0L3